Sponzorovaný odkaz

2815 Vnitřní prostředí kolejových vozidel

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16286-1 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace 
Katalogové číslo:  94025
ČSN EN 16286-1 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace
ČSN EN 16286-1ČSN EN 16286-1 Tato evropská norma stanovuje technické a bezpečnostní požadavky vztahující se na zařízení pro přechod používaná u všech kolejových vozidel pro dopravu osob, jako tramv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16507 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty 
Katalogové číslo:  97185
ČSN EN 16507 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty
ČSN EN 16507ČSN EN 16507 Tato evropská norma stanovuje požadavky na rozhraní na vozidlech a na stanovených čerpacích stanicích pro zařízení na doplňování motorovou naftou všech kolejových vozidel v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16186-4 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup 
Katalogové číslo:  508083
ČSN EN 16186-4 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup
ČSN EN 16186-4ČSN EN 16186-4 This document gives design rules and requirements in order to ensure proper access, lighting, seating and exit of the driver's cab. The different dimensions are based
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16362 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody 
Katalogové číslo:  95549
ČSN EN 16362 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody
ČSN EN 16362ČSN EN 16362 Tato evropská norma stanovuje požadavky na připojování zařízení pro doplňování vody a na palubní systém na ochranu jakosti dodávané vody. Platí pro kolejová vozidla vybaven
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14813-1+A1 - Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí 
Katalogové číslo:  88123
ČSN EN 14813-1+A1 - Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí
ČSN EN 14813-1+A1ČSN EN 14813-1+A1 Tato evropská norma platí pro stanoviště strojvedoucího/řidiče kolejových vozidel, která jsou klimatizována nebo vytápěna/větrána. Zahrnuje: - lokomotivy; -
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13129 - Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky 
Katalogové číslo:  505497
ČSN EN 13129 - Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky
ČSN EN 13129ČSN EN 13129 Tato evropská norma stanovuje parametry pro klimatizaci kupé nebo oddílů železničních vozidel (jednopod-lažních nebo dvoupodlažních). Tyto parametry pohodlí platí podobně p
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16186-3+A1 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek 
Katalogové číslo:  508060
ČSN EN 16186-3+A1 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek
ČSN EN 16186-3+A1ČSN EN 16186-3 Tato část evropské normy se vztahuje na všechna nezbytná pravidla návrhu a přidružená hodnoticí kritéria a také na pokyny ohledně návrhu informací a odpovídající uži
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14813-2+A1 - Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky 
Katalogové číslo:  88120
ČSN EN 14813-2+A1 - Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky
ČSN EN 14813-2+A1ČSN EN 14813-2+A1 Tato evropská norma platí pro stanoviště strojvedoucího/řidiče kolejových vozidel, která jsou klimatizována nebo vytápěna/větrána. Zahrnuje: - lokomotivy; -
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15892 - Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího 
Katalogové číslo:  88953
ČSN EN 15892 - Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího
ČSN EN 15892ČSN EN 15892 Tato evropská norma stanovuje metodiku typové zkoušky pro měření hladin hluku v kabině strojvedoucího železničních vozidel pro hodnocení shody s příslušnou evropskou legisl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3381 - Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel 
Katalogové číslo:  89289
ČSN EN ISO 3381 - Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel
ČSN EN ISO 3381ČSN EN ISO 3381 Tato evropská norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a porovnatelných výsledků měření hladin a spektra hluku uvnitř všech typů vozidel provozovaných
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14750-1 - Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí 
Katalogové číslo:  77250
ČSN EN 14750-1 - Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí
ČSN EN 14750-1ČSN EN 14750-1 Tato norma stanovuje parametry pohodlí městských a příměstských kolejových vozidel. Definuje jednotlivé termíny pro klimatizaci, větrání, vytápění a ochlazování vzduchu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13272-2 - Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava 
Katalogové číslo:  509203
ČSN EN 13272-2 - Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 2: Městská doprava
ČSN EN 13272-2ČSN EN 13272-2 This document contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport urban rail vehicles, as defin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14750-2 - Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky 
Katalogové číslo:  77251
ČSN EN 14750-2 - Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky
ČSN EN 14750-2ČSN EN 14750-2 Tato norma stanovuje program a zkušební metody pro ověření klimatizačních zařízení stanovených v ČSN EN 14750-1. Normou jsou stanovena úvodní ověření, zjednodušené zkou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12299 - Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení 
Katalogové číslo:  84757
ČSN EN 12299 - Železniční aplikace - Jízdní pohodlí cestujících - Měření a vyhodnocení
ČSN EN 12299ČSN EN 12299 Tato norma popisuje metody pro kvantifikaci vlivů pohybů vozidla na jízdní pohodlí cestujících a posouzení vozidla s ohledem na jízdní pohodlí: Zvažovaný vliv je nepohodlí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16186-1+A1 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry 
Katalogové číslo:  508059
ČSN EN 16186-1+A1 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry
ČSN EN 16186-1+A1ČSN EN 16186-1+A1 Tato část EN 16186 platí pro kabiny strojvedoucích elektrických a dieselových ucelených jednotek, železničních vozů, lokomotiv a hnacích vozů v oblasti působnosti
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16922+A1 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla 
Katalogové číslo:  508527
ČSN EN 16922+A1 - Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla
ČSN EN 16922+A1ČSN EN 16922+A1 This European Standard specifies the interface requirements for controlled emission toilet equipment on railway vehicles and the infrastructure, including catering ar
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13272-1 - Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice 
Katalogové číslo:  509204
ČSN EN 13272-1 - Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice
ČSN EN 13272-1ČSN EN 13272-1 This document contains performance requirements and recommendations for electrical lighting systems in the interiors of public transport heavy rail units, under all o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16286-2 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření 
Katalogové číslo:  94026
ČSN EN 16286-2 - Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření
ČSN EN 16286-2ČSN EN 16286-2 Tato norma stanovuje měřicí metodu a podmínky pro získávání reprodukovatelných a srovnatelných ukazatelů neprůzvučnosti všech druhů zařízení pro přechod na kolejových v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16186-2 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů 
Katalogové číslo:  506051
ČSN EN 16186-2 - Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů
ČSN EN 16186-2ČSN EN 16186-2 Tato evropská norma je platná pro ucelené jednotky s elektrickým a dieselovým pohonem, železniční vozy, lokomotivy, řídicí vozy. Není určena k použití pro vozidla metra
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat