Sponzorovaný odkaz

2007 Bezpečnostní předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 23125 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy 
Katalogové číslo:  504009
ČSN EN ISO 23125 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy
ČSN EN ISO 23125ČSN EN ISO 23125 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření pro vyloučení nebezpečí nebo omezení rizik v následujících skupinách soustruhů a soustružnických centre
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 16090-1 - Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  507364
ČSN EN ISO 16090-1 - Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 16090-1ČSN EN ISO 16090-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními p
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN ISO 16093 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov 
Katalogové číslo:  506202
ČSN EN ISO 16093 - Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov
ČSN EN ISO 16093ČSN EN ISO 16093 Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pil, jak je stanoveno v kapitole 3, jejich primární zamýšlené použití je p
Cena:  655,- Kč
ČSN 20 0713 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro obrážečky 
Katalogové číslo:  25416
ČSN 20 0713 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro obrážečky
ČSN 20 0713ČSN 20 0713 Norma platí pro všechny druhy vodorovných, svislých a speciálních obrážeček. Musí se používat společně s ČSN 20 0700. Jsou doplněny především technické požadavky /čl. 3 -
Cena:  73,- Kč
ČSN 20 0712 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro hoblovky 
Katalogové číslo:  25415
ČSN 20 0712 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro hoblovky
ČSN 20 0712ČSN 20 0712 Norma platí pro všechny druhy hoblovek. Musí se používat společně s ČSN 20 0700. Doplněny jsou především technické požadavky /čl. 5 - 16/. ČSN 20 0712 byla schválena 29.2.
Cena:  73,- Kč
ČSN 20 0724 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro stroje na ozubení 
Katalogové číslo:  25421
ČSN 20 0724 - Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní požadavky pro stroje na ozubení
ČSN 20 0724ČSN 20 0724 Touto normou se zavádí ST SEV 580-77 včetně doplňků a dalších změn, schválených na 53. a 63. zasedání SKSN RVHP jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12717+A1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky 
Katalogové číslo:  84163
ČSN EN 12717+A1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky
ČSN EN 12717+A1ČSN EN 12717+A1 Tato norma stanovuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření, která by měla být využívána osobami zabývajícími se konstrukcí, výrobou a dodáváním (včetně
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 28881 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje 
Katalogové číslo:  95438
ČSN EN ISO 28881 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje
ČSN EN ISO 28881ČSN EN ISO 28881 Tato mezinárodní norma specifikuje bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření, použitelná na zařízení a systémy EDM, jako jsou ručně řízené EDM hloubení n
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16089 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky 
Katalogové číslo:  501720
ČSN EN ISO 16089 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky
ČSN EN ISO 16089ČSN EN ISO 16089 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí nebo omezení rizika v následujících skupinách stacionárních brusek, které jsou nav
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat