Sponzorovaný odkaz

2003 Přesnost obráběcích strojů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 13041-1 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena 
Katalogové číslo:  72528
ČSN ISO 13041-1 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena
ČSN ISO 13041-1ČSN ISO 13041-1 Tato část ISO 13041 specifikuje s odkazem na ISO 230-1 Zkoušky geometrické přesnosti číslicově řízených (NC) soustruhů a soustružnických center normální přesnosti s
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 230-6 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení) 
Katalogové číslo:  67978
ČSN ISO 230-6 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)
ČSN ISO 230-6ČSN ISO 230-6 Tato část ISO 230 specifikuje zkoušky diagonálního přestavení, které umožňují odhadnutí volumetrických vlastností obráběcího stroje. Úplné vyzkoušení volumetrických vla
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 2407 - Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  72533
ČSN ISO 2407 - Podmínky zkoušek pro brusky na vnitřní broušení s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 2407ČSN ISO 2407 Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro brusky na vnitřní broušení, s vodorovnou osou vřetena, n
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2433 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  72524
ČSN ISO 2433 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek hrotových brusek a hrotových univerzálních brusek s pohyblivým stolem - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 2433ČSN ISO 2433 Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-2, zkoušky geometrické přesnosti, zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení p
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10791-5 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet 
Katalogové číslo:  72515
ČSN ISO 10791-5 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 5: Přesnost a opakovatelnost nastavení polohy obrobkových palet
ČSN ISO 10791-5ČSN ISO 10791-5 Tato část ISO 10791 specifikuje s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-2, zkoušky pro stanovení opakovatelnosti nastavení polohy jednotlivých palet a celkové přesnosti na
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1986-1 - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm 
Katalogové číslo:  99315
ČSN ISO 1986-1 - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm
ČSN ISO 1986-1ČSN EN ISO 1986-1 Tato část ISO 1986 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky rovinných brusek pro všeobecné použití a s normální přesností s vodor
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11090-2 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou) 
Katalogové číslo:  508944
ČSN ISO 11090-2 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se dvěma stojany (s kluznou hlavou)
ČSN ISO 11090-2ČSN ISO 11090-2 Tato část ISO 11090 specifikuje, s odkazem ISO 230-1 a ISO 230-2 zkoušky geometrie a obráběcí a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti číslicově řízených polohovacích
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 13041-2 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem 
Katalogové číslo:  509441
ČSN ISO 13041-2 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem
ČSN ISO 13041-2ČSN ISO 13041-2 Tato část ISO 13041 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-7, zkoušky geometrické přesnosti pro všeobecné účely číslicově řízených (NC) soustruhů a soustružnic
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 3070-3 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem 
Katalogové číslo:  509438
ČSN ISO 3070-3 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem
ČSN ISO 3070-3ČSN ISO 3070-3 Tato část ISO 3070 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, ISO 230-2 a ISO 230-7, geometrické zkoušky, zkoušky obrábění, zkoušky vřetena a zkoušky pro kontrolu přesnosti
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 10791-10 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací 
Katalogové číslo:  509446
ČSN ISO 10791-10 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací
ČSN ISO 10791-10ČSN ISO 10791-10 Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-3, zkoušky pro vyhodnocení teplotních deformací struktury stroje a polohovacího systému obráběcích center až
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 230-3 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů 
Katalogové číslo:  86567
ČSN ISO 230-3 - Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů
ČSN ISO 230-3ČSN ISO 230-3 Účelem ISO 230 je normalizace metod pro zkoušení přesnosti obráběcích strojů, vyjma přenosného elektrického nářadí. Tato část ISO 230 specifikuje zkušební postupy pro u
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 3686-1 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje 
Katalogové číslo:  72526
ČSN ISO 3686-1 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje
ČSN ISO 3686-1ČSN ISO 3686-1 Tato část ISO 3686 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro jednostojanové vrtací a vyvrtávací stroje se svislým vře
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3875 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  72534
ČSN ISO 3875 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 3875ČSN ISO 3875 Tato část ISO 3875 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a 230-2 zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11090-1 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem) 
Katalogové číslo:  508943
ČSN ISO 11090-1 - Podmínky zkoušek vyjiskřovacích strojů na zápustky (EDM na zápustky) - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s jedním stojanem (stroje s křížovým kluzným stolem a pevným stolem)
ČSN ISO 11090-1ČSN ISO 11090-1 Tato část ISO 11090 specifikuje, s odkazem ISO 230-1 a ISO 230-2 zkoušky geometrie a obráběcí a zkoušky přesnosti a opakovatelnosti číslicově řízených polohovacích
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 13041-5 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace 
Katalogové číslo:  509442
ČSN ISO 13041-5 - Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace
ČSN ISO 13041-5ČSN ISO 13041-5 Tato část ISO 13041 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-4, určité kinematické zkoušky pro číslicově řízené (NC) soustruhy a soustružnická centra, týkající
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 2772 - Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  509447
ČSN ISO 2772 - Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 2772ČSN ISO 2772 Tento dokument specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, geometrické zkoušky na svislých stojanových vrtačkách pro všeobecné účely a s normální přesností. Také specifikuje použi
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1985 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti 
Katalogové číslo:  509449
ČSN ISO 1985 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti
ČSN ISO 1985ČSN ISO 1985 Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-7, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro všeobecné účely, normální přesnosti, pro ruč
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 3686-2 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem 
Katalogové číslo:  72527
ČSN ISO 3686-2 - Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem
ČSN ISO 3686-2ČSN ISO 3686-2 Tato část ISO 3686 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro portálové vrtací a vyvrtávací stroje se svislým vřetenem
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10791-2 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z) 
Katalogové číslo:  72522
ČSN ISO 10791-2 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou vřetena nebo s univerzálními hlavami se svislou primární osou otáčení (svislá osa Z)
ČSN ISO 10791-2ČSN ISO 10791-2 Tato část 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti pro obráběcí centra (nebo číslicově řízené frézky, vyvrtávačky atd., je-li to pou
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 10791-8 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách 
Katalogové číslo:  72520
ČSN ISO 10791-8 - Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 8: Vyhodnocení vlastností interpolace ve třech souřadných rovinách
ČSN ISO 10791-8ČSN ISO 10791-8 Tato část ISO 10791 specifikuje metodu ověření vlastností interpolace obráběcích center (nebo číslicově řízených frézek atd., pokud je to použitelné) pomocí zkoušek
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat