Sponzorovaný odkaz

49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou 
Katalogové číslo:  97029
ČSN EN 839 - Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou
ČSN EN 839ČSN EN 839 Tato evropská norma stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti prostředku aplikovaného na povrch dřeva proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, kultivovaných na agar
Cena:  347,- Kč
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování 
Katalogové číslo:  91342
ČSN 49 2120 - Dřevěné podlahy - Montáž a posuzování
ČSN 49 2120ČSN 49 2120 Norma navazuje na evropskou technickou směrnici CEN/TS 15717 "Parquet flooring - General guideline for installation" a obsahuje požadavky na hotové dřevěné podlahy vyrobené n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů 
Katalogové číslo:  91598
ČSN EN 1870-13+A2 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů
ČSN EN 1870-13+A2ČSN EN 1870-13+A2 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-08-13 a změnu A2 schválenou CEN 2012-01-30. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyzna
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví 
Katalogové číslo:  95603
ČSN EN 16485 - Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
ČSN EN 16485ČSN EN 16485 This European Standard provides general Product Category Rules (PCR) for Type III environmental declarations for wood and wood-based products for use in construction and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 309 - Třískové desky - Definice a klasifikace 
Katalogové číslo:  73211
ČSN EN 309 - Třískové desky - Definice a klasifikace
ČSN EN 309ČSN EN 309 Tato evropská norma uvádí definici třískové desky a klasifikaci z nejrůznějších hledisek.
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva 
Katalogové číslo:  80922
ČSN P CEN/TS 12169 - Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva
ČSN P CEN/TS 12169
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky 
Katalogové číslo:  82227
ČSN EN 14761+A1 - Dřevěné podlahoviny - Parkety z rostlého dřeva - Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky
ČSN EN 14761+A1ČSN EN 14761+A1 Tato evropská norma stanovuje vlastnosti vertikálních a širokých lamel a ležatých špalíků z rostlého listnatého a jehličnatého dřeva včetně montážních sestav pro použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12369-3 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva 
Katalogové číslo:  83561
ČSN EN 12369-3 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva
ČSN EN 12369-3ČSN EN 12369-3 Tato evropská norma stanoví charakteristické hodnoty mechanických vlastností a hustoty desek z rostlého dřeva pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 975-1 - Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk 
Katalogové číslo:  84176
ČSN EN 975-1 - Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk
ČSN EN 975-1ČSN EN 975-1 Tato evropská norma stanoví definice a označení kvalitativních tříd vizuálně tříděného dubového a bukového řeziva. Pro každou kvalitativní třídu stanoví kritéria a minimáln
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1218-2+A1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy 
Katalogové číslo:  84744
ČSN EN 1218-2+A1 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy
ČSN EN 1218-2+A1ČSN EN 1218-2+A1 Změnou A1 byla provedena aktualizace mezinárodních a evropských norem. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostm
Cena:  446,- Kč
ČSN 49 0012 ZMĚNA 2 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície 
Katalogové číslo:  52638
ČSN 49 0012 ZMĚNA 2 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
ČSN 49 0012 ZMĚNA 2
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním 
Katalogové číslo:  64816
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
ČSN EN 321ČSN EN 321 Tato evropská norma určuje metodu stanovení odolnosti proti vlhkosti desek ze dřeva zkouškou cyklováním. Cykly spočívají z uložení zkušebních těles ve vodě, mrazničce a sušár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou 
Katalogové číslo:  65756
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 13183-1ČSN EN 13183-1 Tato evropská norma určuje referenční metodu stanovení vlhkosti řeziva váhovou zkouškou. Zkušební těleso se vysuší v sušárně při teplotě nad 100 °C. Vlhkost se vypočí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  66509
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda
ČSN EN 311ČSN EN 311 Tato evropská norma určuje metodu stanovení přídržnosti povrchu - pevnosti v tahu při odtržení povrchové úpravy nebo povrchové vrstvy z plochy desky na bázi dřeva. Přídržnost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12775 - Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie 
Katalogové číslo:  62788
ČSN EN 12775 - Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie
ČSN EN 12775ČSN EN 12775 Tato evropská norma udává klasifikaci desek z rostlého dřeva a definuje termíny u nich používané.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13017-2 - Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřevo 
Katalogové číslo:  62786
ČSN EN 13017-2 - Desky z rostlého dřeva - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřevo
ČSN EN 13017-2ČSN EN 13017-2 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky a vizuální třídy pro jedno- (spárovka) a vícevrstvé (tzv. biodesky) desky z rostlého dřeva vyrobené z listnatých druh
Cena:  171,- Kč
ČSN 49 2320 ZMĚNA Z2 - Sesazenky a hrany 
Katalogové číslo:  71016
ČSN 49 2320 ZMĚNA Z2 - Sesazenky a hrany
ČSN 49 2320 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 49 1109 - Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin 
Katalogové číslo:  32132
ČSN 49 1109 - Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin
ČSN 49 1109ČSN 49 1109 Norma platí pro stanovení přídavků na sesychání řeziva a přířezů vyrobených z jehličnatých dřevin. ČSN 49 1109 byla vydána v květnu 1993. Nahradila články 2 až 5 ČSN 49 11
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0012 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície 
Katalogové číslo:  32146
ČSN 49 0012 - Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
ČSN 49 0012ČSN 49 0012 V této normě jsou zapracovány ISO 9086-1:1987 Dřevo. Údaje souhlasné s ISO 9086-1:1987 jsou označeny čarou na levém okraji textu. Norma uvádí pojmy, které se týkají všeobe
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7987 - Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky 
Katalogové číslo:  15561
ČSN ISO 7987 - Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky
ČSN ISO 7987ČSN ISO 7987 Norma obsahuje ISO 7987:1985. Tato mezinárodní norma uvádí termín pro každou část stroje a s použitím odkazu na ČSN ISO 230-1 stanoví zkoušky geometrické přesnosti hroto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky 
Katalogové číslo:  16182
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
ČSN EN 319ČSN EN 319 Norma je identická s EN 319:1993. Stanoví metodu zjišťování pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky třískových desek, vláknitých desek a cementotřískových desek. Podstata zkou
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7570 - Dřevozpracující zařízení. Srovnávací a tloušťkovací frézky. Terminologie a přejímací podmínky 
Katalogové číslo:  16535
ČSN ISO 7570 - Dřevozpracující zařízení. Srovnávací a tloušťkovací frézky. Terminologie a přejímací podmínky
ČSN ISO 7570ČSN ISO 7570 Norma obsahuje ISO 7570:1986. Stanoví terminologii pro každou část stroje a s použitím odkazu na ČSN ISO 230-1 Zkoušky geometrické přesnosti srovnávacích a tloušťkovacíc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 324-1 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky 
Katalogové číslo:  17874
ČSN EN 324-1 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky
ČSN EN 324-1ČSN EN 324-1 Národní norma je identická s EN 324-1:1993. Uvádí metody pro měření tloušťky, délky a šířky desek ze dřeva. Vztahuje se na všechny ploché desky. Metody pro stanovení pra
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny 
Katalogové číslo:  21774
ČSN EN 635-3 - Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny
ČSN EN 635-3ČSN EN 635-3 Norma je identická s EN 635-3:1995. Tato část EN 635 určuje povahu a meze přirozených charakteristik dřeva a výrobních vad pro klasifikaci překližovaných desek podle vzh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky 
Katalogové číslo:  19566
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
ČSN EN 326-1ČSN EN 326-1 Tato norma je identická s EN 326-1:1994. Uvádí pravidla pro odběr vzorků a výrobu zkušebních těles a rovněž vyjádření a prezentaci výsledků zkoušek za účelem získání inf
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat