Sponzorovaný odkaz

66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16263-4 - Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  99284
ČSN EN 16263-4 - Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení
ČSN EN 16263-4ČSN EN 16263-4 Tato evropská norma stanovuje metody zkoušení "ostatních pyrotechnických výrobků" (vyjma pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech, nábojek pro prachem aktivovan
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje 
Katalogové číslo:  20365
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek 
Katalogové číslo:  30360
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek
ČSN 66 8102-10ČSN 66 8102-10 Norma platí pro stanovení difenylaminu, kafru, ethylalkoholu, diethyléteru, diethyldifenylmočoviny a dimethyldifenylmočoviny (obchodní názvy Centralit I a II). Při z
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů 
Katalogové číslo:  05016
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů
ČSN 66 8102-17ČSN 66 8102-17 Norma platí pro stanovení dusíku v nitrocelulóze izolované z jednosložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1. Po
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody 
Katalogové číslo:  30362
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
ČSN 66 8102-20ČSN 66 8102-20 Norma platí pro stanovení vody v jednosložkových a dvousložkových bezdýmných praších podle Karla Fischera - metoda A, a vážkově - metoda B. Při zkoušce se musí dodrž
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu 
Katalogové číslo:  05022
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu
ČSN 66 8102-25ČSN 66 8102-25 Norma platí pro stanovení 2,4-dinitrotoluenu ve dvousložkových bezdýmných praších titračně (metoda A - metoda rozhodčí) a vážkově (metoda B). Při zkoušce se musí dod
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C 
Katalogové číslo:  05029
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C
ČSN 66 8102-33ČSN 66 8102-33 Norma platí pro stanovení chemické stálosti při 75 °C jednosložkových i dvousložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1245 - Lepidla - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  88521
ČSN EN 1245 - Lepidla - Stanovení pH
ČSN EN 1245
Cena:  171,- Kč
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení 
Katalogové číslo:  92669
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení
ČSN 66 8101ČSN 66 8101 Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti, vzorkování, zkoušení, balení, značení, dopravu, skladování a záruky bezdýmných prachů pro civilní použití a doplňuje požadavky s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16261-3 - Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  93098
ČSN EN 16261-3 - Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení
ČSN EN 16261-3ČSN EN 16261-3 Tato evropská norma stanovuje metody zkoušení výrobků zábavní pyrotechniky kategorie 4.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14451-9 - Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů 
Katalogové číslo:  93742
ČSN EN ISO 14451-9 - Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 9: Požadavky a kategorizace aktuátorů
ČSN EN ISO 14451-9ČSN EN ISO 14451-9 Tato část ISO 14451 stanovuje druhy a pořadí zkoušek aktuátorů a určuje odpovídající kritéria přijatelnosti a způsob kategorizace a platí pro zkoušky typu. Norm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14451-6 - Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů 
Katalogové číslo:  93739
ČSN EN ISO 14451-6 - Pyrotechnické výrobky - Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech - Část 6: Požadavky a kategorizace modulů airbagů
ČSN EN ISO 14451-6ČSN EN ISO 14451-6 Tato část ISO 14451 stanovuje druhy a pořadí zkoušek modulů airbagů a určuje kritéria přijatelnosti a způsob kategorizace a platí pro zkoušky typu. Norma neplat
Cena:  171,- Kč
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  26464
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13631-15 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností 
Katalogové číslo:  74413
ČSN EN 13631-15 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností
ČSN EN 13631-15ČSN EN 13631-15 Tato evropská norma specifikuje metody výpočtu detonačních charakteristik při konstantním objemu výbuchového stavu a některých z něho odvozených parametrů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1067 - Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením 
Katalogové číslo:  75748
ČSN EN 1067 - Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením
ČSN EN 1067ČSN EN 1067 Tato norma předepisuje postup předběžného posouzení jednotlivých vzorků lepidel dodaných pro zkoušení, postup přípravy zkušebních vzorků smísením a redukci série reprezentati
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-9 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici 
Katalogové číslo:  71773
ČSN EN 13630-9 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici
ČSN EN 13630-9ČSN EN 13630-9 Tato evropská norma specifikuje metodu ověřování, zda ohebné plastem pokryté bleskovice nebo ohebné vlákny opředené bleskovice, pro civilní použití, mohou být iniciov
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat