Sponzorovaný odkaz

4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 540 - Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela 
Katalogové číslo:  83873
ČSN ISO 540 - Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela
ČSN ISO 540ČSN ISO 540 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení charakteristik teplot tání popela uhlí a koksu. Metoda stanovení teplot tavitelnosti popela z uhlí a koksu popsaná v tét
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1307 - Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků 
Katalogové číslo:  74802
ČSN 44 1307 - Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
ČSN 44 1307ČSN 44 1307 Tato norma stanoví zásady pro přípravu sesypových vzorků pro stanovení hodnot znaků jakosti finálních produktů uhlí a koksu ve zvolených časových obdobích.
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování 
Katalogové číslo:  77561
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování
ČSN 44 1315ČSN 44 1315 Tato norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opatření sledující jejich hospodárné a bezpečné skladování v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uh
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 17246 - Uhlí - Primární analýza 
Katalogové číslo:  89147
ČSN ISO 17246 - Uhlí - Primární analýza
ČSN ISO 17246ČSN ISO 17246 Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro primární analýzu uhlí a je určena pro obecné použití v uhelném průmyslu jako základ pro porovnání uhlí. Uhlí je analyzováno
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1340 - Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním 
Katalogové číslo:  69666
ČSN 44 1340 - Hnědá uhlí a lignity - Třídící zkouška proséváním
ČSN 44 1340ČSN 44 1340 Tato norma slouží pro stanovení granulometrického složení hnědých uhlí a produktů jejich úpravy (dále jen palivo).
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí 
Katalogové číslo:  63983
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí
ČSN ISO 1213-1ČSN ISO 1213-1 Tato mezinárodní norma je slovník obsahující systematický přehled termínů obecně užívaných při úpravě uhlí.Pro termíny vztahující se k petrografické analýze viz ISO 7
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 625 - Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda 
Katalogové číslo:  66568
ČSN ISO 625 - Tuhá paliva a koks - Stanovení uhlíku a vodíku - Liebigova metoda
ČSN ISO 625ČSN ISO 625 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu uhlíku a vodíku v černých uhlích, hnědých uhlích, lignitu a koksu Liebigovou metodou.
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí 
Katalogové číslo:  60993
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1 - Tuhá paliva. Stanovení zdánlivé hustoty uhlí
ČSN 44 1321 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 616 - Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky 
Katalogové číslo:  57827
ČSN ISO 616 - Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky
ČSN ISO 616
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 349 - Černá uhlí. Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu 
Katalogové číslo:  17597
ČSN ISO 349 - Černá uhlí. Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu
ČSN ISO 349ČSN ISO 349 Norma obsahuje ISO 349:1975. Specifikuje metodu stanovení vlastností puchnutí černého uhlí při zahřívání za standardních podmínek v dilatometru. Postup při provádění norma
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8264 - Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru 
Katalogové číslo:  18485
ČSN ISO 8264 - Černá uhlí. Stanovení vlastnosti puchnutí s použitím dilatometru
ČSN ISO 8264ČSN ISO 8264 Norma obsahuje ISO 8264:1989. Stanoví metodu pro měření puchnutí černých uhlí za použití dilatometru. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Zkušební tělísko
Cena:  232,- Kč
ČSN 44 1308 - Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky 
Katalogové číslo:  18810
ČSN 44 1308 - Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky
ČSN 44 1308ČSN 44 1308 Norma platí pro vzorkování tříděných druhů tuhých paliv, tj. hnědých uhlí, černých uhlí a koksu, z hromad hmotnosti do 500 t sypaných do výšky max. 4 m, pro třídicí zkoušk
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1333 - Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení 
Katalogové číslo:  28180
ČSN 44 1333 - Úprava uhlí. Zkoušení úpravnických strojů a zařízení
ČSN 44 1333
Cena:  347,- Kč
ČSN 44 1355 - Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku 
Katalogové číslo:  28592
ČSN 44 1355 - Tuhá paliva. Nedopal. Stanovení uhlíku a vodíku
ČSN 44 1355ČSN 44 1355 Norma platí pro stanovení obsahu vodíku a uhlíku v černém a hnědém uhlí a v nedopalu, strusce, popílku a propadu. Podstata zkoušky: Metoda spočívá v dokonalém spálení vzo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 579 - Koks - Stanovení veškeré vody 
Katalogové číslo:  97989
ČSN ISO 579 - Koks - Stanovení veškeré vody
ČSN ISO 579ČSN ISO 579 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu veškeré vody v koksu. Lze ji používat pro stanovení obsahu vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a ostatní
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 975 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda 
Katalogové číslo:  97990
ČSN ISO 975 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda
ČSN ISO 975ČSN ISO 975 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu v hnědých uhlích a lignitech s použitím poloautomatického zařízení; systém zahrnuje
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník 
Katalogové číslo:  501200
ČSN ISO 7404-1 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 7404-1ČSN ISO 7404-1 Tato část ISO 7404 definuje termíny, které jsou používány ve spojení s macerálovou a mikrolitotypovou analýzou a se stanovením odraznosti vitrinitu. Používají se při zk
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity 
Katalogové číslo:  500728
ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity
ČSN ISO 12900ČSN ISO 12900 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení abrazivity černých uhlí.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod 
Katalogové číslo:  504863
ČSN ISO 13909-1 - Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
ČSN ISO 13909-1ČSN ISO 13909-1 Tato část ISO 13909 definuje základní termíny používané při vzorkování tuhých paliv, popisuje obecné principy vzorkování a podrobnosti o informacích uváděných v dokum
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře 
Katalogové číslo:  96512
ČSN ISO 11722 - Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
ČSN ISO 11722ČSN ISO 11722 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka 
Katalogové číslo:  98003
ČSN 44 1379 - Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka
ČSN 44 1379ČSN 44 1379 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení obsahu veškeré síry černých, hnědých uhlí, lignitů a koksu metodou Eschka.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí 
Katalogové číslo:  97993
ČSN ISO 23380 - Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
ČSN ISO 23380ČSN ISO 23380 Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr metod použitých pro stanovení stopových prvků v uhlí. Ke stopovým prvkům důležitým z hlediska životního prostředí patří a
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu 
Katalogové číslo:  85836
ČSN ISO 7404-5 - Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
ČSN ISO 7404-5ČSN ISO 7404-5 Petrografické analýzy byly mezinárodně uznány jako významné v souvislosti s genezí, vertikálními a příčnými změnami, kontinuitou, metamorfózou a využitím uhlí. Mezináro
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti 
Katalogové číslo:  86792
ČSN ISO 1928 - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
ČSN ISO 1928ČSN ISO 1928 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25°C v kalorimetru s tlakovou nádobou, kalib
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela 
Katalogové číslo:  89145
ČSN ISO 1171 - Tuhá paliva - Stanovení popela
ČSN ISO 1171ČSN ISO 1171 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva. Navážka vzorku je zahřívána na vzduchu specifikovanou rychlostí na teplotu 815 °C ±
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti 
Katalogové číslo:  80087
ČSN 44 1376 - Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
ČSN 44 1376ČSN 44 1376 Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji. Stanovení nasákavosti se vztahuje pouze na hnědá uhlí a li
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1375 - Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody 
Katalogové číslo:  83872
ČSN 44 1375 - Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody
ČSN 44 1375ČSN 44 1375 Tato norma platí pro zrychlené stanovení obsahu veškeré vody jednostupňovou metodou u černých uhlí a koksu, obsahu zbylé vody a vody v analytickém vzorku u všech tuhých paliv
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody 
Katalogové číslo:  69665
ČSN 44 1377 - Tuhá paliva - Stanovení obsahu vody
ČSN 44 1377ČSN 44 1377 Tato norma pro stanovení obsahu vody předepisuje jednotlivé metody stanovení vody v černých a hnědých uhlích (tuhých palivech).
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry 
Katalogové číslo:  52042
ČSN ISO 157 - Uhlí - Stanovení forem síry
ČSN ISO 157ČSN ISO 157 Tato norma je českou mezinárodní normy ISO 157:1996. Mezinárodní norma ISO 157:1996 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma předepisuje metody stanovení ob
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat