Sponzorovaný odkaz

4938 Žebříky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 131-6 - Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky 
Katalogové číslo:  508273
ČSN EN 131-6 - Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky
ČSN EN 131-6ČSN EN 131-6 Tento dokument specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení a definuje termíny týkající se opěrných a dvojitých teleskopických žebříků. Žebří
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14183 - Schůdky 
Katalogové číslo:  71033
ČSN EN 14183 - Schůdky
ČSN EN 14183ČSN EN 14183 Tato evropská norma stanovuje požadavky na schůdky, schodištní schůdky a schůdky ve tvaru kopule, tj. požadavky na konstrukci, rozměry, materiály, provedení, dále metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14975+A1 - Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení 
Katalogové číslo:  87538
ČSN EN 14975+A1 - Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení
ČSN EN 14975+A1ČSN EN 14975+A1 Tato evropská norma stanovuje termíny a definice, požadavky na výrobek a metody zkoušení týkající se konstrukce a funkčních vlastností půdních schodů žebříkového typu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 131-1+A1 - Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry 
Katalogové číslo:  509675
ČSN EN 131-1+A1 - Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
ČSN EN 131-1+A1ČSN EN 131-1/A1 Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků. Norma platí pro přenosné žebříky navržené pro všeobecné profesionální a n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 131-2+A2 - Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení 
Katalogové číslo:  503021
ČSN EN 131-2+A2 - Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
ČSN EN 131-2+A2ČSN EN 131-2+A2 Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. Norma neplatí pro schůdky nebo pro žebříky pro zvl
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 131-4 - Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji 
Katalogové číslo:  510586
ČSN EN 131-4 - Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
ČSN EN 131-4ČSN EN 131-4 Tato norma specifikuje požadavky, zkoušky a značení víceúčelových žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji. Neplatí pro kloubové spoje kombinovaných a dvojitých žebř
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 131-7 - Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou 
Katalogové číslo:  94396
ČSN EN 131-7 - Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou
ČSN EN 131-7ČSN EN 131-7 Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné charakteristiky pro navrhování pojízdných žebříků s plošinou. Norma platí pro pojízdné žebříky s pracovní plošinou o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 131-3 - Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání 
Katalogové číslo:  508835
ČSN EN 131-3 - Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání
ČSN EN 131-3ČSN EN 131-3 Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují požadavky EN 131-1 a EN 131-2, žebříků s jedním nebo n
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat