Sponzorovaný odkaz

50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 801-3 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky 
Katalogové číslo:  21604
ČSN EN ISO 801-3 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky
ČSN EN ISO 801-3ČSN EN ISO 801-3 Tato část ISO 801 uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky balené buničiny v arších a dodávané jako unifikované balíky, a metodu stanovení obchodní hmotnosti dá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12625-15 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu 
Katalogové číslo:  97721
ČSN EN ISO 12625-15 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy (vnitřní denní světlo) pomocí C/2° iluminantu
ČSN EN ISO 12625-15ČSN EN ISO 12625-15 This part of ISO 12625 specifies testing procedures for the instrumental determination of brightness and colour of tissue paper and tissue products viewed i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-7 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo) 
Katalogové číslo:  95989
ČSN EN ISO 12625-7 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)
ČSN EN ISO 12625-7ČSN EN ISO 12625-7 This part of ISO 12625 specifies testing procedures for the instrumental determination of brightness and colour of tissue paper and tissue products viewed under o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1034-6+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry 
Katalogové číslo:  85799
ČSN EN 1034-6+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry
ČSN EN 1034-6+A1ČSN EN 1034-6+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobra
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1034-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny 
Katalogové číslo:  85795
ČSN EN 1034-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny
ČSN EN 1034-2+A1ČSN EN 1034-2+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobra
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1034-13+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků 
Katalogové číslo:  85801
ČSN EN 1034-13+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků
ČSN EN 1034-13+A1ČSN EN 1034-13+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2009-11-17. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13023+A1 - Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3 
Katalogové číslo:  86196
ČSN EN 13023+A1 - Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3
ČSN EN 13023+A1ČSN EN 13023+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-02-07. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobraze
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 216 - Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B, a označování směru výroby 
Katalogové číslo:  80960
ČSN EN ISO 216 - Psací papír a některé druhy tiskovin - Čisté formáty - Řady A a B, a označování směru výroby
ČSN EN ISO 216ČSN EN ISO 216 Tato mezinárodní norma určuje čisté formáty psacích papírů a určitých skupin tiskovin a stanovuje metodu označování směru výroby pro oříznuté archy. Používá se pro čist
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 692 - Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch 
Katalogové číslo:  32259
ČSN ISO 692 - Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch
ČSN ISO 692
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13085 - Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích 
Katalogové číslo:  62171
ČSN EN 13085 - Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích
ČSN EN 13085
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 287 - Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně 
Katalogové číslo:  504527
ČSN EN ISO 287 - Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně
ČSN EN ISO 287ČSN EN ISO 287 This document specifies an oven-drying method for the determination of the moisture content of a lot of paper and board. The procedure in Clause 8, describing how the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15102 - Dekorační tapety - Forma rolí 
Katalogové číslo:  508414
ČSN EN 15102 - Dekorační tapety - Forma rolí
ČSN EN 15102ČSN EN 15102 This document applies to wallcoverings in roll form supplied for hanging onto internal walls, partitions or ceilings, by means of an adhesive, whose primary purpose is deco
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 8791-2 - Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena 
Katalogové číslo:  509637
ČSN ISO 8791-2 - Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena
ČSN ISO 8791-2ČSN ISO 8791-2 Tato část normy ISO 8791 specifikuje metodu pro stanovení drsnosti papíru a lepenky s použitím Bendtsenova přístroje. Tato část ISO 8791 je použitelná pro papír a lep
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 646 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek 
Katalogové číslo:  507704
ČSN EN 646 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek
ČSN EN 646ČSN EN 646 This document describes procedures for the testing of dyed paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Some procedures depending on the foreseeable use of th
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7263-2 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna 
Katalogové číslo:  507401
ČSN EN ISO 7263-2 - Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna
ČSN EN ISO 7263-2ČSN EN ISO 7263-2 This document describes a method for the determination of the flat crush resistance of a corrugating medium after laboratory fluting using a B-flute geometry.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-5 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra 
Katalogové číslo:  502243
ČSN EN ISO 12625-5 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra
ČSN EN ISO 12625-5ČSN EN ISO 12625-5 This document specifies a test method for the determination of the wet tensile strength of tissue paper and tissue products after soaking with water, using a te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 235 - Tapety - Slovník a značky 
Katalogové číslo:  510732
ČSN EN 235 - Tapety - Slovník a značky
ČSN EN 235ČSN EN 235 This document defines terms of interest to the users of wallcoverings that are supplied in roll form for hanging on to walls and ceilings by means of an adhesive. This docume
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12625-6 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti 
Katalogové číslo:  502244
ČSN EN ISO 12625-6 - Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti
ČSN EN ISO 12625-6ČSN EN ISO 12625-6 This document specifies a test method for the determination of grammage of tissue paper and tissue products.
Cena:  347,- Kč
ČSN 50 3602 - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích 
Katalogové číslo:  04389
ČSN 50 3602 - Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích
ČSN 50 3602
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9706 - Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost 
Katalogové číslo:  19645
ČSN ISO 9706 - Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost
ČSN ISO 9706ČSN ISO 9706 Tato norma uvádí požadavky na trvanlivé papíry určené pro dokumenty. Je určena pro nepotištěné papíry. Není určena pro lepenky. POZNÁMKA 1 - Termíny "papír" a "lepenka
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat