Sponzorovaný odkaz

2810 Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu kolejí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13977 - Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu 
Katalogové číslo:  88954
ČSN EN 13977 - Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu
ČSN EN 13977ČSN EN 13977 Tato evropská norma pojednává o technických požadavcích na omezení železničně specifických vý-znamných nebezpečí přenosných strojů a vozíků určených pro práci na koleji jak
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14033-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení 
Katalogové číslo:  503349
ČSN EN 14033-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení
ČSN EN 14033-2ČSN EN 14033-2 This European Standard defines the specific technical railway requirements for travelling and working with machines and other vehicles used for construction, maintenanc
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15746-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  90661
ČSN EN 15746-2+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN 15746-2+A1ČSN EN 15746-2+A1 Tato evropská norma specifikuje závažná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné jevy společné pro dvoucestné stroje s vlastním pojezdem včetně příslušenství ja
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15954-1 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 
Katalogové číslo:  94523
ČSN EN 15954-1 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
ČSN EN 15954-1ČSN EN 15954-1 Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí trajlerů a jejich přídavných zařízení, která mohou vzniknout během uvádění do prov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15955-1 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 
Katalogové číslo:  94614
ČSN EN 15955-1 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
ČSN EN 15955-1ČSN EN 15955-1 Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí odstranitelných strojů s vlastním pohonem a jejich přídavného zařízení, která moho
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14033-1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu 
Katalogové číslo:  503346
ČSN EN 14033-1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu
ČSN EN 14033-1ČSN EN 14033-1 This European Standard defines the specific technical railway requirements for running of machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 15954-2 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  94522
ČSN EN 15954-2 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN 15954-2ČSN EN 15954-2 Tato evropská norma stanovuje technické požadavky, které řeší závažná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné jevy společné pro trajlery jak jsou definovány v EN 159
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15955-2 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  94615
ČSN EN 15955-2 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN 15955-2ČSN EN 15955-2 Tato evropská norma specifikuje technické požadavky, které řeší závažná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné jevy společné pro odstranitelné stroje jak jsou defin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15746-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 
Katalogové číslo:  90662
ČSN EN 15746-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
ČSN EN 15746-1+A1ČSN EN 15746-1+A1 Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí dvoucestných strojů s vlastním pohonem - dále označovaných jako stroje - a p
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14033-3 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  503347
ČSN EN 14033-3 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14033-3ČSN EN 14033-3 This European Standard specifies the significant hazards, hazardous situations and events common to rail bound machines and arising due to the adaptation for their use
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14033-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech 
Katalogové číslo:  507386
ČSN EN 14033-4 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech
ČSN EN 14033-4ČSN EN 14033-4 This document deals with the technical requirements to minimize the specific railway hazards of railbound construction and maintenance machines - henceforward referre
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat