Sponzorovaný odkaz

6685 Lepidla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 542 - Lepidla - Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  68059
ČSN EN 542 - Lepidla - Stanovení hustoty
ČSN EN 542ČSN EN 542 Tato norma předepisuje dvě metody stanovení hustoty. První postup se používá pro lepidla v kapalné formě, druhý pro tuhá, velmi viskózní nebo pastovitá lepidla. Hustota se v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13887 - Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením 
Katalogové číslo:  69982
ČSN EN 13887 - Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením
ČSN EN 13887ČSN EN 13887 Tato norma předepisuje obvyklé i nové modernější postupy přípravy povrchu materiálů před lepením. Zahrnuje kovy a jejich slitiny a týká se rovněž základních materiálů na
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje 
Katalogové číslo:  20365
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
ČSN ISO 10365 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 16254+A1 - Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky 
Katalogové číslo:  500410
ČSN EN 16254+A1 - Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky
ČSN EN 16254+A1ČSN EN 16254+A1 This European Standard establishes a classification for emulsion polymerised isocyanate (EPI) adhesives according to their suitability for use in load-bearing timber
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12704 - Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel 
Katalogové číslo:  501156
ČSN EN 12704 - Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel
ČSN EN 12704ČSN EN 12704 This European Standard specifies a test method to determine the foam formation, or air entrainment during rapid stirring of aqueous adhesives with a maximum viscosity of 10
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10365 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje 
Katalogové číslo:  17980
ČSN ISO 10365 - Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
ČSN ISO 10365ČSN ISO 10365 Norma je překladem ISO 10365:1992. Uvádí označení hlavních typů porušení lepeného spoje, a ilustruje typ porušení pomocí obrázků. Lze ji použít pro všechny mechanické
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15307 - Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost 
Katalogové číslo:  97302
ČSN EN 15307 - Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost
ČSN EN 15307ČSN EN 15307 This European Standard defines for four main types of footwear minimum strength requirements for their sole-upper bonds produced with solvent-based or dispersion adhesives
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12702 - Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení odolnosti potenciálně lepivých vrstev proti zablokování 
Katalogové číslo:  60379
ČSN EN 12702 - Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení odolnosti potenciálně lepivých vrstev proti zablokování
ČSN EN 12702ČSN EN 12702 Tato norma předepisuje metodu stanovení odolnosti potenciálně lepivých ploch termoplastických nebo hygroskopických vrstev nebo nátěrů proti zablokování. Některé potenciál
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 543 - Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel 
Katalogové číslo:  68310
ČSN EN 543 - Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel
ČSN EN 543ČSN EN 543 Tato norma předepisuje metodu stanovení sypné hmotnosti, která je vhodná pro všechna prášková a granulovaná lepidla. Sypná hmotnost se vypočítá z hmotnosti známého objemu zko
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 924 - Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí 
Katalogové číslo:  68823
ČSN EN 924 - Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí
ČSN EN 924ČSN EN 924 Tato norma předepisuje metodu stanovení bodu vzplanutí bezrozpouštědlových a rozpouštědlových lepidel v uzavřeném kelímku. Zahřívání kelímku se zkušebním vzorkem probíhá v ka
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9142 - Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů 
Katalogové číslo:  70967
ČSN EN ISO 9142 - Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů
ČSN EN ISO 9142ČSN EN ISO 9142 Tato norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům, aby se zjistily jejich účinky na požadované vla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 923 - Lepidla - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  500344
ČSN EN 923 - Lepidla - Termíny a definice
ČSN EN 923ČSN EN 923 Tato evropská norma definuje termíny používané v oblasti výroby lepidel a termíny, vztahující se k lepidlům v oborech, ve kterých se lepidla používají. Definované termíny jso
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12703 - Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu 
Katalogové číslo:  501155
ČSN EN 12703 - Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu
ČSN EN 12703ČSN EN 12703 This European Standard specifies a method to determine whether a film of adhesive of given dimensions will craze, crack or fracture at a specified temperature. Alternativ
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15416-1 - Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška) 
Katalogové číslo:  502476
ČSN EN 15416-1 - Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)
ČSN EN 15416-1ČSN EN 15416-1 This European Standard specifies a method of determining the ability of adhesive bonds to resist long-term sustained load applied vertical to the glue lines. It is ap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 302-2 - Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci 
Katalogové číslo:  503790
ČSN EN 302-2 - Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
ČSN EN 302-2ČSN EN 302-2 This European Standard specifies a method for determining the resistance to delamination in glue lines. It is suitable for the following applications: a) for assess
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 28510-1 - Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů 
Katalogové číslo:  95601
ČSN EN 28510-1 - Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
ČSN EN 28510-1ČSN EN 28510-1 This part of EN 28510 specifies a 90° peel test for the determination, under specified conditions, of the peel resistance of a bonded assembly of two adherends where at
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1719 - Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou smyčky 
Katalogové číslo:  56706
ČSN EN 1719 - Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou smyčky
ČSN EN 1719ČSN EN 1719 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1719:1998. Evropská norma EN 1719:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma předepisuje zkušební metodu na sta
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat