Sponzorovaný odkaz

6686 Lepidla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1067 - Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením 
Katalogové číslo:  75748
ČSN EN 1067 - Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením
ČSN EN 1067ČSN EN 1067 Tato norma předepisuje postup předběžného posouzení jednotlivých vzorků lepidel dodaných pro zkoušení, postup přípravy zkušebních vzorků smísením a redukci série reprezentati
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1245 - Lepidla - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  88521
ČSN EN 1245 - Lepidla - Stanovení pH
ČSN EN 1245
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22632 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška 
Katalogové číslo:  508576
ČSN EN ISO 22632 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška
ČSN EN ISO 22632ČSN EN ISO 22632 This document specifies a test method to measure the adhesion of a resilient or textile floor covering or wall covering bonded to a given substrate under shear forc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15275 - Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách 
Katalogové číslo:  97908
ČSN EN 15275 - Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách
ČSN EN 15275ČSN EN 15275 This European Standard specifies requirements and test methods for the characterisation of anaerobic adhesives intended for the general assembly of co-axial metallic elemen
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14259 - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky 
Katalogové číslo:  70348
ČSN EN 14259 - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky
ČSN EN 14259ČSN EN 14259 Tato norma předepisuje požadavky na vlastnosti lepidel v kombinaci s charakteristickými typy podlahových krytin. V přehledné tabulce uvádí požadavky na lepidla na různé d
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12706 - Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití 
Katalogové číslo:  59668
ČSN EN 12706 - Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití
ČSN EN 12706ČSN EN 12706 Tato norma předepisuje zkušební metodu pro hodnocení charakteristik rozlití hydraulicky tuhnoucích podlahových stěrkových hmot. V daných časových intervalech se měří prů
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 22631 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování 
Katalogové číslo:  508577
ČSN EN ISO 22631 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování
ČSN EN ISO 22631ČSN EN ISO 22631 This document specifies a test method to measure the adhesion of a resilient or textile floor covering or wall covering bonded to a given substrate under peel force
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9665 - Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení 
Katalogové číslo:  62229
ČSN EN ISO 9665 - Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení
ČSN EN ISO 9665ČSN EN ISO 9665 Tato norma předepisuje metody použité pro vzorkování a zkoušení lepidel z kostí a kůží ve formě prášků, granulí, perliček nebo kostek. V živočišných lepidlech se b
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1241 - Lepidla - Stanovení čísla kyselosti 
Katalogové číslo:  55152
ČSN EN 1241 - Lepidla - Stanovení čísla kyselosti
ČSN EN 1241ČSN EN 1241 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1241:1998. Evropská norma EN 1241:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma předepisuje metodu stanovení čísla
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16556 - Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace 
Katalogové číslo:  96785
ČSN EN 16556 - Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace
ČSN EN 16556ČSN EN 16556 This European Standard defines the test method for the determination of the maximum open time for thermoplastic wood adhesives for non-structural applications by tensile sh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1903 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí 
Katalogové číslo:  98122
ČSN EN 1903 - Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí
ČSN EN 1903ČSN EN 1903 This European Standard specifies a test method that measures the dimensional changes of a plastic or rubber floor or wall covering bonded to a given substrate after accelerat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14680 ed. 2 - Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace 
Katalogové číslo:  99520
ČSN EN 14680 ed. 2 - Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace
ČSN EN 14680 ed. 2ČSN EN 14680 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování součástí potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1246 - Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela 
Katalogové číslo:  54756
ČSN EN 1246 - Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela
ČSN EN 1246
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601 Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné6602 Estery, étery, acetáty6606 Změkčovadla a zvláčňovadla6607 Včelí vosk technický6608 Etylalkohol6611 Uhlovodíky apod.6612 Alkoholy jednomocné i vícemocné6613 Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny6614 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6615 Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.6617 Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.6618 Ostatní alifatické sloučeniny6619 Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin6621 Uhlovodíky a deriváty řady benzenové6622 Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné6623 Fenoly s benzenovým jádrem6625 Nitrované aromatické uhlovodíky6627 Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.6633 Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové6638 Sloučeniny heterocyklické6640 Farmacie všeobecně6641 Léčiva humánní všeobecně6645 Léčiva humánní všeobecně6650 Chemické dezinfekční přípravky6652 Chemické dezinfekční přípravky6655 Farmacie, dezinfekční přípravky6656 Polotovary pro farmacii6657 Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky6660 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6661 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6663 Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský6664 Fotografie6665 Fotografické materiály a fotochemické výrobky6666 Fotochemické výrobky6667 Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.6668 Fotografie. Požadavky na uložení6669 Fotografické materiály6680 Výbušiny a pyrotechnika6681 Výbušiny a pyrotechnika6682 Výbušiny a pyrotechnika6683 Zábavná pyrotechnika6684 Adsorpční látky6685 Lepidla6686 Lepidla6687 Konstrukční lepidla6689 Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat