Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 15954-1 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
Vydáno: 01.01.2014
ČSN EN 15954-1 - Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

ČSN EN 15954-1

Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 15954-1
Třídící znak:281010
Počet stran:48
Vydáno:01.01.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:94523
Popis

ČSN EN 15954-1

Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí trajlerů a jejich přídavných zařízení, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, provozu a údržbě trajlerů, prováděných v souladu s návodem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce. Tyto trajlery nejsou konstruovány nebo určeny pro vyba-vování kolejových návěstních a řídicích systémů a jsou určeny pouze pro práci a jízdě za speciálních provozních podmínek konkrétně určených provozovatelem infrastruktury. Tyto trajlery nejsou určeny být vozidly tak, jak je definováno ve směrnicích interoperability, a nemají dovoleno jet po kolejích provozovaných obvyklou železniční dopravou. Tato část evropské normy EN 15954 pojednává o technických železničních požadavcích na jízdu a pracovní nasazení.