Sponzorovaný odkaz

8008 Zkoušení textilních plošných výrobků

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 80 0823 - Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka 
Katalogové číslo:  95404
ČSN 80 0823 - Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
ČSN 80 0823ČSN 80 0823 Tato norma se používá pro stanovení změn rozměrů plošných textilií, vyrobených z různých druhů vláken, po žehlení za vlhka. Je uveden postup s použitím žehličky i žehlicího l
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13935-1 - Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip 
Katalogové číslo:  96271
ČSN EN ISO 13935-1 - Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip
ČSN EN ISO 13935-1ČSN EN ISO 13935-1 Tato část ISO 13935 uvádí postup pro zjišťování maximální síly při přetrhu švu u šitých švů, kdy je síla aplikována kolmo ke švu. Norma popisuje metodu známou j
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16373-3 - Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu) 
Katalogové číslo:  96445
ČSN EN ISO 16373-3 - Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)
ČSN EN ISO 16373-3ČSN EN ISO 16373-3 Tato část ISO 16373 uvádí metodu pro detekci a kvantitativní stanovení přítomnosti karcinogenních barviv uvedených v normě v tabulce 1 u barvených, potištěných
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13934-1 - Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip 
Katalogové číslo:  94096
ČSN EN ISO 13934-1 - Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
ČSN EN ISO 13934-1ČSN EN ISO 13934-1 Tato část ISO 13934 uvádí postup pro zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle u plošných textilií pomocí metody Strip. Tato metoda platí zejmén
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14704-1 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip 
Katalogové číslo:  74607
ČSN EN 14704-1 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip
ČSN EN 14704-1ČSN EN 14704-1 Tato norma popisuje metody zkoušení s použitím proužků plošných textilií, a to rovných proužků nebo proužků ve tvaru smyčky, které mohou být použity k měření pružnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14704-2 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky 
Katalogové číslo:  79480
ČSN EN 14704-2 - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky
ČSN EN 14704-2ČSN EN 14704-2 Tato evropská norma stanoví metody zkoušení, které mohou být použity k měření pružnosti a souvisejících vlastností plošných textilií, které jsou vystaveny deformaci pov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5470-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale 
Katalogové číslo:  69101
ČSN EN ISO 5470-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale
ČSN EN ISO 5470-2ČSN EN ISO 5470-2 Tato část EN ISO 5470 popisuje dvě metody pro zjišťování odolnosti povrstvených textilií vůči oděru za sucha i za mokra. U obou metod se vzorky odírají za použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6940 - Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků 
Katalogové číslo:  71287
ČSN EN ISO 6940 - Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
ČSN EN ISO 6940ČSN EN ISO 6940 Touto metodou se stanoví snadnost zapálení svisle umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních nebo vícekomponentních textilií př
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13936-1 - Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu 
Katalogové číslo:  71663
ČSN EN ISO 13936-1 - Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu
ČSN EN ISO 13936-1ČSN EN ISO 13936-1 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti niťových systémů tkanin vůči posuvu v šitém švu postupem se stanoveným otevřením švu. Metoda není vhodná pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 80 0858 - Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií 
Katalogové číslo:  05765
ČSN 80 0858 - Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
ČSN 80 0858
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2231 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989) 
Katalogové číslo:  20389
ČSN EN ISO 2231 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)
ČSN EN ISO 2231ČSN EN ISO 2231 Tato norma stanoví požadavky a metody pro klimatizování textilií povrstvených pryží nebo plasty.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10528 - Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti 
Katalogové číslo:  20662
ČSN EN ISO 10528 - Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
ČSN EN ISO 10528ČSN EN ISO 10528 Tato norma stanoví postup pro hodnocení možného účinku opakovaného komerčního praní na hořlavost plošných textilií. Efekt praní se simuluje použitím plně automati
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1415 - Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů 
Katalogové číslo:  53251
ČSN EN 1415 - Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů
ČSN EN 1415
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1625 - Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků 
Katalogové číslo:  58767
ČSN EN 1625 - Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků
ČSN EN 1625ČSN EN 1625 Tato evropská norma stanoví postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků průmyslových a technických textilií při zkoušení podle EN ISO 6941.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení 
Katalogové číslo:  65532
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
ČSN EN 14115ČSN EN 14115 Tato norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování chování při hoření průmyslových a technických textilií. Není určena pro materiály používané na malé kempingové stany, ji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12945-1 - Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory 
Katalogové číslo:  62481
ČSN EN ISO 12945-1 - Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory
ČSN EN ISO 12945-1ČSN EN ISO 12945-1 Tato norma stanoví zkušební postup pro zjišťování odolnosti plošných textilií proti rozvláknění povrchu a žmolkování ve žmolkovací komoře. Zkušební vzorky te
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14065 - Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace 
Katalogové číslo:  501729
ČSN EN 14065 - Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace
ČSN EN 14065ČSN EN 14065 Tato evropská norma popisuje přístup managementu rizik nazvaný Analýza rizik a systém řízení biokontaminace (RABC), který byl navržen proto, aby umožnil prádelnám nepřetrži
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15487 - Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení 
Katalogové číslo:  507970
ČSN EN ISO 15487 - Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení
ČSN EN ISO 15487ČSN EN ISO 15487 Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení. Norma specifikuje zkušební metodu pro hodnocení vzh
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3175-2 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu 
Katalogové číslo:  508664
ČSN EN ISO 3175-2 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu
ČSN EN ISO 3175-2ČSN EN ISO 3175-2 Tato druhá část normy specifikuje postupy chemického čištění plošných textilií a oděvů tetrachlorethylenem (perchlorethylenem) při použití komerčních strojů pro c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3175-3 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel 
Katalogové číslo:  508730
ČSN EN ISO 3175-3 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel
ČSN EN ISO 3175-3ČSN EN ISO 3175-3 Tato část normy specifikuje postupy chemického čištění plošných textilií a oděvů v uhlovodíkových rozpouštědlech při použití komerčních strojů pro chemické čištěn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 811 - Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody 
Katalogové číslo:  506418
ČSN EN ISO 811 - Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody
ČSN EN ISO 811ČSN EN ISO 811 Norma specifikuje metodu pro stanovení odolnosti plošných textilií proti pronikání vody pomocí hydrostatického tlaku. Tato metoda je vhodná pro všechny typy plošných te
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2411 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení 
Katalogové číslo:  505038
ČSN EN ISO 2411 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení
ČSN EN ISO 2411ČSN EN ISO 2411 Norma specifikuje metodu pro zjišťování přilnavosti vrstev u povrstvených textilií.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14362-3 - Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen 
Katalogové číslo:  502448
ČSN EN ISO 14362-3 - Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
ČSN EN ISO 14362-3ČSN EN ISO 14362-3 Azo colorants that are able to form 4-aminoazobenzene, generate under the conditions of ISO 14362 1, the amines aniline and 1,4-phenylenediamine. The presence
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 5470-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru 
Katalogové číslo:  502089
ČSN EN ISO 5470-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru
ČSN EN ISO 5470-1ČSN EN ISO 5470-1 This part of ISO 5470 describes a method of assessing the abrasive wear resistance of coated fabrics using the Taber abrader.
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 3175-1 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě 
Katalogové číslo:  508661
ČSN EN ISO 3175-1 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě
ČSN EN ISO 3175-1ČSN EN ISO 3175-1 Tato první část normy specifikuje metodu pro hodnocení textilních výrobků, které byly zkoušeny podle ISO 3175-2 až ISO 3175-4. Určuje vlastnosti plošných textil
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3175-4 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra 
Katalogové číslo:  508731
ČSN EN ISO 3175-4 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra
ČSN EN ISO 3175-4ČSN EN ISO 3175-4 Tato část normy specifikuje postupy imitovaného profesionálního čištění za mokra při použití referenčního stroje pro plošné textilie a oděvy. Je určena pro plošné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14362-1 - Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken 
Katalogové číslo:  502449
ČSN EN ISO 14362-1 - Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
ČSN EN ISO 14362-1ČSN EN ISO 14362-1 This document describes a method to detect the use of certain azo colorants that may not be used in the manufacture or treatment of certain commodities made o
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14151 - Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení 
Katalogové číslo:  87206
ČSN EN 14151 - Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení
ČSN EN 14151ČSN EN 14151 Tato evropská norma stanoví postup pro zjišťování biaxiálních vlastností (pevnosti v protržení) u geosyntetik. Metoda platí pro geotextilie, geosyntetické izolace a obdob
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat