Sponzorovaný odkaz

20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 20 0006 - Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty 
Katalogové číslo:  25341
ČSN 20 0006 - Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty
ČSN 20 0006ČSN 20 0006 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 229:1973. Norma platí pro všechny druhy obráběcích strojů na kovy se stupňovitou změnou otáček (koncepce s převodovou skříní a as
Cena:  95,- Kč
ČSN 20 0467 - Obráběcí stroje na kovy. Stroje na ozubení. Řady velikostí 
Katalogové číslo:  25396
ČSN 20 0467 - Obráběcí stroje na kovy. Stroje na ozubení. Řady velikostí
ČSN 20 0467
Cena:  34,- Kč
ČSN 20 0670 - Obráběcí stroje na kovy. Číslicové řídicí systémy pro kovoobráběcí zařízení. Kódování informací řídicích programů 
Katalogové číslo:  25405
ČSN 20 0670 - Obráběcí stroje na kovy. Číslicové řídicí systémy pro kovoobráběcí zařízení. Kódování informací řídicích programů
ČSN 20 0670ČSN 20 0670 Touto normou se zavádí ST SEV 3585-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro číslicové řídicí systémy (d
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2727 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací jednotky 
Katalogové číslo:  25427
ČSN ISO 2727 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací jednotky
ČSN ISO 2727ČSN ISO 2727 Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vztahující se k zaměnitelnosti vřeteníků používaných u speciálních strojů sestavených ze stavebnicových uzlů.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 3590 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky 
Katalogové číslo:  28550
ČSN ISO 3590 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Vřeteníky
ČSN ISO 3590
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1986-1 - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm 
Katalogové číslo:  99315
ČSN ISO 1986-1 - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm
ČSN ISO 1986-1ČSN EN ISO 1986-1 Tato část ISO 1986 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky rovinných brusek pro všeobecné použití a s normální přesností s vodor
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 702-2 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock 
Katalogové číslo:  86563
ČSN ISO 702-2 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock
ČSN ISO 702-2ČSN ISO 702-2 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost válcových konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - Typem "kuželový konec", "bajonetový t
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 702-4 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec 
Katalogové číslo:  86561
ČSN ISO 702-4 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec
ČSN ISO 702-4ČSN ISO 702-4 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost válcových konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - Kuželovým koncem, "Camlock" a "bajone
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 230-6 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení) 
Katalogové číslo:  67978
ČSN ISO 230-6 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)
ČSN ISO 230-6ČSN ISO 230-6 Tato část ISO 230 specifikuje zkoušky diagonálního přestavení, které umožňují odhadnutí volumetrických vlastností obráběcího stroje. Úplné vyzkoušení volumetrických vla
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 2407 - Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  72533
ČSN ISO 2407 - Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 2407ČSN ISO 2407 Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro brusky na vnitřní broušení, s vodorovnou osou vřetena, n
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2433 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  72524
ČSN ISO 2433 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 2433ČSN ISO 2433 Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-2, zkoušky geometrické přesnosti, zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení p
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10791-5 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet 
Katalogové číslo:  72515
ČSN ISO 10791-5 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet
ČSN ISO 10791-5ČSN ISO 10791-5 Tato část ISO 10791 specifikuje s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-2, zkoušky pro stanovení opakovatelnosti nastavení polohy jednotlivých palet a celkové přesnosti na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 23125 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy 
Katalogové číslo:  504009
ČSN EN ISO 23125 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy
ČSN EN ISO 23125ČSN EN ISO 23125 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik v následujících skupinách soustruhů a soustružnických centre
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 11090-2 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou) 
Katalogové číslo:  508944
ČSN ISO 11090-2 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou)
ČSN ISO 11090-2ČSN ISO 11090-2 Tato část ISO 11090 specifikuje, s odkazem ISO 230-1 a ISO 230-2 zkoušky geometrie a obráběcí a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti číslicově řízených polohovacích
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 3070-3 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem 
Katalogové číslo:  509438
ČSN ISO 3070-3 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem
ČSN ISO 3070-3ČSN ISO 3070-3 Tato část ISO 3070 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, ISO 230-2 a ISO 230-7, geometrické zkoušky, zkoušky obrábění, zkoušky vřetena a zkoušky pro kontrolu přesnosti
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 10791-10 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací 
Katalogové číslo:  509446
ČSN ISO 10791-10 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací
ČSN ISO 10791-10ČSN ISO 10791-10 Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-3, zkoušky pro vyhodnocení teplotních deformací struktury stroje a polohovacího systému obráběcích center až
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16090-1 - Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  507364
ČSN EN ISO 16090-1 - Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 16090-1ČSN EN ISO 16090-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními p
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN ISO 16093 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov 
Katalogové číslo:  506202
ČSN EN ISO 16093 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov
ČSN EN ISO 16093ČSN EN ISO 16093 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jak je stanoveno v kapitole 3, jejich primární zamýšlené použití je p
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 14955-2 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů 
Katalogové číslo:  509603
ČSN ISO 14955-2 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů
ČSN ISO 14955-2ČSN ISO 14955-2 Tento dokument popisuje, jak jsou prováděna měření poskytováním metod měření za účelem získání reprodukovatelných údajů o energii dodávané obráběcímu stroji za stanov
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 6480 - Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  511253
ČSN ISO 6480 - Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 6480ČSN ISO 6480 Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti pro vnitřní protahovací stroje s vodorovnou osou Z zajišťující hlavní řezný pohyb. Také
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 13041-1 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten) 
Katalogové číslo:  511655
ČSN ISO 13041-1 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)
ČSN ISO 13041-1ČSN ISO 13041-1 Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti pro všeobecné účely číslicově řízených (NC) soustruhů a soustružnických center s vod
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 3610 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konzoly. 
Katalogové číslo:  28506
ČSN ISO 3610 - Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Konzoly.
ČSN ISO 3610
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat