Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 13452-1 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení
Vydáno: 01.08.2004
ČSN EN 13452-1 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

ČSN EN 13452-1

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 13452-1
Třídící znak:284011
Počet stran:28
Vydáno:01.08.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:68828
Popis

ČSN EN 13452-1

Tato evropská norma platí pro vozidla hromadné dopravy provozovaná na: - tramvajových tratích ; - vedlejších železničních tratích; - tratích metra; - železničních tratích pro předměstské a regionální vlaky. Tato evropská norma je použitelná pro všechna vozidla nové stavby či se zásadní přestavbou provozovaná na specifikovaných tratích a její aplikací se umožňuje všem výrobcům navrhovat nebo nabízet kolejová vozidla určením minimálních požadavků na brzdící účinky. Shoda s požadavky na funkci a výkonnost stanovenými touto evropskou normou se prokazuje zkouškami podle ČSN EN 13452-2. Tato evropská norma se nevztahuje na zvláštní dopravní systémy, např. visuté jednokolejnicové dráhy, ozubnicové tratě, zvláštní vozidla s odděleným provozem jako jsou rekreační železnice, vozidla pro zvláštní účely, atd. Tato evropská norma neplatí pro vlaky nebo vozidla provozovaná na hlavních železničních tratích.