Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 1388-8 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda
Vydáno: 01.10.1999
ČSN ISO 1388-8 - Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

ČSN ISO 1388-8

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
86 Kč
Označení normy:ČSN ISO 1388-8
Třídící znak:660820
Počet stran:8
Vydáno:01.10.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:53887
Popis

ČSN ISO 1388-8

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1388-8:1981. Mezinárodní norma ISO 1388-8:1981 má status české technické normy. Tato osmá část (ČSN) ISO 1388 specifikuje vizuálně kolorimetrickou metodu vhodnou pro stanovení obsahu methanolu v ethanolu pro průmyslové použití. Metoda je vhodná pro výrobky, u kterých obsah methanolu je v rozmezí mezi 0,10% až 1,50% (V/V). Za pozornost stojí dvě výstrahy, a to: v čl.3.2 - Kyselina šťavelová, kde se uvádí: VÝSTRAHA: Kyselina šťavelová je škodlivá při kontaktu s pokožkou a při požití. Je nutné se vyvarovat kontaktu s pokožkou a očima. Dále v čl.3.3 Schiffovo činidlo se uvádí: VÝSTRAHA: Zásaditý fuchsin je karcinogenní. Je nutno se vyvarovat kontaktu pokožky se zásaditým fuchsinem a jeho roztoky a možného vdechnutí jeho prachu. Princip metody a postup při jejím provádění je popsán. Poměrně stručná norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Chemikálie, kapitolu 4 - Pomůcky, kapitolu 5 - Postup a kapitolu 6 - Vyjádření výsledků. ČSN ISO 1388-8 (66 0820) byla vydána v říjnu 1999. Touto normou se nahrazuje článek 33 ČSN 66 0805 z 26.10.1966 a společně s ČSN ISO 1388-1 až 5, 7 a 9 až 12 a ČSN 66 0805 z října 1999 ji ruší zcela.