Sponzorovaný odkaz

44 HORNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 17246 - Uhlí - Primární analýza 
Katalogové číslo:  89147
ČSN ISO 17246 - Uhlí - Primární analýza
ČSN ISO 17246ČSN ISO 17246 Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro primární analýzu uhlí a je určena pro obecné použití v uhelném průmyslu jako základ pro porovnání uhlí. Uhlí je analyzováno
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18894 - Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR) 
Katalogové číslo:  96514
ČSN ISO 18894 - Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)
ČSN ISO 18894ČSN ISO 18894 Tato mezinárodní norma stanovuje zařízení a techniku používanou pro stanovení reaktivity kusového koksu (> 20 mm) při zvýšené teplotě v prostředí plynného oxidu uhličitéh
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3087 - Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce 
Katalogové číslo:  96877
ČSN ISO 3087 - Železné rudy - Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
ČSN ISO 3087ČSN ISO 3087 V mezinárodním měřítku se obchoduje se značnými tonážemi železné rudy a malé chyby v měření obsahu vlhkosti [hmotnostní podíl (%)] dodávky mají významný vliv na komerční tr
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 579 - Koks - Stanovení veškeré vody 
Katalogové číslo:  97989
ČSN ISO 579 - Koks - Stanovení veškeré vody
ČSN ISO 579ČSN ISO 579 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu veškeré vody v koksu. Lze ji používat pro stanovení obsahu vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a ostatní
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 975 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda 
Katalogové číslo:  97990
ČSN ISO 975 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda
ČSN ISO 975ČSN ISO 975 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu v hnědých uhlích a lignitech s použitím poloautomatického zařízení; systém zahrnuje
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování 
Katalogové číslo:  77561
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování
ČSN 44 1315ČSN 44 1315 Tato norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opatření sledující jejich hospodárné a bezpečné skladování v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uh
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1340 - Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním 
Katalogové číslo:  69666
ČSN 44 1340 - Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním
ČSN 44 1340ČSN 44 1340 Tato norma slouží pro stanovení granulometrického složení hnědých uhlí a produktů jejich úpravy (dále jen palivo).
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1406 - Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů 
Katalogové číslo:  72132
ČSN 44 1406 - Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů
ČSN 44 1406ČSN 44 1406 Tato norma stanoví třídy zrnění pro vyráběné druhy černých uhlí, hnědých uhlí a koksu a jejich značení a ověřování.
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1307 - Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků 
Katalogové číslo:  74802
ČSN 44 1307 - Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
ČSN 44 1307ČSN 44 1307 Tato norma stanoví zásady pro přípravu sesypových vzorků pro stanovení hodnot znaků jakosti finálních produktů uhlí a koksu ve zvolených časových obdobích.
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1309 - Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket 
Katalogové číslo:  76176
ČSN 44 1309 - Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket
ČSN 44 1309ČSN 44 1309 Tato norma stanoví postup odběru, úpravy vzorků a mechanické zkoušky pro ověřování jakosti dodávek volně ložených hnědouhelných briket.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11726 - Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod 
Katalogové číslo:  80089
ČSN ISO 11726 - Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
ČSN ISO 11726ČSN ISO 11726 Tato mezinárodní norma popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu srovnáním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímo porov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14591-4 - Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje 
Katalogové číslo:  80137
ČSN EN 14591-4 - Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje
ČSN EN 14591-4ČSN EN 14591-4 Norma stanoví požadavky pro automatické hasicí protivýbuchové systémy pro razicí stroje (razicí stroje s řeznými orgány) v ražených chodbách, kde tyto systémy automatic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  86629
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky
ČSN EN 1804-1+A1ČSN EN 1804-1+A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na sekce výztuží, jsou-li používány, jak je specifikováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Příklady sekcí
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 602 - Uhlí - Stanovení obsahu popelovin 
Katalogové číslo:  86791
ČSN ISO 602 - Uhlí - Stanovení obsahu popelovin
ČSN ISO 602ČSN ISO 602 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení množství popelovin ve všech typech uhlí, včetně hně-dých uhlí a lignitů. Vzorek uhlí se částečně demineralizuje působení
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 540 - Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela 
Katalogové číslo:  83873
ČSN ISO 540 - Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela
ČSN ISO 540ČSN ISO 540 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení charakteristik teplot tání popela uhlí a koksu. Metoda stanovení teplot tavitelnosti popela z uhlí a koksu popsaná v tét
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí 
Katalogové číslo:  63983
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí
ČSN ISO 1213-1ČSN ISO 1213-1 Tato mezinárodní norma je slovník obsahující systematický přehled termínů obecně užívaných při úpravě uhlí.Pro termíny vztahující se k petrografické analýze viz ISO 7
Cena:  545,- Kč
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí 
Katalogové číslo:  60993
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 616 - Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky 
Katalogové číslo:  57827
ČSN ISO 616 - Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky
ČSN ISO 616
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 625 - Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda 
Katalogové číslo:  66568
ČSN ISO 625 - Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda
ČSN ISO 625ČSN ISO 625 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu uhlíku a vodíku v černých uhlích, hnědých uhlích, lignitu a koksu Liebigovou metodou.
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1725 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého 
Katalogové číslo:  28349
ČSN 44 1725 - Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého
ČSN 44 1725ČSN 44 1725 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje stanovení oxidu hlinitého chelatometrickou metodou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ust
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1732 - Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku 
Katalogové číslo:  28356
ČSN 44 1732 - Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku
ČSN 44 1732ČSN 44 1732 Norma platí pro chemický rozbor molybdenových koncentrátů a určuje pro stanovení zinku metody: atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro hmotnostní zlomek zinku od 0,02 %
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1742 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu 
Katalogové číslo:  28362
ČSN 44 1742 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu
ČSN 44 1742ČSN 44 1742 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek kobaltu nad 0,005 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1747 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení telluru 
Katalogové číslo:  28367
ČSN 44 1747 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení telluru
ČSN 44 1747ČSN 44 1747 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení telluru metodu fotometrickou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1754 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova 
Katalogové číslo:  28374
ČSN 44 1754 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení olova
ČSN 44 1754ČSN 44 1754 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení olova metody: polarografickou - pro hmotnostní zlomek olova od 0,5 do 5 % a atomové abso
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1759 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého 
Katalogové číslo:  28379
ČSN 44 1759 - Měděné rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého
ČSN 44 1759ČSN 44 1759 Norma platí pro chemický rozbor měděných rud a koncentrátů a určuje pro stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého metody: chelatometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu vá
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1766 - Olověné koncentráty. Stanovení arsenu 
Katalogové číslo:  28382
ČSN 44 1766 - Olověné koncentráty. Stanovení arsenu
ČSN 44 1766ČSN 44 1766 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje stanovení arsenu metodou potenciometrickou. Podstata metody: Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a odpaří
Cena:  73,- Kč
ČSN 44 1774 - Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu 
Katalogové číslo:  28389
ČSN 44 1774 - Olověné koncentráty. Stanovení kobaltu
ČSN 44 1774ČSN 44 1774 Norma platí pro chemický rozbor olověných koncentrátů a určuje pro stanovení kobaltu metody: fotometrickou - pro hmotnostní zlomek kobaltu od 0,01 do 0,1 %, a metodu atom
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1854 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody 
Katalogové číslo:  28436
ČSN 44 1854 - Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Stanovení chemicky vázané vody
ČSN 44 1854ČSN 44 1854 Tato norma je překladem ST SEV 6154-88. Určuje stanovení chemicky vázané vody metodou vážkovou. Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 18
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 5780 - Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy 
Katalogové číslo:  28475
ČSN 44 5780 - Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
ČSN 44 5780ČSN 44 5780 Norma stanoví součásti kolejového pole s kolejnicemi tvaru 70/10, 80/14, 93/18, 115/24 a Xa pro úzkorozchodné tratě dolů a polních drah. Norma platí pro nově projektovaná
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7969 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  28568
ČSN ISO 7969 - Manganové rudy a koncentráty. Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 7969ČSN ISO 7969 Norma obsahuje ISO 7969:1985. Určuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení sodíku a draslíku v manganových rudách a koncentracích. Metoda je použitelná p
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat