Sponzorovaný odkaz

4926 Desky a výrobky zvlášť upravené

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  87988
ČSN EN 312 - Třískové desky - Požadavky
ČSN EN 312ČSN EN 312 Tato EN 312 specifikuje požadavky na plošně lisované nebo kalendrované neopláštěné třískové desky a stanoví požadavky na jejich vlastnosti.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 622-3 - Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky 
Katalogové číslo:  72003
ČSN EN 622-3 - Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky
ČSN EN 622-3ČSN EN 622-3 Tato evropská norma určuje požadavky na polotvrdé vláknité desky a pravidla pro hodnocení shody jejich vlastností s touto normou. Hodnoty uvedené v této normě však nejsou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14755 - Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  76107
ČSN EN 14755 - Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky
ČSN EN 14755ČSN EN 14755 Tato evropská norma stanoví požadavky na výtlačně lisované třískové desky pro nenosné účely v suchém prostředí.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1128 - Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem 
Katalogové číslo:  26652
ČSN EN 1128 - Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem
ČSN EN 1128ČSN EN 1128 Tato evropská norma popisuje stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem u cementotřískových desek jmenovité tloušťky nejméně 9 mm.
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 16368 - Lehké třískové desky - Specifikace 
Katalogové číslo:  500309
ČSN P CEN/TS 16368 - Lehké třískové desky - Specifikace
ČSN P CEN/TS 16368ČSN P CEN/TS 16368 Tato evropská technická specifikace určuje požadavky na neošetřené třískové desky při použití v suchém prostředí bez zatížení s hustotou pod 600 kg/m3. Tato t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 622-4 - Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky 
Katalogové číslo:  508570
ČSN EN 622-4 - Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky
ČSN EN 622-4ČSN EN 622-4 This document specifies the requirements for softboards as defined in EN 316, with a density from 230 kg/m3 to 400 kg/m3. The values listed in this document relate to
Cena:  232,- Kč
ČSN 49 2632 - Štěpkocementové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  81734
ČSN 49 2632 - Štěpkocementové desky - Požadavky
ČSN 49 2632ČSN 49 2632 Tato norma určuje požadavky na vlastnosti, postupy zkoušení, hodnocení shody a označování štepkocementových desek. Štěpkocementové desky jsou desky ze štěpek dezintegrovaných
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 622-2 - Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky 
Katalogové číslo:  71957
ČSN EN 622-2 - Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky
ČSN EN 622-2ČSN EN 622-2 Tato evropská norma určuje požadavky na tvrdé vláknité desky a pravidla pro hodnocení shody jejich vlastností s touto normou. Hodnoty uvedené v této normě však nejsou cha
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 622-2 OPRAVA 1 - Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky 
Katalogové číslo:  76174
ČSN EN 622-2 OPRAVA 1 - Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky
ČSN EN 622-2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 622-1 - Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  69058
ČSN EN 622-1 - Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 622-1ČSN EN 622-1 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky na vlastnosti vláknitých desek. Stanoví pravidla pro jejich označování a posouzení shody.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 634-1 - Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  21801
ČSN EN 634-1 - Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 634-1ČSN EN 634-1 Norma je identická s EN 634-1:1995. Tato část EN 634 určuje všeobecné požadavky pro cementotřískové desky. Desky jsou definovány v EN 633. Normalizovány jsou: Technické
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1328 - Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu 
Katalogové číslo:  51901
ČSN EN 1328 - Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu
ČSN EN 1328ČSN EN 1328 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení odolnosti proti mrazu u cementotřískových desek.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 634-2 - Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí 
Katalogové číslo:  79655
ČSN EN 634-2 - Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí
ČSN EN 634-2ČSN EN 634-2 Tato evropská norma pro cementotřískové desky specifikuje požadavky na třískové desky pojené běžným portlandským cementem (CEM) pro použití v suchém, vlhkém a venkovním p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15197 - Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace 
Katalogové číslo:  78983
ČSN EN 15197 - Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace
ČSN EN 15197
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 300 - Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky 
Katalogové číslo:  77408
ČSN EN 300 - Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky
ČSN EN 300ČSN EN 300 Tato evropská norma definuje termíny, stanoví klasifikaci a požadavky na desky z dlouhých, plochých a orientovaných třísek (OSB) a pravidla pro hodnocení shody jejich vlastnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 622-5 - Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF) 
Katalogové číslo:  86069
ČSN EN 622-5 - Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)
ČSN EN 622-5ČSN EN 622-5 Tato část evropské normy stanoví požadavky na vláknité desky vyrobené suchým procesem. Požadavky slouží k řízení výroby, ale nejsou charakteristickými hodnotami pro navrhov
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat