Sponzorovaný odkaz

2807 Cisternové vozy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12561-6 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy 
Katalogové číslo:  89606
ČSN EN 12561-6 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy
ČSN EN 12561-6ČSN EN 12561-6 Tato evropská norma platí pro průlezy cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek. Bez-pečnostní funkce těchto zařízení jsou záležitostí požadavků RID
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12561-7 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky 
Katalogové číslo:  89607
ČSN EN 12561-7 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky
ČSN EN 12561-7ČSN EN 12561-7 Tato evropská norma platí pro žebříky, plošiny a lávky na cisternových vozech vybavených horními zařízeními. Netýká se přechodových můstků ani schodů, pokud jsou stanov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12561-1 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží 
Katalogové číslo:  89601
ČSN EN 12561-1 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží
ČSN EN 12561-1ČSN EN 12561-1 Tato evropská norma stanovuje štítky cisternových vozů používaných pro přepravu: - zkapalněných plynů třídy 2 RID, - látek tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12561-2 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů 
Katalogové číslo:  89602
ČSN EN 12561-2 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů
ČSN EN 12561-2ČSN EN 12561-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky a vlastnosti pro spodní vyprazdňovací zařízení cisternových vozů pro přepravu kapalných látek podle RID. Tato evropská norma sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12561-5 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek 
Katalogové číslo:  89605
ČSN EN 12561-5 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek
ČSN EN 12561-5ČSN EN 12561-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky na horní zařízení a jeho vlastnosti pro cisternové vozy vybavené pro pouze spodní vyprazdňování a pro plnění přes průlezy, kte
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12561-3 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem 
Katalogové číslo:  89603
ČSN EN 12561-3 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem
ČSN EN 12561-3ČSN EN 12561-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky a vlastnosti pro spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení cisternových vozů pro přepravu zkapalněných plynů pod tlakem, se zkušebn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12561-4 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek 
Katalogové číslo:  89604
ČSN EN 12561-4 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek
ČSN EN 12561-4ČSN EN 12561-4 Tato evropská norma platí pro horní zařízení cisternových vozů určených pro přepravu kapalných látek podle RID v kapalném stavu, které umožňuje horní plnění a vyprazdňo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12561-8 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení 
Katalogové číslo:  89599
ČSN EN 12561-8 - Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení
ČSN EN 12561-8ČSN EN 12561-8 Tato evropská norma stanovuje polohu přípojek, rozměry přípojek a propojovací těsnicí zařízení pro přípojky parního topného zařízení používaného na cisternových vozech.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat