Sponzorovaný odkaz

4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby 
Katalogové číslo:  96843
ČSN EN 326-2+A1 - Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
ČSN EN 326-2+A1ČSN EN 326-2+A1 Tato evropská norma určuje metody pro počáteční zkoušení typu (ITT), řízení výroby (FPC), cizí dohled a posouzení shody vlastností desek na bázi dřeva s EN 13986 a s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  66509
ČSN EN 311 - Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda
ČSN EN 311ČSN EN 311 Tato evropská norma určuje metodu stanovení přídržnosti povrchu - pevnosti v tahu při odtržení povrchové úpravy nebo povrchové vrstvy z plochy desky na bázi dřeva. Přídržnost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 310 - Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu 
Katalogové číslo:  18232
ČSN EN 310 - Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
ČSN EN 310ČSN EN 310 Norma je identická s EN 310:1993. Určuje metody stanovení zdánlivého modulu pružnosti při statickém ohybu a pevnosti v ohybu u desek ze dřeva o jmenovité tloušťce rovné nebo
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0112 - Drevo. Tlak naprieč vlákien 
Katalogové číslo:  04256
ČSN 49 0112 - Drevo. Tlak naprieč vlákien
ČSN 49 0112
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0114 - Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien 
Katalogové číslo:  29221
ČSN 49 0114 - Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien
ČSN 49 0114ČSN 49 0114 V této normě jsou zapracované údaje z ISO 3346. Stanovuje laboratorní metodu zjišťování pevnosti dřeva v tahu napříč vláken na malých bezvadných zkušebních tělesech. Podst
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0119 - Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti 
Katalogové číslo:  29222
ČSN 49 0119 - Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti
ČSN 49 0119
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním 
Katalogové číslo:  64816
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
ČSN EN 321ČSN EN 321 Tato evropská norma určuje metodu stanovení odolnosti proti vlhkosti desek ze dřeva zkouškou cyklováním. Cykly spočívají z uložení zkušebních těles ve vodě, mrazničce a sušár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 324-1 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky 
Katalogové číslo:  17874
ČSN EN 324-1 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky
ČSN EN 324-1ČSN EN 324-1 Národní norma je identická s EN 324-1:1993. Uvádí metody pro měření tloušťky, délky a šířky desek ze dřeva. Vztahuje se na všechny ploché desky. Metody pro stanovení pra
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 717-3 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou 
Katalogové číslo:  50807
ČSN EN 717-3 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou
ČSN EN 717-3ČSN EN 717-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 717-3:1996. Evropská norma EN 717-3:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje metodu, známou jako l
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky 
Katalogové číslo:  19566
ČSN EN 326-1 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
ČSN EN 326-1ČSN EN 326-1 Tato norma je identická s EN 326-1:1994. Uvádí pravidla pro odběr vzorků a výrobu zkušebních těles a rovněž vyjádření a prezentaci výsledků zkoušek za účelem získání inf
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky 
Katalogové číslo:  16182
ČSN EN 319 - Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
ČSN EN 319ČSN EN 319 Norma je identická s EN 319:1993. Stanoví metodu zjišťování pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky třískových desek, vláknitých desek a cementotřískových desek. Podstata zkou
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 14966 - Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech 
Katalogové číslo:  76397
ČSN P CEN/TS 14966 - Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech
ČSN P CEN/TS 14966ČSN P CEN/TS 14966 Tato evropská specifikace stanoví orientační metody zkoušení na malých zkušebních tělesech pro odhad některých mechanických vlastností desek na bázi dřeva
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 317 - Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě 
Katalogové číslo:  18233
ČSN EN 317 - Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě
ČSN EN 317ČSN EN 317 Norma je identická s EN 317:1993. Určuje metodu stanovení bobtnání plošně nebo výtlačně lisovaných dřevěných desek, vláknitých a cementotřískových desek. Podstata zkoušky st
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1087-1 - Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška 
Katalogové číslo:  20143
ČSN EN 1087-1 - Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška
ČSN EN 1087-1ČSN EN 1087-1 Norma je identická s EN 1087-1:1995. Velmi stručná norma uvádí zkušební metodu hodnocení kvality lepení třískových desek určených k použití ve vlhkém prostředí podle v
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0113 - Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien 
Katalogové číslo:  29220
ČSN 49 0113 - Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien
ČSN 49 0113ČSN 49 0113 V této normě jsou zapracované údaje z ISO 3345. Stanovuje laboratorní metodu zjišťování pevnosti dřeva v tahu podél vláken na malých bezvadných zkušebních tělesech. Podsta
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0115 - Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe 
Katalogové číslo:  04257
ČSN 49 0115 - Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe
ČSN 49 0115
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 314-2 - Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  17942
ČSN EN 314-2 - Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky
ČSN EN 314-2ČSN EN 314-2 Norma je identická s EN 314-2:1992. Stanoví požadavky na třídy lepení překližovaných desek v závislosti na jejich užití. Odpovídající zkušební metody jsou stanoveny v EN
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0148 - Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek 
Katalogové číslo:  32115
ČSN 49 0148 - Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek
ČSN 49 0148ČSN 49 0148 Norma stanoví metodu zjišťování borcení desek. Platí pro laťovky a dřevotřískové desky povrchově neupravené i upravené šířky 16 mm a víc, a překližky šířky 12 mm a víc. Po
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 322 - Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti 
Katalogové číslo:  15907
ČSN EN 322 - Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti
ČSN EN 322ČSN EN 322 Norma je identická s EN 322:1993. Stanoví metodu zjišťování vlhkosti zkušebních těles z desek ze dřeva. Podstata zkoušky: Zjištění ztráty hmotnosti zkušebního tělesa vážením
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 717-1 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou 
Katalogové číslo:  73084
ČSN EN 717-1 - Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou
ČSN EN 717-1ČSN EN 717-1 Tato norma je jednou z řady norem, které určují metody stanovení obsahu nebo úniku formaldehydu z desek dřeva. Popisuje postup pro stanovení úniku formaldehydu komorovou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 326-3 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek 
Katalogové číslo:  70665
ČSN EN 326-3 - Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek
ČSN EN 326-3ČSN EN 326-3 Tato evropská norma určuje metody pro ověřování shody vlastností izolované dávky desek na bázi dřeva.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 323 - Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty 
Katalogové číslo:  16169
ČSN EN 323 - Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty
ČSN EN 323ČSN EN 323 Norma je identická s EN 323:1993. Uvádí metodu na zjišťování hustoty zkušebních těles z dřevěných materiálů. Výsledek může být použit na vyhodnocení hustoty desek z dřevěnýc
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 324-2 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků 
Katalogové číslo:  17873
ČSN EN 324-2 - Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků
ČSN EN 324-2ČSN EN 324-2 Norma je identická s EN 324-2:1993. Stanoví metody pro měření pravoúhlosti a přímosti boků desek ze dřeva. Vztahuje se na všechny ploché desky. Metody pro stanovení tlou
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 0116 - Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe 
Katalogové číslo:  04258
ČSN 49 0116 - Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe
ČSN 49 0116
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat