Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 1400 - Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv 
Katalogové číslo:  28206
ČSN 44 1400 - Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
ČSN 44 1400
Cena:  347,- Kč
ČSN 44 1504 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého 
Katalogové číslo:  28221
ČSN 44 1504 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého
ČSN 44 1504ČSN 44 1504 Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všec
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1506 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa 
Katalogové číslo:  28223
ČSN 44 1506 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa
ČSN 44 1506ČSN 44 1506 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení železa titrační metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení p
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1511 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu 
Katalogové číslo:  28228
ČSN 44 1511 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu
ČSN 44 1511ČSN 44 1511 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení chromu fotometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanov
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1518 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28235
ČSN 44 1518 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova
ČSN 44 1518ČSN 44 1518 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení olova metodou atomové absorpční spektrometrie. Při provádění rozboru musí být dodržen
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1523 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia 
Katalogové číslo:  28240
ČSN 44 1523 - Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia
ČSN 44 1523ČSN 44 1523 Norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niobu, tantalu a skandia metodu spektrochemickou - pro hmotnostní zlomek niobu, s
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4298 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  28243
ČSN ISO 4298 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda
ČSN ISO 4298ČSN ISO 4298 Norma obsahuje ISO 4298:1984. Tato mezinárodní norma určuje potenciometrickou metodu pro stanovení manganu v manganových rudách a koncentrátech s obsahem manganu od 15 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1581 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti 
Katalogové číslo:  28248
ČSN 44 1581 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti
ČSN 44 1581ČSN 44 1581 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje stanovení vlhkosti vážkovou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1592 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu 
Katalogové číslo:  28255
ČSN 44 1592 - Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu
ČSN 44 1592ČSN 44 1592 Norma platí pro chemický rozbor chromových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení niklu metody atomové absorpční spektrometrie pro hmotnostní zlomek niklu od 0,02 % a ch
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1603 - Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28262
ČSN 44 1603 - Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1603ČSN 44 1603 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje stanovení oxidu hlinitého chelatometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1608 - Niklové rudy. Stanovení manganu 
Katalogové číslo:  28267
ČSN 44 1608 - Niklové rudy. Stanovení manganu
ČSN 44 1608ČSN 44 1608 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení manganu metody fotometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0,1 do 2 % a atomové absorpční spektro
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1615 - Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého 
Katalogové číslo:  28274
ČSN 44 1615 - Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN 44 1615ČSN 44 1615 Norma platí pro chemický rozbor niklových rud a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vápenatého a hoře
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1623 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28279
ČSN 44 1623 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení olova
ČSN 44 1623ČSN 44 1623 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení olova dvě metody: polarografickou pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a metodu AAS pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1630 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28286
ČSN 44 1630 - Olovnato-zinkové rudy. Stanovení síry
ČSN 44 1630ČSN 44 1630 Norma platí pro chemický rozbor olovnato-zinkových rud a určuje pro stanovení síry dvě metody: vážkovou pro hmotnostní zlomek síry od 1 % a metodu spalovací pro hmotnostní
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1642 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu 
Katalogové číslo:  28290
ČSN 44 1642 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu
ČSN 44 1642ČSN 44 1642 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení antimonu metody: - titrační - pro hmotnostní zlomek antimonu nad 5 %, - polarografic
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1644 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa 
Katalogové číslo:  28292
ČSN 44 1644 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení železa
ČSN 44 1644ČSN 44 1644 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení železa metodou titrační. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podl
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1649 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28297
ČSN 44 1649 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení olova
ČSN 44 1649ČSN 44 1649 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení olova metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek olova od 0,05 do 3 % a atomové
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1656 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku 
Katalogové číslo:  28304
ČSN 44 1656 - Antimonové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku
ČSN 44 1656ČSN 44 1656 Norma platí pro chemický rozbor antimonových rud a koncentrátů a určuje stanovení uhlíku metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podl
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1662 - Zinkové koncentráty. Stanovení mědi 
Katalogové číslo:  28309
ČSN 44 1662 - Zinkové koncentráty. Stanovení mědi
ČSN 44 1662ČSN 44 1662 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje pro stanovení mědi metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0,1 do 3 % a atomové absorpční s
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1664 - Zinkové koncentráty. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28311
ČSN 44 1664 - Zinkové koncentráty. Stanovení síry
ČSN 44 1664ČSN 44 1664 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje stanovení síry metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 17
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1669 - Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia 
Katalogové číslo:  28316
ČSN 44 1669 - Zinkové koncentráty. Stanovení kadmia
ČSN 44 1669ČSN 44 1669 Norma platí pro chemický rozbor zinkových koncentrátů a určuje stanovení kadmia metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS). Při provádění rozboru musí být dodržena vše
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1681 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  28323
ČSN 44 1681 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení vlhkosti
ČSN 44 1681ČSN 44 1681 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení vody titrační metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podsta
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1686 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry 
Katalogové číslo:  28328
ČSN 44 1686 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení síry
ČSN 44 1686ČSN 44 1686 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení síry metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701. Podsta
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1693 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28335
ČSN 44 1693 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení olova
ČSN 44 1693ČSN 44 1693 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení olova metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS). Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustano
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1698 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zlata a stříbra 
Katalogové číslo:  28340
ČSN 44 1698 - Chemický rozbor tetraedritu. Stanovení zlata a stříbra
ČSN 44 1698ČSN 44 1698 Norma platí pro chemický rozbor tetraedritu a určuje stanovení zlata od 0,5 g/t metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) po kupelaci a stříbra od 50 g/t metodou atom
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1720 - Molybdenový koncentrát. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  28344
ČSN 44 1720 - Molybdenový koncentrát. Technické požadavky
ČSN 44 1720
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1725 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28349
ČSN 44 1725 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1725ČSN 44 1725 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje stanovení oxidu hlinitého chelatometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ust
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1732 - Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28356
ČSN 44 1732 - Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku
ČSN 44 1732ČSN 44 1732 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení zinku metody: atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro hmotnostní zlomek zinku od 0,02 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1742 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu 
Katalogové číslo:  28362
ČSN 44 1742 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu
ČSN 44 1742ČSN 44 1742 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek kobaltu nad 0,005 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat