Sponzorovaný odkaz

2010 Upínání a středění obráběného materiálu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 702-2 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock 
Katalogové číslo:  86563
ČSN ISO 702-2 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock
ČSN ISO 702-2ČSN ISO 702-2 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost válcových konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - Typem "kuželový konec", "bajonetový t
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 702-4 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec 
Katalogové číslo:  86561
ČSN ISO 702-4 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec
ČSN ISO 702-4ČSN ISO 702-4 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost válcových konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - Kuželovým koncem, "Camlock" a "bajone
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 702-3 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ 
Katalogové číslo:  86562
ČSN ISO 702-3 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ
ČSN ISO 702-3ČSN ISO 702-3 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost bajonetových typů konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - Typem "kuželový konec", "t
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8526-1 - Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 1: Obrobkové palety do jmenovité velikosti 800 mm 
Katalogové číslo:  19149
ČSN ISO 8526-1 - Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 1: Obrobkové palety do jmenovité velikosti 800 mm
ČSN ISO 8526-1ČSN ISO 8526-1 Tato část ISO 8526 stanovuje rozměry obrobkových palet, používaných na obráběcích strojích a ve výrobních systémech. Vztahuje se na následující jmenovité velikosti pa
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8526-2 - Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 2: Obrobkové palety o jmenovité velikosti větší než 800 mm 
Katalogové číslo:  19150
ČSN ISO 8526-2 - Stavebnicové jednotky obráběcích strojů. Obrobkové palety. Část 2: Obrobkové palety o jmenovité velikosti větší než 800 mm
ČSN ISO 8526-2ČSN ISO 8526-2 Tato část ISO 8526 stanovuje rozměry obrobkových palet, používaných na obráběcích strojích a ve výrobních systémech. Vztahuje se na následující velikosti palet: 1 000
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 702-1 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec 
Katalogové číslo:  86564
ČSN ISO 702-1 - Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec
ČSN ISO 702-1ČSN ISO 702-1 Tato část ISO 702 stanovuje velikosti pro vyměnitelnost kuželových konců vřeten a odpovídajících čel přírub pro sklíčidla. POZNÁMKA - "Typ Camlock", "bajonetový typ" a "v
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat