Sponzorovaný odkaz

8086 Motouzy, šňůry a lana

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 1141 - Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana 
Katalogové číslo:  91747
ČSN EN ISO 1141 - Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana
ČSN EN ISO 1141
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1969 - Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana 
Katalogové číslo:  72766
ČSN EN ISO 1969 - Textilní lana - Polyethylen - 3 a 4 pramenná lana
ČSN EN ISO 1969
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5080 - Sisálové motouzy pro zemědělství 
Katalogové číslo:  58766
ČSN EN ISO 5080 - Sisálové motouzy pro zemědělství
ČSN EN ISO 5080ČSN EN ISO 5080 Tato norma stanoví požadované vlastnosti sisálových motouzů pro zemědělství, zkušební metody pro jejich stanovení a způsob dodávání.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1140 - Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana 
Katalogové číslo:  91746
ČSN EN ISO 1140 - Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana
ČSN EN ISO 1140
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12422 - Sisálové motouzy 
Katalogové číslo:  58094
ČSN EN 12422 - Sisálové motouzy
ČSN EN 12422ČSN EN 12422 Tato evropská norma stanoví základní vlastnosti sisálových motouzů. Je stanoven způsob jakým se vyrábějí, metody zkoušení a způsob označování a adjustace pro obchod. Tat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1261 - Textilní lana pro běžné použití - Konopí 
Katalogové číslo:  20802
ČSN EN 1261 - Textilní lana pro běžné použití - Konopí
ČSN EN 1261ČSN EN 1261 Tato norma stanoví požadavky na třípramenná, čtyřpramenná, a devítipramenná stáčená a splétaná konopná lana pro běžné použití.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2307 - Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností 
Katalogové číslo:  508960
ČSN EN ISO 2307 - Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností
ČSN EN ISO 2307ČSN EN ISO 2307 This document specifies, for ropes of different kinds, a method of determining each of the following characteristics: - linear density; - diameter; - lay length;
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9554 - Textilní lana - Obecné specifikace 
Katalogové číslo:  510019
ČSN EN ISO 9554 - Textilní lana - Obecné specifikace
ČSN EN ISO 9554ČSN EN ISO 9554 Tento dokument specifikuje obecné charakteristiky textilních lan a materiálů, ze kterých jsou vyrobena. Je určen pro použití v návaznosti na normy pro jednotlivé typy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 10556 - Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin 
Katalogové číslo:  85476
ČSN EN ISO 10556 - Textilní lana z dvojitých vláken polyester/polyolefin
ČSN EN ISO 10556
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4167 - Polyolefinové motouzy pro zemědělství 
Katalogové číslo:  75949
ČSN EN ISO 4167 - Polyolefinové motouzy pro zemědělství
ČSN EN ISO 4167
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12423 - Polypropylenové motouzy 
Katalogové číslo:  58093
ČSN EN 12423 - Polypropylenové motouzy
ČSN EN 12423ČSN EN 12423 Tato evropská norma stanoví požadavky na motouzy vyrobené z polypropylenu. Stanoví metody jejich výroby, jejich fyzikální vlastnosti a popisuje zkušební metody pro ověřov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10325 - Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana 
Katalogové číslo:  506681
ČSN EN ISO 10325 - Textilní lana - Vysokomolekulární polyethylen - 8pramenná splétaná lana, 12pramenná splétaná lana a opláštěná lana
ČSN EN ISO 10325ČSN EN ISO 10325 This document specifies requirements for 8-strand braided ropes, for 12-strand braided ropes, and for covered rope constructions for general purpose made of high mo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10554 - Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce 
Katalogové číslo:  85473
ČSN EN ISO 10554 - Polyamidová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce
ČSN EN ISO 10554
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10572 - Textilní lana ze směsi polyolefinů 
Katalogové číslo:  85475
ČSN EN ISO 10572 - Textilní lana ze směsi polyolefinů
ČSN EN ISO 10572
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10547 - Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce 
Katalogové číslo:  85474
ČSN EN ISO 10547 - Polyesterová textilní lana - Dvojitá splétaná konstrukce
ČSN EN ISO 10547
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1181 - Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana 
Katalogové číslo:  72771
ČSN EN ISO 1181 - Textilní lana - Manilské konopí a sisal - 3, 4 a 8 pramenná lana
ČSN EN ISO 1181
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat