Sponzorovaný odkaz

2000 Obráběcí stroje, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 20 0006 - Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty 
Katalogové číslo:  25341
ČSN 20 0006 - Obráběcí stroje. Otáčky a posuvy. Jmenovité a mezní hodnoty
ČSN 20 0006ČSN 20 0006 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 229:1973. Norma platí pro všechny druhy obráběcích strojů na kovy se stupňovitou změnou otáček (koncepce s převodovou skříní a as
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 447 - Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů 
Katalogové číslo:  25342
ČSN ISO 447 - Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů
ČSN ISO 447ČSN ISO 447 Tato mezinárodní norma stanoví základní pravidla pro volbu polohy nebo směru a smyslu pohybu ovládačů, které vyvolávají pohyb ovládaných částí stroje v daném směru ve dvou
Cena:  95,- Kč
ČSN 20 0065 - Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání 
Katalogové číslo:  25343
ČSN 20 0065 - Obráběcí stroje na kovy. Metody měření a hodnocení mechanického kmitání. Mezní hodnoty kmitání
ČSN 20 0065ČSN 20 0065 Norma stanoví podmínky a způsoby měření a vyhodnocení průměrné hodnoty rychlosti a výchylky mechanického kmitání na určených místech a v určených směrech obráběcího stroje
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5170 - Obráběcí stroje. Mazací systémy 
Katalogové číslo:  15465
ČSN ISO 5170 - Obráběcí stroje. Mazací systémy
ČSN ISO 5170ČSN ISO 5170 Norma obsahuje ISO 5170:1977. Určuje: klasifikaci různých mazacích systémů obráběcích strojů, požadavky na součástkovou základnu, způsoby řízení a kontroly, systém techn
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5169 - Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání 
Katalogové číslo:  28501
ČSN ISO 5169 - Obráběcí stroje. Provedení návodu k mazání
ČSN ISO 5169ČSN ISO 5169 Norma obsahuje ISO 5169:1977. Tato mezinárodní norma je směrnicí pro výrobce i uživatele obráběcích strojů o provedení a obsahu návodu k mazání. Norma požaduje, aby náv
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2972 - Číslicové řízení strojů. Symboly 
Katalogové číslo:  28645
ČSN ISO 2972 - Číslicové řízení strojů. Symboly
ČSN ISO 2972ČSN ISO 2972 Norma obsahuje ISO 2972. Tato mezinárodní norma upřesňuje běžnou řadu symbolů pro označení a zobrazování řídících funkcí číslicově řízených (NC) obráběcích strojů. Uved
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 14955-1 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů 
Katalogové číslo:  99314
ČSN ISO 14955-1 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
ČSN ISO 14955-1ČSN ISO 14955-1 This part of ISO 14955 constitutes the application of eco-design standards to machine tools, mainly for metal working numerically controlled (NC) machine tools.
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat