Sponzorovaný odkaz

80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13844 - Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla 
Katalogové číslo:  68210
ČSN EN 13844 - Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla
ČSN EN 13844ČSN EN 13844 Tato norma stanoví tři metody pro zjišťování sráživosti monofilamentů za tepla, a to sráživosti v horkém vzduchu při působení napětí, sráživosti v horkém vzduchu bez napě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9073-6 - Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce 
Katalogové číslo:  68221
ČSN EN ISO 9073-6 - Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce
ČSN EN ISO 9073-6ČSN EN ISO 9073-6 Tato část normy popisuje metody pro vyhodnocení způsobu chování netkaných textilií za přítomnosti kapalin: - dobu trvání absorpce kapalin, kdy se zjišťuje čas,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5470-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale 
Katalogové číslo:  69101
ČSN EN ISO 5470-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale
ČSN EN ISO 5470-2ČSN EN ISO 5470-2 Tato část EN ISO 5470 popisuje dvě metody pro zjišťování odolnosti povrstvených textilií vůči oděru za sucha i za mokra. U obou metod se vzorky odírají za použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16663-2 - Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka 
Katalogové číslo:  69305
ČSN EN ISO 16663-2 - Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka
ČSN EN ISO 16663-2ČSN EN ISO 16663-2 Tato evropská norma stanoví metodu zjišťování délky oka u rybářských sítí používaných pro pasivní rybářské prostředky. Síťovina se za sucha nebo za mokra ručn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení 
Katalogové číslo:  65532
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
ČSN EN 14115ČSN EN 14115 Tato norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování chování při hoření průmyslových a technických textilií. Není určena pro materiály používané na malé kempingové stany, ji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám 
Katalogové číslo:  65531
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám
ČSN EN 14030ČSN EN 14030 Účelem této normy je poskytnout klasifikační metodu odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči kyselinám a alkáliím, jejichž působení jsou vystaveny bez
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12332-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda 
Katalogové číslo:  67191
ČSN EN 12332-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 2: Hydraulická metoda
ČSN EN 12332-2ČSN EN 12332-2 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování pevnosti povrstvených textilií v protlaku, použitím tlakové kapaliny membránového přístroje. Vzorek povrstvené textilie je sp
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1969 - Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana 
Katalogové číslo:  72766
ČSN EN ISO 1969 - Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana
ČSN EN ISO 1969
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 105-P02 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou 
Katalogové číslo:  73949
ČSN EN ISO 105-P02 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou
ČSN EN ISO 105-P02ČSN EN ISO 105-P02 Podle této normy se zjišťuje stálobarevnost textilií při plisování parou. Obsahuje tři postupy s odlišnou přísností, tj. mírný, střední a přísný. Vhodný postu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14704-1 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip 
Katalogové číslo:  74607
ČSN EN 14704-1 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip
ČSN EN 14704-1ČSN EN 14704-1 Tato norma popisuje metody zkoušení s použitím proužků plošných textilií, a to rovných proužků nebo proužků ve tvaru smyčky, které mohou být použity k měření pružnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14621 - Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken 
Katalogové číslo:  76080
ČSN EN 14621 - Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken
ČSN EN 14621ČSN EN 14621 Tato evropská norma stanoví metody zkoušení pro kontrolu jakosti tvarovaných a netvarovaných multifilamentů ze syntetických vláken. Obsahuje tyto metody zkoušení: - zjišťo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 105-C12 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní 
Katalogové číslo:  76405
ČSN EN ISO 105-C12 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní
ČSN EN ISO 105-C12ČSN EN ISO 105-C12 Podle této normy se laboratorní metodou zjišťuje stálobarevnost textilií po opakovaném průmyslovém praní. Norma je určena pro pracovní a profesní oděvy, lůžkovi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6940 - Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků 
Katalogové číslo:  71287
ČSN EN ISO 6940 - Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
ČSN EN ISO 6940ČSN EN ISO 6940 Touto metodou se stanoví snadnost zapálení svisle umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo vícekomponentních textilií př
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13936-1 - Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu 
Katalogové číslo:  71663
ČSN EN ISO 13936-1 - Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu
ČSN EN ISO 13936-1ČSN EN ISO 13936-1 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti niťových systémů tkanin vůči posuvu v šitém švu postupem se stanoveným otevřením švu. Metoda není vhodná pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 80 0025 - Názvosloví vad tkanin 
Katalogové číslo:  05673
ČSN 80 0025 - Názvosloví vad tkanin
ČSN 80 0025ČSN 80 0025 Norma stanoví základní názvy a definice vzhledových vad, které se vyskytují u tkanin, vyrobených ze všech druhů textilních vláken. Jde o poměrně stručný výčet, obsahující
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0073 - Pojmy používané při zkoušení textilií tahem 
Katalogové číslo:  31489
ČSN 80 0073 - Pojmy používané při zkoušení textilií tahem
ČSN 80 0073ČSN 80 0073 Norma stanoví jednotné termíny a definice týkající se zkoušení vláken, nití plošných textilií a podobných výrobků tahem. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0858 - Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií 
Katalogové číslo:  05765
ČSN 80 0858 - Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
ČSN 80 0858
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 1900 - Textilní odpady. Základní názvosloví 
Katalogové číslo:  31566
ČSN 80 1900 - Textilní odpady. Základní názvosloví
ČSN 80 1900ČSN 80 1900 Norma určuje základní české a slovenské názvy a charakteristiky textilních odpadů. Česky jsou normalizovány definice 7 hesel. Cizojazyčné názvy nejsou uvedeny. ČSN 80 1900
Cena:  73,- Kč
ČSN 80 6302 - Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace 
Katalogové číslo:  31616
ČSN 80 6302 - Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace
ČSN 80 6302
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 7003 - Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů 
Katalogové číslo:  05805
ČSN 80 7003 - Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů
ČSN 80 7003ČSN 80 7003 Norma stanoví české a slovenské názvy detailů, používané v oborech oděvní, prádlařské a pletařské výroby, zejména v hospodářském styku, učebních textech a odborné literatu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 1805 - Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny 
Katalogové číslo:  78919
ČSN EN ISO 1805 - Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny
ČSN EN ISO 1805ČSN EN ISO 1805 Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny. Zkouška se provádí na suchých i mokrých zkušebních vzorcích. Zkoušk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14704-3 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké textilie 
Katalogové číslo:  79169
ČSN EN 14704-3 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké textilie
ČSN EN 14704-3ČSN EN 14704-3 Tato norma popisuje metody zkoušení, které mohou být použity k měření pružnosti a souvisejících vlastností úzkých plošných textilií. Jsou specifikovány dvě metody: jedn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 105-A01 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení 
Katalogové číslo:  86533
ČSN EN ISO 105-A01 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení
ČSN EN ISO 105-A01ČSN EN ISO 105-A01 Tato část ISO 105 poskytuje obecné informace k postupům pro zkoušení stálosti vybarvení textilií, které slouží jako návod pro uživatele. Upozorňuje se na použit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 105-C06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní 
Katalogové číslo:  86886
ČSN EN ISO 105-C06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní
ČSN EN ISO 105-C06ČSN EN ISO 105-C06 Tato část ISO 105 stanoví metody určené pro zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem vůči postupům domácího nebo komerčního praní běžných t
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat