Sponzorovaný odkaz

4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 44 4410-3 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 3: Zkoušení spojovacích částí 
Katalogové číslo:  28716
ČSN 44 4410-3 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 3: Zkoušení spojovacích částí
ČSN 44 4410-3ČSN 44 4410-3 Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  86629
ČSN EN 1804-1+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky
ČSN EN 1804-1+A1ČSN EN 1804-1+A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na sekce výztuží, jsou-li používány, jak je specifikováno výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Příklady sekcí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy 
Katalogové číslo:  86628
ČSN EN 1804-3+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy
ČSN EN 1804-3+A1ČSN EN 1804-3+A1 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro hydraulická ovládací zařízení včetně hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků, kombinace ventilů, ovl
Cena:  358,- Kč
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů 
Katalogové číslo:  28717
ČSN 44 4410-4 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů
ČSN 44 4410-4ČSN 44 4410-4 Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 4450 - Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška 
Katalogové číslo:  79041
ČSN 44 4450 - Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška
ČSN 44 4450ČSN 44 4450 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže a jejich části a součásti včetně hydraulických stojek a válců, hydraulických ventilů a jeji
Cena:  347,- Kč
ČSN 44 4430 - Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  28466
ČSN 44 4430 - Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Technické požadavky
ČSN 44 4430ČSN 44 4430 Norma platí pro projekci a konstrukci nových typů důlních stojek hydraulických s vnějším plněním (dále jen stojek) které jsou prvkem individuální porubní výztuže, vyvíjen
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4440 - Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Zkoušení 
Katalogové číslo:  28467
ČSN 44 4440 - Individuální porubní výztuž. Důlní stojky hydraulické. Zkoušení
ČSN 44 4440ČSN 44 4440 Norma platí pro provádění výrobních a kontrolních zkoušek nově vyrobených a opravených typů (po generální opravě) důlních stojek hydraulických individuální porubní výztuž
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-1 - Zkoušení důlní ocelové výstuže. Část 1: Zkoušení tvarových tyčí 
Katalogové číslo:  28714
ČSN 44 4410-1 - Zkoušení důlní ocelové výstuže. Část 1: Zkoušení tvarových tyčí
ČSN 44 4410-1ČSN 44 4410-1 Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  95,- Kč
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže 
Katalogové číslo:  28715
ČSN 44 4410-2 - Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže
ČSN 44 4410-2ČSN 44 4410-2 Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na zá
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1804-2+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce 
Katalogové číslo:  86627
ČSN EN 1804-2+A1 - Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce
ČSN EN 1804-2+A1ČSN EN 1804-2+A1 Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na stojky a válce, jsou-li používány podle specifikací výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce. Příklady pokryté t
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ
4413 Tuhá paliva. Metody zkoušení4414 Jakost tuhých paliv4415 Zkoušení rud a koncentrátů4416 Zkoušení rud a koncentrátů4417 Zkoušení rud a koncentrátů4418 Zkoušení rud a koncentrátů4420 Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně4426 Důlní ocelová výztuž4430 Strojní zařízení pro podzemní doly4431 Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)4442 Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin4444 Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin4447 Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin4450 Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)4454 Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)4455 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4457 Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)4461 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech4462 Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)4464 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)4465 Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví4470 Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)4473 Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví4491 Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat