Sponzorovaný odkaz

6682 Výbušiny a pyrotechnika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13630-7 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic 
Katalogové číslo:  67213
ČSN EN 13630-7 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic
ČSN EN 13630-7ČSN EN 13630-7 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení iniciační schopnosti ohebných, plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro civilní použití, rozbu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-24 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky 
Katalogové číslo:  67199
ČSN EN 13763-24 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky
ČSN EN 13763-24ČSN EN 13763-24 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení elektrického izolačního odporu (nevodivosti) a elektrické přeskokové vzdálenosti detonačních trubiček pro použití s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-9 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici 
Katalogové číslo:  71773
ČSN EN 13630-9 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici
ČSN EN 13630-9ČSN EN 13630-9 Tato evropská norma specifikuje metodu ověřování, zda ohebné plastem pokryté bleskovice nebo ohebné vlákny opředené bleskovice, pro civilní použití, mohou být iniciov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-22 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů 
Katalogové číslo:  71675
ČSN EN 13763-22 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů
ČSN EN 13763-22ČSN EN 13763-22 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů elektrických rozbušek.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-16 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění 
Katalogové číslo:  71958
ČSN EN 13763-16 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění
ČSN EN 13763-16ČSN EN 13763-16 Tato evropská norma specifikuje metodu přesnosti doby zpoždění rozbušek a povrchových spojek s pyrotechnickými zpožďovacími prvky. Není použitelná pro rozbušky s el
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13763-20 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek 
Katalogové číslo:  70547
ČSN EN 13763-20 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek
ČSN EN 13763-20ČSN EN 13763-20 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení elektrického odporu elektrických rozbušek.
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 13763-27 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy 
Katalogové číslo:  73428
ČSN P CEN/TS 13763-27 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy
ČSN P CEN/TS 13763-27ČSN P CEN/TS 13763-27 Tato technická specifikace specifikuje postupy pro analýzu rizik, hodnocení a zkoušení, uplatňované při přezkoumání bezpečnosti a spolehlivosti elektron
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13763-1 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  71726
ČSN EN 13763-1 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13763-1ČSN EN 13763-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na rozbušky, povrchové spojky, detonační trubičku a bleskovicové zpožďovače pro civilní použití. Tato evropská norma nepokrý
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13763-17 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek 
Katalogové číslo:  71671
ČSN EN 13763-17 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek
ČSN EN 13763-17ČSN EN 13763-17 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-25 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství 
Katalogové číslo:  71772
ČSN EN 13763-25 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství
ČSN EN 13763-25ČSN EN 13763-25 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení přenosové schopnosti povrchových spojek, zpožďovačů a spojovacího příslušenství určených pro neelektrické iniciační
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-2 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic 
Katalogové číslo:  67197
ČSN EN 13630-2 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13630-2ČSN EN 13630-2 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic pro civilní použití při zvýšených teplotách.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-8 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic 
Katalogové číslo:  67211
ČSN EN 13630-8 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13630-8ČSN EN 13630-8 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení vodovzdornosti ohebných plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic a vodovzdorných zápalnic.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-1 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  70570
ČSN EN 13630-1 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13630-1ČSN EN 13630-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bleskovice a zápalnice pro civilní použití, když jsou podrobeny zkušebním metodám definovaným v normách uvedených v kapit
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-3 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření 
Katalogové číslo:  67196
ČSN EN 13630-3 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření
ČSN EN 13630-3ČSN EN 13630-3 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení citlivosti ke tření jádra ohebných plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro civilní použití.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13630-11 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic 
Katalogové číslo:  67212
ČSN EN 13630-11 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic
ČSN EN 13630-11ČSN EN 13630-11 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení detonační rychlosti bleskovic.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-5 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru 
Katalogové číslo:  70567
ČSN EN 13630-5 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru
ČSN EN 13630-5ČSN EN 13630-5 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení odolnosti pláště ohebných plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro civilní použití vůči poškození
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13763-13 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji 
Katalogové číslo:  71710
ČSN EN 13763-13 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji
ČSN EN 13763-13ČSN EN 13763-13 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení, zda elektrické rozbušky mohou odolat elektrostatickému náboji (ESD) bez detonace. Tato metoda se nepoužívá pro mag
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-18 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek 
Katalogové číslo:  71672
ČSN EN 13763-18 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek
ČSN EN 13763-18ČSN EN 13763-18 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení spolehlivosti elektrických rozbušek zapojených do série, při použití výrobcem stanoveného proudu pro současnost roz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-6 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  70549
ČSN EN 13763-6 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách
ČSN EN 13763-6ČSN EN 13763-6 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti proti popraskání izolace přívodních vodičů rozbušek za nízkých teplot. Tato metoda je použitelná pouze pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-19 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek 
Katalogové číslo:  71673
ČSN EN 13763-19 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek
ČSN EN 13763-19ČSN EN 13763-19 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení roznětného impulsu a bezpečného impulsu elektrických rozbušek.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-15 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti 
Katalogové číslo:  73379
ČSN EN 13763-15 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti
ČSN EN 13763-15ČSN EN 13763-15 Tento dokument specifikuje metodu stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti rozbušek. Tento dokument také specifikuje funkční zkoušky (po skladování) při vysokých
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13763-5 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním 
Katalogové číslo:  70548
ČSN EN 13763-5 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním
ČSN EN 13763-5ČSN EN 13763-5 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti vůči poškození plastových materiálů použitých k izolaci přívodních vodičů elektrických rozbušek, nebo trubi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-11 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu 
Katalogové číslo:  70545
ČSN EN 13763-11 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu
ČSN EN 13763-11ČSN EN 13763-11 Tato evropská norma specifikuje metodu ověření, zda rozbuška, zpožďovač nebo povrchová spojka nevybuchnou, když náhodně spadnou na tvrdý povrch.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13630-4 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu 
Katalogové číslo:  67195
ČSN EN 13630-4 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu
ČSN EN 13630-4ČSN EN 13630-4 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení citlivosti k nárazu ohebných plastem pokrytých bleskovic a ohebných opředených bleskovic pro civilní použití, jsou-li
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13630-12 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic 
Katalogové číslo:  67210
ČSN EN 13630-12 - Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic
ČSN EN 13630-12ČSN EN 13630-12 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení doby hoření zápalnice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13763-3 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu 
Katalogové číslo:  67201
ČSN EN 13763-3 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu
ČSN EN 13763-3ČSN EN 13763-3 Tato evropská norma specifikuje metodu ověření že zážehové rozbušky, elektrické rozbušky, neelektrické rozbušky, povrchové spojky, detonační trubičky a bleskovicové z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13763-4 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru 
Katalogové číslo:  70571
ČSN EN 13763-4 - Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru
ČSN EN 13763-4ČSN EN 13763-4 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti vůči oděru plastových materiálů použitých k izolaci přívodních vodičů elektrických rozbušek nebo použitých
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat