Sponzorovaný odkaz

6608 Etylalkohol

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 1388-2 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein 
Katalogové číslo:  53881
ČSN ISO 1388-2 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein
ČSN ISO 1388-2ČSN ISO 1388-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-2:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-2:1981 má status české technické normy. Tato druhá část (ČSN) ISO 1388 speci
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-9 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění 
Katalogové číslo:  53888
ČSN ISO 1388-9 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění
ČSN ISO 1388-9ČSN ISO 1388-9 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-9:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-9:1981 má status české technické normy. Tato devátá část (ČSN) ISO 1388 spec
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-3 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda 
Katalogové číslo:  53882
ČSN ISO 1388-3 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda
ČSN ISO 1388-3ČSN ISO 1388-3 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-3:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-3:1981 má status české technické normy. Tato třetí část (ČSN) ISO 1388 speci
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-10 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda 
Katalogové číslo:  53889
ČSN ISO 1388-10 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda
ČSN ISO 1388-10ČSN ISO 1388-10 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-10:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-10:1981 má status české technické normy. Tato desátá část (ČSN) ISO 1388
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-4 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda 
Katalogové číslo:  53883
ČSN ISO 1388-4 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda
ČSN ISO 1388-4ČSN ISO 1388-4 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-4:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-4:1981 má status české technické normy. Tato čtvrtá část (ČSN) ISO 1388 spec
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-11 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu 
Katalogové číslo:  53890
ČSN ISO 1388-11 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu
ČSN ISO 1388-11ČSN ISO 1388-11 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-11:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-11:1981 má status české technické normy. Tato jedenáctá část (ČSN) ISO 13
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 0805 - Metody zkoušení lihu 
Katalogové číslo:  54212
ČSN 66 0805 - Metody zkoušení lihu
ČSN 66 0805ČSN 66 0805 Tato norma stanovuje postupy zkoušení surového, rafinovaného, bezvodého a denaturovaného lihu.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1388-5 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda 
Katalogové číslo:  53884
ČSN ISO 1388-5 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda
ČSN ISO 1388-5ČSN ISO 1388-5 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-5:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-5:1981 má status české technické normy. Tato pátá část (ČSN) ISO 1388 specif
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-7 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda 
Katalogové číslo:  53886
ČSN ISO 1388-7 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda
ČSN ISO 1388-7ČSN ISO 1388-7 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-7:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-7:1981 má status české technické normy. Tato sedmá část (ČSN) ISO 1388 speci
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-12 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času 
Katalogové číslo:  53891
ČSN ISO 1388-12 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času
ČSN ISO 1388-12ČSN ISO 1388-12 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-12:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-12:1981 má status české technické normy. Tato dvanáctá část (ČSN) ISO 138
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-1 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  53880
ČSN ISO 1388-1 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 1388-1ČSN ISO 1388-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-1:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-1:1981 má status české technické normy. Tato první část (ČSN) ISO 1388 podáv
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-6 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou 
Katalogové číslo:  53885
ČSN ISO 1388-6 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou
ČSN ISO 1388-6ČSN ISO 1388-6 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-6:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-6:1981 má status české technické normy. Tato šestá část (ČSN) ISO 1388 speci
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1388-8 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda 
Katalogové číslo:  53887
ČSN ISO 1388-8 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda
ČSN ISO 1388-8ČSN ISO 1388-8 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-8:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-8:1981 má status české technické normy. Tato osmá část (ČSN) ISO 1388 specif
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat