Sponzorovaný odkaz

5004 Papíry, zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 646 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek 
Katalogové číslo:  507704
ČSN EN 646 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek
ČSN EN 646ČSN EN 646 This document describes procedures for the testing of dyed paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Some procedures depending on the foreseeable use of th
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 645 - Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena 
Katalogové číslo:  18643
ČSN EN 645 - Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena
ČSN EN 645ČSN EN 645 Tato evropská norma popisuje přípravu vodného výluhu za studena pro stanovení přítomnosti určitých extrahovatelných látek v papírech a lepenkách přicházejících do styku s pož
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8791-2 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu). Část 2: Metoda podle Bendtsena 
Katalogové číslo:  16297
ČSN ISO 8791-2 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu). Část 2: Metoda podle Bendtsena
ČSN ISO 8791-2ČSN ISO 8791-2 ISO 8791-2 uvádí metodu stanovení drsnosti papíru a lepenky za použití přístroje podle Bendtsena. Je nutno ji používat spolu s ISO 8791-1. Metoda je použitelná pro pa
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15845 - Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů 
Katalogové číslo:  86674
ČSN EN 15845 - Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů
ČSN EN 15845ČSN EN 15845 Tato norma uvádí metodu zkoušení pro laboratorní posouzení potencionální cytotoxicity papírů a lepenek určených pro styk s mokrými potravinami. Vyhodnocuje se cytotoxicita
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1230-1 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach 
Katalogové číslo:  86026
ČSN EN 1230-1 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach
ČSN EN 1230-1ČSN EN 1230-1 Účelem zkoušení zápachu papíru a lepenky je stanovit, zda zkoušený materiál vykazuje vlastní pach, pokud je udržován při pokojové teplotě. Zkouška slouží pro vyhodnocován
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 638 - Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně 
Katalogové číslo:  83597
ČSN EN ISO 638 - Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně
ČSN EN ISO 638ČSN EN ISO 638 Tato mezinárodní norma uvádí metodu sušení v sušárně pro stanovení obsahu sušiny v papíru, lepence a vlákninách. Postup je použitelný pro papíry, lepenky a vláknin
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16418 - Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2) 
Katalogové číslo:  95616
ČSN EN 16418 - Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2)
ČSN EN 16418ČSN EN 16418 This European Standard specifies a test method for the laboratory assessment of the potential cytotoxic effect of paper and board intended to come into contact with foodstu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1230-2 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť 
Katalogové číslo:  86025
ČSN EN 1230-2 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť
ČSN EN 1230-2ČSN EN 1230-2 Zkouška cizorodé příchuti platí pro vyhodnocení toho, zda zkoušený materiál může způsobit změnu v chuti (vůni a chuti) poživatiny, která má být s tímto materiálem v konta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12498 - Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu 
Katalogové číslo:  507702
ČSN EN 12498 - Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu
ČSN EN 12498ČSN EN 12498 This document is one in a series of Standards for the determination of heavy metals in an aqueous extract of paper or board intended for contact with food. This document
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12149 - Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu 
Katalogové číslo:  54960
ČSN EN 12149 - Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu
ČSN EN 12149ČSN EN 12149 Tato evropská norma popisuje tři metody zkoušek týkající se: - zkouška A: migrace těžkých kovů a některých dalších prvků (antimonu, arsenu, barya, kadmia, chromu, rtuti,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8791-1 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda 
Katalogové číslo:  32240
ČSN ISO 8791-1 - Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda
ČSN ISO 8791-1ČSN ISO 8791-1 ISO 8791-1 vymezuje základní požadavky a pracovní postupy pro stanovení drsnosti/hladkosti papíru a lepenky metodami na principu úniku vzduchu.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 10716 - Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy 
Katalogové číslo:  21953
ČSN ISO 10716 - Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy
ČSN ISO 10716
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8254-2 - Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN 
Katalogové číslo:  503629
ČSN EN ISO 8254-2 - Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN
ČSN EN ISO 8254-2ČSN EN ISO 8254-2 This part of ISO 8254 specifies a photometric test method for the assessment of visual gloss by means of a reflectometer value measured at an angle of 75°. It is
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek 
Katalogové číslo:  506893
ČSN EN 1104 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek
ČSN EN 1104ČSN EN 1104 This document specifies a method for the determination of transfer of antimicrobial constituents from paper and board materials and articles intended for food contact. N
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky 
Katalogové číslo:  507703
ČSN EN 648 - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky
ČSN EN 648ČSN EN 648 This document describes procedures for the testing of the fastness of fluorescent whitened paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Some procedures depend
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat