Sponzorovaný odkaz

2803 Výpočty, konstrukční směrnice

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách 
Katalogové číslo:  96727
ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
ČSN 28 0318ČSN EN 28 0318 Tato norma definuje obrys kolejových vozidel, která jsou nebo mají být provozována na tramvajových dráhách a zároveň vymezuje průjezdný průřez tratí drah tramvajových (dál
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16910-1 - Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí 
Katalogové číslo:  506049
ČSN EN 16910-1 - Železniční aplikace - Vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušení pojezdu při údržbě - Část 1: Dvojkolí
ČSN EN 16910-1ČSN EN 16910-1 Tato evropská norma stanoví specifické NDT požadavky na dvojkolí pro údržbu za provozu, po demontáži, na personál, na dokumentaci (postup a pokyny) a na sledovatelnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14363+A1 - Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky 
Katalogové číslo:  509402
ČSN EN 14363+A1 - Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
ČSN EN 14363+A1ČSN EN 14343+A1 Tato evropská norma stanovuje postup pro posuzování jízdních vlastností železničních vozidel pro evropskou železniční síť se standardním rozchodem koleje (jmenovitě
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 3095 - Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly 
Katalogové číslo:  94904
ČSN EN ISO 3095 - Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly
ČSN EN ISO 3095ČSN EN ISO 3095 Hluk valení, je jedním z hlavních zdrojů, který obsahuje významný a někdy dominantní příspěvek hluku trati. Tato mezinárodní norma je určena pro charakterizaci emisí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15016-1 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  73617
ČSN EN 15016-1 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady
ČSN EN 15016-1ČSN EN 15016-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na vypracování, správu a reprodukování technických výkresů pro železniční aplikace. Splňuje požadavky norem EN, ISO nebo IEC n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15016-4 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat 
Katalogové číslo:  76590
ČSN EN 15016-4 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat
ČSN EN 15016-4ČSN EN 15016-4 Norma stanovuje základ administrativního procesu pro výměnu dat, např. technické výkresy, seznamy částí a další související technické dokumenty pro železniční aplikace.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14752 - Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel 
Katalogové číslo:  509524
ČSN EN 14752 - Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel
ČSN EN 14752ČSN EN 14752 This document applies to passenger body side entrance systems of all newly designed railway vehicles such as tram, metro, suburban, mainline and high-speed trains that carr
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15016-2 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí 
Katalogové číslo:  73615
ČSN EN 15016-2 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí
ČSN EN 15016-2ČSN EN 15016-2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na vypracování a reprodukování seznamů konstrukčních částí pro železniční aplikace. Tato evropská norma specifikuje seznam kon
Cena:  232,- Kč
ČSN 28 0338 - Obrysy pro kolejová vozidla metra 
Katalogové číslo:  16226
ČSN 28 0338 - Obrysy pro kolejová vozidla metra
ČSN 28 0338ČSN 28 0338 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na z
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15273-2+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel 
Katalogové číslo:  501811
ČSN EN 15273-2+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel
ČSN EN 15273-2+A1ČSN EN 15273-2+A1 This document is applicable to the authorities involved in all types of railway operation. This European Standard is applicable to new vehicle designs, to mo
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN 15016-3 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů 
Katalogové číslo:  73616
ČSN EN 15016-3 - Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů
ČSN EN 15016-3ČSN EN 15016-3 Tato evropská norma specifikuje základy pro upravování technických konstrukčních dokumentů pro železniční aplikace, bez ohledu na dodatečné požadavky společností.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12663-2 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy 
Katalogové číslo:  86893
ČSN EN 12663-2 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy
ČSN EN 12663-2ČSN EN 12663-2 Tato evropská norma stanovuje minimální pevnostní požadavky na skříně kolejových vozidel. Stanovuje zatížení skříně vozidel, jakým mají odolávat, popisuje jaké materiál
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15302+A1 - Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity 
Katalogové číslo:  88438
ČSN EN 15302+A1 - Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity
ČSN EN 15302+A1ČSN EN 15302+A1 Tato evropská norma stanovuje hodnocení postupu výpočtu pro stanovení ekvivalentní konicity. Obsahuje srovnávací výpočty, které jsou určeny k dosažení porovnatelnýc
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 16404 - Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel 
Katalogové číslo:  500271
ČSN EN 16404 - Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel
ČSN EN 16404ČSN EN 16404 Kolejová vozidla jsou konstruována tak, aby mohly být nakolejovací a vyprošťovací práce po vykolejení nebo po nehodě provedeny bezpečně bez vystavení osob nepřiměřeným rizi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16116-2 - Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy 
Katalogové číslo:  95137
ČSN EN 16116-2 - Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy
ČSN EN 16116-2ČSN EN 16116-2 Tato evropská norma je částí řady Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky, která sestává z následujících částí: Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavaz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15663+A1 - Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel 
Katalogové číslo:  508061
ČSN EN 15663+A1 - Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel
ČSN EN 15663+A1ČSN EN 15663+A1 Tato evropská norma definuje soubor referenčních hmotností pro určení požadavků na konstrukci, zkoušení, schválení, označení, odeslání a provoz železničních vozidel.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15273-3+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí 
Katalogové číslo:  501812
ČSN EN 15273-3+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí
ČSN EN 15273-3+A1ČSN EN 15273-3+A1 This standard: - defines the various profiles needed to install, verify and maintain the various structures near the structure gauge; - lists the various
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 16839 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku 
Katalogové číslo:  505246
ČSN EN 16839 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku
ČSN EN 16839ČSN EN 16839 Tato evropská norma je platná pro vozidla vybavená nárazníky a spřahovacím systémem. Aby byl umožněn provoz a spřahování vlakových souprav nebo vozidel, určuje tato ev
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17023 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby 
Katalogové číslo:  507142
ČSN EN 17023 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby
ČSN EN 17023ČSN EN 17023 This document describes the methodology and the elements to be considered for the creation and modification of a vehicle maintenance plan, up to the validation. This docu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12663-1+A1 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) 
Katalogové číslo:  97533
ČSN EN 12663-1+A1 - Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy)
ČSN EN 12663-1+A1ČSN EN 12663-1+A1 Tato evropská norma stanovuje minimální pevnostní požadavky na skříně kolejových vozidel. Stanovuje zatížení skříně vozidel, jakým mají odolávat, popisuje, jaké m
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16116-1 - Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy 
Katalogové číslo:  95138
ČSN EN 16116-1 - Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy
ČSN EN 16116-1ČSN EN 16116-1 Tato evropská norma je částí řady Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky, která sestává z následujících částí: Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavaz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16235 - Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami 
Katalogové číslo:  96358
ČSN EN 16235 - Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami
ČSN EN 16235ČSN EN 16235 Tato evropská norma definuje postupy pro stanovení podmínek, za kterých je možno u nákladních vozů upustit od traťových zkoušek podle EN 14363. Pro tento případ využití sta
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15227+A1 - Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu 
Katalogové číslo:  88125
ČSN EN 15227+A1 - Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu
ČSN EN 15227+A1ČSN EN 15227+A1 Tato evropská norma platí pro nové konstrukce lokomotiv a osobních kolejových vozidel podle definic v ka-tegoriích C-I až C-IV kapitoly 4 se zřetelem na doporučení k
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15273-1+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla 
Katalogové číslo:  501810
ČSN EN 15273-1+A1 - Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla
ČSN EN 15273-1+A1ČSN EN 15273-1+A1 Diese Europäische Norm gilt für alle Stellen, die mit dem Eisenbahnbetrieb zu tun haben. Sie kann ebenfalls für andere Schienenbahnsysteme (z. B. Straßenbahnen,
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 17018 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  507563
ČSN EN 17018 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice
ČSN EN 17018ČSN EN 17018 This document defines the meaning of the common terms in use in the field of railway rolling stock maintenance. Unless otherwise specified in this document, the terms of EN
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17095 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě 
Katalogové číslo:  509403
ČSN EN 17095 - Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě
ČSN EN 17095ČSN EN 17095 Tato evropská norma definuje požadavky na obsah záznamů o údržbě drážních vozidel a je směrnicí napomáhající subjektům podílejícím se na procesu údržby naplnit odpovědnost
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat