Sponzorovaný odkaz

8002 Zkoušení vláken

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14184-1 - Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou) 
Katalogové číslo:  90086
ČSN EN ISO 14184-1 - Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
ČSN EN ISO 14184-1ČSN EN ISO 14184-1 Norma stanoví metodu pro zjišťování množství volného formaldehydu a částečně extrahovaného formaldehydu hydrolýzou metodou extrakce vodou. Metodu lze použít pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1833-19 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním) 
Katalogové číslo:  88050
ČSN EN ISO 1833-19 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 19: Směsi celulózových vláken a azbestu (metoda spalováním)
ČSN EN ISO 1833-19ČSN EN ISO 1833-19 Tato část ISO 1833 stanoví metodu spalování ke zjištění procentuálního podílu celulózových vláken v textiliích vyrobených z dvousložkových směsí - bavlny ne
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-15 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty a určitých živočišných vláken (metoda se stanovením obsahu dusíku) 
Katalogové číslo:  88046
ČSN EN ISO 1833-15 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty a určitých živočišných vláken (metoda se stanovením obsahu dusíku)
ČSN EN ISO 1833-15ČSN EN ISO 1833-15 Tato část ISO 1833 stanoví metodu pro zjišťování obsahu dusíku za účelem výpočtu podílu každé složky po odstranění nevlákenných látek, v textiliích, vyrobenýc
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13392 - Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti 
Katalogové číslo:  63196
ČSN EN 13392 - Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti
ČSN EN 13392ČSN EN 13392 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování délkové hmotnosti monofilamentů a postup pro výpočet jmenovité délkové hmotnosti u monofilamentů s kruhovým průřezem.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17751-1 - Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie 
Katalogové číslo:  500405
ČSN EN ISO 17751-1 - Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie
ČSN EN ISO 17751-1ČSN EN ISO 17751-1 This part of ISO 17751 specifies a method for the identification, qualitative, and quantitative analysis of cashmere, wool, other speciality animal fibres, and
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 1833-24 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu) 
Katalogové číslo:  88973
ČSN EN ISO 1833-24 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 24: Směsi polyesteru a určitých jiných vláken (metoda s použitím fenolu a tetrachlorethanu)
ČSN EN ISO 1833-24ČSN EN ISO 1833-24 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá fenol a tetrachlorethan ke zjištění procentuálního podílu polyesteru, po odstranění nevlákenných látek v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14184-2 - Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou) 
Katalogové číslo:  90087
ČSN EN ISO 14184-2 - Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)
ČSN EN ISO 14184-2ČSN EN ISO 14184-2 Norma stanoví metodu pro zjišťování množství odštěpitelného formaldehydu z textilií v jakékoli formě za urychlených podmínek pro skladování metodou absorpce vod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-26 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí) 
Katalogové číslo:  94052
ČSN EN ISO 1833-26 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)
ČSN EN ISO 1833-26ČSN EN ISO 1833-26 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá horká kyselina mravenčí ke zjištění procentuálního podílu melaminových vláken, po odstranění nevlákennýc
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-10 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dichlormethanu) 
Katalogové číslo:  88041
ČSN EN ISO 1833-10 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 10: Směsi triacetátových nebo polylaktidových vláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím dichlormethanu)
ČSN EN ISO 1833-10ČSN EN ISO 1833-10 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá dichlormethan ke zjištění procentuálního podílu triacetátu, a to po odstranění nevlákenných látek, v t
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenu a určitých jiných vláken (metoda s použitím xylenu) 
Katalogové číslo:  88047
ČSN EN ISO 1833-16 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenu a určitých jiných vláken (metoda s použitím xylenu)
ČSN EN ISO 1833-16ČSN EN ISO 1833-16 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá xylen, ke zjištění procentuálního podílu polypropylenu, po odstranění nevlákenných látek, z dvousložko
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-3 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím acetonu) 
Katalogové číslo:  88155
ČSN EN ISO 1833-3 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 3: Směsi acetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím acetonu)
ČSN EN ISO 1833-3ČSN EN ISO 1833-3 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá aceton ke zjištění procentuálního podílu acetátu po odstranění nevlákenných látek z dvousložkových směsí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-8 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu) 
Katalogové číslo:  88160
ČSN EN ISO 1833-8 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)
ČSN EN ISO 1833-8ČSN EN ISO 1833-8 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá aceton ke zjištění procentuálního podílu acetátu, po odstranění nevlákenných látek v textiliích, vyroben
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17751-2 - Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu 
Katalogové číslo:  500406
ČSN EN ISO 17751-2 - Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
ČSN EN ISO 17751-2ČSN EN ISO 17751-2 This part of ISO 17751 specifies a method for the identification, qualitative, and quantitative analysis of cashmere, wool, other speciality animal fibres, and
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 1833-7 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí) 
Katalogové číslo:  504836
ČSN EN ISO 1833-7 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)
ČSN EN ISO 1833-7ČSN EN ISO 1833-7 Tento dokument specifikuje metodu, při které se používá kyselina mravenčí ke stanovení hmotnostního procentuálního podílu polyamidových vláken, po odstranění ne
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1833-4 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu) 
Katalogové číslo:  504835
ČSN EN ISO 1833-4 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)
ČSN EN ISO 1833-4ČSN EN ISO 1833-4 Tento dokument specifikuje metodu, při které se používá chlornan ke stanovení hmotnostního procentuálního podílu proteinových vláken, po odstranění nevlákenných
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18254-2 - Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC 
Katalogové číslo:  507441
ČSN EN ISO 18254-2 - Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC
ČSN EN ISO 18254-2ČSN EN ISO 18254-2 This document specifies the normal phase liquid chromatography (NPLC) separation method for the qualitative and quantitative analysis of extractable alkylphenol
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1833-20 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu) 
Katalogové číslo:  507918
ČSN EN ISO 1833-20 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)
ČSN EN ISO 1833-20ČSN EN ISO 1833-20 This document specifies a method using dimethylacetamide to determine the mass percentage of elastane, after removal of non-fibrous matter, in textiles made o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-22 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) 
Katalogové číslo:  93926
ČSN EN ISO 1833-22 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)
ČSN EN ISO 1833-22ČSN EN ISO 1833-22 Tato evropská norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování materiálového složení dvousložkových směsí textilních vláken viskózy a jí chemicky podobných vláken v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15930 - Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  87316
ČSN EN 15930 - Vlákna - Pružnost vláken - Metody zkoušení
ČSN EN 15930
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-21 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu) 
Katalogové číslo:  88052
ČSN EN ISO 1833-21 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)
ČSN EN ISO 1833-21ČSN EN ISO 1833-21 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá cyklohexanon ke zjištění procentuálního podílu chlorovláken, modakrylu, elastanu, acetátu a triacetátu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1833-17 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové) 
Katalogové číslo:  88048
ČSN EN ISO 1833-17 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 17: Směsi chlorovláken (homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové)
ČSN EN ISO 1833-17ČSN EN ISO 1833-17 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá kyselina sírová ke zjištění procentuálního podílu chlorovláken, po odstranění nevlákenných látek, v te
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-2 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken 
Katalogové číslo:  88154
ČSN EN ISO 1833-2 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 2: Třísložkové směsi vláken
ČSN EN ISO 1833-2ČSN EN ISO 1833-2 Tato část ISO 1833 uvádí metody pro kvantitativní chemickou analýzu různých třísložkových směsí vláken. Oblast použití každé metody pro analýzu dvousložkových s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-11 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové) 
Katalogové číslo:  504837
ČSN EN ISO 1833-11 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
ČSN EN ISO 1833-11ČSN EN ISO 1833-11 Tento dokument specifikuje metodu, při které se používá kyselina sírová ke stanovení procentuálního hmotnostního podílu celulózových vláken, po odstranění nev
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-6 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) 
Katalogové číslo:  507928
ČSN EN ISO 1833-6 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)
ČSN EN ISO 1833-6ČSN EN ISO 1833-6 This document specifies a method, using a mixture of formic acid and zinc chloride, to determine the mass percentage of viscose, certain types of cupro, modal o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1833-25 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu) 
Katalogové číslo:  94908
ČSN EN ISO 1833-25 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)
ČSN EN ISO 1833-25ČSN EN ISO 1833-25 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá kyselina trichloroctová a chloroform ke zjištění procentuálního podílu polyesterových vláken, po odstran
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1833-9 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím benzylalkoholu) 
Katalogové číslo:  88161
ČSN EN ISO 1833-9 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu a triacetátu  (metoda s použitím benzylalkoholu)
ČSN EN ISO 1833-9ČSN EN ISO 1833-9 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá benzylalkohol ke zjištění procentuálního podílu acetátu, po odstranění nevlákenných látek v textiliích,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1833-13 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu) 
Katalogové číslo:  88044
ČSN EN ISO 1833-13 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
ČSN EN ISO 1833-13ČSN EN ISO 1833-13 Tato část ISO 1833 stanoví metodu, při které se používá sirouhlík/aceton ke zjištění procentuálního podílu chlorovlákna, po odstranění nevlákenných látek, v t
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat