Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1230-2 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2010
ČSN EN 1230-2 - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

ČSN EN 1230-2

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 1230-2
Třídící znak:500483
Počet stran:20
Vydáno:01.06.2010
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:86025
Popis

ČSN EN 1230-2

Zkouška cizorodé příchuti platí pro vyhodnocení toho, zda zkoušený materiál může způsobit změnu v chuti (vůni a chuti) poživatiny, která má být s tímto materiálem v kontaktu. Zkouška slouží pro vyhodnocení možné cizorodé příchuti přenášené z papíru a lepenky určené pro balení poživatin nebo jinak přicházející do styku s poživatinami. Podle výsledků se mohou činit závěry o vhodnosti zkoušeného materiálu pro balení poživatin. Tato evropská norma stanovuje, zda vzorek papíru nebo lepenky obsahuje látky, které se mohou přenést vzdušným prostorem na zkušební látku a ovlivnit její chuť. Je použitelná pro všechny druhy papíru a lepenky, včetně natíraného a potištěného materiálu, určené pro styk s poživatinami. Není použitelná pro stanovení preferencí spotřebitele.