Sponzorovaný odkaz

4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou 
Katalogové číslo:  65756
ČSN EN 13183-1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 13183-1ČSN EN 13183-1 Tato evropská norma určuje referenční metodu stanovení vlhkosti řeziva váhovou zkouškou. Zkušební těleso se vysuší v sušárně při teplotě nad 100 °C. Vlhkost se vypočí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13183-3 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou 
Katalogové číslo:  73632
ČSN EN 13183-3 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou
ČSN EN 13183-3ČSN EN 13183-3 Tento dokument stanoví metodu pro odhad vlhkosti řeziva kapacitním vlhkoměrem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13183-2 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou 
Katalogové číslo:  65757
ČSN EN 13183-2 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou
ČSN EN 13183-2ČSN EN 13183-2 Tato evropská norma určuje metodu odhadu vlhkosti řeziva elektrickým odporovým vlhkoměrem.
Cena:  95,- Kč
ČSN 49 1010 ZMĚNA 2 - Neopracované řezivo. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  53499
ČSN 49 1010 ZMĚNA 2 - Neopracované řezivo. Základní ustanovení
ČSN 49 1010 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13183-2 OPRAVA 1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou 
Katalogové číslo:  69998
ČSN EN 13183-2 OPRAVA 1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou
ČSN EN 13183-2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 49 1012 ZMĚNA a - Listnaté rezivo. Technické požiadavky 
Katalogové číslo:  36042
ČSN 49 1012 ZMĚNA a - Listnaté rezivo. Technické požiadavky
ČSN 49 1012 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 49 1010 - Neopracované řezivo. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  29259
ČSN 49 1010 - Neopracované řezivo. Základní ustanovení
ČSN 49 1010ČSN 49 1010 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 737-75. Platí pro výrobu a dodávání neopracovaného řeziva jehličnatých a listnatých dřevin, tj. pro řezivo deskové, hraněné a pol
Cena:  232,- Kč
ČSN 49 1012 - Listnaté rezivo. Technické požiadavky 
Katalogové číslo:  32679
ČSN 49 1012 - Listnaté rezivo. Technické požiadavky
ČSN 49 1012
Cena:  171,- Kč
ČSN 49 1020 - Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky 
Katalogové číslo:  32131
ČSN 49 1020 - Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky
ČSN 49 1020ČSN 49 1020 V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 4472:1983. Údaje souhlasné s ISO 4472:1983 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Články 4.15, 5.5 a 6.7 této normy jsou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13183-1 OPRAVA 1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou 
Katalogové číslo:  69999
ČSN EN 13183-1 OPRAVA 1 - Vlhkost vzorku řeziva - Část 1: Stanovení váhovou metodou
ČSN EN 13183-1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900 Všeobecně a zkoušení4901 Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva4902 Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4906 Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů4908 Bezpečnost práce4910 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4911 Pilařské výrobky neopracované, všeobecně4912 Řezivo jehličnaté a listnaté4914 Pražce, mostnice apod.4915 Hrubé přířezy4917 Obalové přířezy a jejich komplety4921 Opracované řezivo pilařské4923 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4924 Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky4926 Desky a výrobky zvlášť upravené4928 Desky z rostlého dřeva4929 Vrstvené dřevo4931 Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby4933 Obaly dřevěné4937 Dřevěné výrobky pro domácnost4938 Žebříky4946 Korkové přípravky, výrobky apod.4947 Zápalky a kuřácké potřeby4951 Dřevěné školní pomůcky4960 Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva4961 Bezpečnostní a hygienické předpisy4962 Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4963 Dřevozpracující zařízení4966 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4968 Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva4969 Prefabrikovaná dřevěná schodiště
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat