Sponzorovaný odkaz

6681 Výbušiny a pyrotechnika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení 
Katalogové číslo:  92669
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení
ČSN 66 8101ČSN 66 8101 Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti, vzorkování, zkoušení, balení, značení, dopravu, skladování a záruky bezdýmných prachů pro civilní použití a doplňuje požadavky s
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-20 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody 
Katalogové číslo:  26477
ČSN 66 8102-20 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
ČSN 66 8102-20 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13631-4 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu 
Katalogové číslo:  67208
ČSN EN 13631-4 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu
ČSN EN 13631-4ČSN EN 13631-4 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení citlivosti výbušnin k nárazu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13631-6 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku 
Katalogové číslo:  67203
ČSN EN 13631-6 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku
ČSN EN 13631-6ČSN EN 13631-6 Tato evropská norma specifikuje metody stanovení schopnosti brizantních trhavin pro civilní použití detonovat za působení hydrostatického tlaku. Tato metoda je použit
Cena:  171,- Kč
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  26464
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení hustoty
ČSN 66 8102-2 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13631-15 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností 
Katalogové číslo:  74413
ČSN EN 13631-15 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností
ČSN EN 13631-15ČSN EN 13631-15 Tato evropská norma specifikuje metody výpočtu detonačních charakteristik při konstantním objemu výbuchového stavu a některých z něho odvozených parametrů.
Cena:  232,- Kč
ČSN 66 8102-25 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu 
Katalogové číslo:  26482
ČSN 66 8102-25 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu
ČSN 66 8102-25 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13631-3 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření 
Katalogové číslo:  73137
ČSN EN 13631-3 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření
ČSN EN 13631-3ČSN EN 13631-3 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení citlivosti výbušniny ke tření. Tato metoda není použitelná pro tekuté výrobky.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13631-14 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti 
Katalogové číslo:  68515
ČSN EN 13631-14 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti
ČSN EN 13631-14ČSN EN 13631-14 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení detonační rychlosti brizantních trhavin.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13631-7 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách 
Katalogové číslo:  70569
ČSN EN 13631-7 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách
ČSN EN 13631-7ČSN EN 13631-7 Tato evropská norma specifikuje zvláštní podmínky a postupy povolující rozšíření použitelnosti následujících metod zkoušení: - stanovení odolnosti hydrostatickému tl
Cena:  171,- Kč
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek 
Katalogové číslo:  30360
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek
ČSN 66 8102-10ČSN 66 8102-10 Norma platí pro stanovení difenylaminu, kafru, ethylalkoholu, diethyléteru, diethyldifenylmočoviny a dimethyldifenylmočoviny (obchodní názvy Centralit I a II). Při z
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů 
Katalogové číslo:  05016
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů
ČSN 66 8102-17ČSN 66 8102-17 Norma platí pro stanovení dusíku v nitrocelulóze izolované z jednosložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1. Po
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody 
Katalogové číslo:  30362
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
ČSN 66 8102-20ČSN 66 8102-20 Norma platí pro stanovení vody v jednosložkových a dvousložkových bezdýmných praších podle Karla Fischera - metoda A, a vážkově - metoda B. Při zkoušce se musí dodrž
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu 
Katalogové číslo:  05022
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu
ČSN 66 8102-25ČSN 66 8102-25 Norma platí pro stanovení 2,4-dinitrotoluenu ve dvousložkových bezdýmných praších titračně (metoda A - metoda rozhodčí) a vážkově (metoda B). Při zkoušce se musí dod
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C 
Katalogové číslo:  05029
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C
ČSN 66 8102-33ČSN 66 8102-33 Norma platí pro stanovení chemické stálosti při 75 °C jednosložkových i dvousložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102
Cena:  34,- Kč
ČSN 66 8102-13 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu 
Katalogové číslo:  26471
ČSN 66 8102-13 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu
ČSN 66 8102-13 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 66 8102-21 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého 
Katalogové číslo:  26478
ČSN 66 8102-21 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého
ČSN 66 8102-21 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13631-5 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti 
Katalogové číslo:  67207
ČSN EN 13631-5 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti
ČSN EN 13631-5ČSN EN 13631-5 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti proti vodě náložkovaných nebo sypkých brizantních trhavin pro civilní použití, které jsou navržený pro použ
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13631-10 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků 
Katalogové číslo:  70552
ČSN EN 13631-10 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků
ČSN EN 13631-10ČSN EN 13631-10 Tato evropská norma specifikuje metodu ověření iniciace brizantních trhavin specifikovaným iniciačním systémem.
Cena:  171,- Kč
ČSN 66 8102-5 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla 
Katalogové číslo:  26467
ČSN 66 8102-5 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla
ČSN 66 8102-5 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13938-1 - Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  73381
ČSN EN 13938-1 - Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13938-1ČSN EN 13938-1 Tento dokument specifikuje požadavky na střeliviny, pevná raketová paliva, kotoučkové prachy a černé prachy pro civilní použití.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13631-12 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností 
Katalogové číslo:  73378
ČSN EN 13631-12 - Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností
ČSN EN 13631-12ČSN EN 13631-12 Tento dokument specifikuje sady počinových náloží pro zkušební účely.
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-18 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného 
Katalogové číslo:  26476
ČSN 66 8102-18 ZMĚNA 1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného
ČSN 66 8102-18 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 66 8102-1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení 
Katalogové číslo:  05007
ČSN 66 8102-1 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení
ČSN 66 8102-1ČSN 66 8102-1 Norma platí pro všeobecná a základní ustanovení závazná pro zkušební metody, jejichž postupy stanovení fyzikálních vlastností, chemického složení a chemické stálosti j
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat