Sponzorovaný odkaz

5002 Vlákniny, zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 692 - Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch 
Katalogové číslo:  32259
ČSN ISO 692 - Buničiny. Určenie rozpustnosti v lúhoch
ČSN ISO 692
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 801-3 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky 
Katalogové číslo:  21604
ČSN EN ISO 801-3 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky
ČSN EN ISO 801-3ČSN EN ISO 801-3 Tato část ISO 801 uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky balené buničiny v arších a dodávané jako unifikované balíky, a metodu stanovení obchodní hmotnosti dá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5264-2 - Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně 
Katalogové číslo:  88889
ČSN EN ISO 5264-2 - Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně
ČSN EN ISO 5264-2ČSN EN ISO 5264-2 Tato část ISO 5264 uvádí metodu laboratorního mletí vlákniny za použití PFI mlýna. Popis je omezen na odběr vzorků, přípravu a mletí vlákniny a mlecí zařízení.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3260 - Buničiny - Určení spotřeby chloru (stupeň delignifikace) 
Katalogové číslo:  509636
ČSN ISO 3260 - Buničiny - Určení spotřeby chloru (stupeň delignifikace)
ČSN ISO 3260ČSN ISO 3260 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovující stupeň delignifikace buničiny pomocí měření spotřeby chloru.Tato metoda je použitelná pro všechny druhy buničiny.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5270 - Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností 
Katalogové číslo:  92301
ČSN EN ISO 5270 - Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností
ČSN EN ISO 5270
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 27213 - Buničiny. Odběr vzorků ke zkouškám 
Katalogové číslo:  20704
ČSN EN 27213 - Buničiny. Odběr vzorků ke zkouškám
ČSN EN 27213ČSN EN 27213 Tato evropská norma stanoví postup získání průměrného vzorku pro zkušební účely, který reprezentuje určitou dávku buničiny. Tato norma se používá pro všechny druhy buniči
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 801-2 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 2: Vlákniny (sušené ve vločkách) balené ve formě tabulí 
Katalogové číslo:  21603
ČSN ISO 801-2 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 2: Vlákniny (sušené ve vločkách) balené ve formě tabulí
ČSN ISO 801-2ČSN ISO 801-2 Tato část normy uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky vlákniny balené v tabulích a výpočet obchodní hmotnosti. Tato metoda se používá pro většinu druhů vláknin, v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4119 - Vlákniny - Stanovení koncentrace vodolátky 
Katalogové číslo:  26267
ČSN EN ISO 4119 - Vlákniny - Stanovení koncentrace vodolátky
ČSN EN ISO 4119ČSN EN ISO 4119 Tato norma uvádí metodu stanovení koncentrace látky ve vodných suspenzích vláknin. Používá se v laboratorních postupech pro stanovení dalších vlastností vláknin a j
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14453 - Vlákniny - Stanovení látek rozpustných v acetonu 
Katalogové číslo:  95606
ČSN EN ISO 14453 - Vlákniny - Stanovení látek rozpustných v acetonu
ČSN EN ISO 14453ČSN EN ISO 14453 This International Standard describes the determination of acetone-soluble matter in pulp. It is applicable to all types of pulp. The lower limit of the determina
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5264-1 - Buničiny. Laboratórne mletie. Část 1: Metóda vo Valley holandri 
Katalogové číslo:  32197
ČSN ISO 5264-1 - Buničiny. Laboratórne mletie. Část 1: Metóda vo Valley holandri
ČSN ISO 5264-1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 801-1 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek. Část 1: Vlákniny balené ve formě archů 
Katalogové číslo:  21645
ČSN EN ISO 801-1 - Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek. Část 1: Vlákniny balené ve formě archů
ČSN EN ISO 801-1ČSN EN ISO 801-1 Tato část normy uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky buničiny balené ve formě archů a uvádí výpočet obchodní hmotnosti. Tato metoda se používá pro všechny d
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat