Sponzorovaný odkaz

8044 Podlahové textilie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 995 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy 
Katalogové číslo:  20801
ČSN EN 995 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy
ČSN EN 995ČSN EN 995 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování hloubky vtlačení po dlouhodobém působení velmi vysokého statického zatížení za účelem vyhodnocení rizika deformovatelnosti podkladu t
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14159 - Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky 
Katalogové číslo:  97790
ČSN EN 14159 - Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky
ČSN EN 14159ČSN EN 14159 Tato evropská norma stanoví maximální přípustné tolerance rozměrů a deformací u kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí. Tyto tole
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14499 - Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců 
Katalogové číslo:  97947
ČSN EN 14499 - Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců
ČSN EN 14499ČSN EN 14499 This European Standard specifies minimum performance requirements for fibrous, non-fibrous and combined underlays as well as demands for the breaking and cracking resistanc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 985 - Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí 
Katalogové číslo:  64180
ČSN EN 985 - Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí
ČSN EN 985ČSN EN 985 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování opotřebení textilních podlahových krytin při působení kolečkové židle. Zkouška se provádí pomocí přístroje opatřeného směrově natáči
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15772 - Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu 
Katalogové číslo:  92214
ČSN EN 15772 - Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu
ČSN EN 15772ČSN EN 15772 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny v návinech pro jedno použití na omezenou dobu.Tyto podlahové krytiny jsou určeny k přip
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14215 - Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů 
Katalogové číslo:  507368
ČSN EN 14215 - Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů
ČSN EN 14215ČSN EN 14215 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro strojově vyráběné (tkané, všívané, pletené, vpichované, vločkované, pojené, ručně všívané) kusové koberce a běhouny, včetně kl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16641 - Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky 
Katalogové číslo:  509572
ČSN EN 16641 - Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky
ČSN EN 16641ČSN EN 16641 This document gives guidance in case of complaints when a colour deviation is observed after installation of a textile floor covering by the installer and/or end user. Th
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11857 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev 
Katalogové číslo:  65506
ČSN EN ISO 11857 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev
ČSN EN ISO 11857ČSN EN ISO 11857 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování síly nutné k oddělení vrstev textilní podlahové krytiny. Norma je vhodná pro všechny typy textilních podlahových krytin s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14900 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna 
Katalogové číslo:  76828
ČSN EN 14900 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování objemové hmotnosti podkladu z textilního rouna
ČSN EN 14900ČSN EN 14900 Tento dokument stanoví metodu pro zjišťování měřené objemové hmotnosti podkladu z rouna u textilních podlahových krytin s účinnou tloušťkou podkladu větší než 1 mm. Ze zk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11378-2 - Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška 
Katalogové číslo:  63631
ČSN EN ISO 11378-2 - Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška
ČSN EN ISO 11378-2ČSN EN ISO 11378-2 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování sklonu textilních podlahových krytin k zašpinění pomocí standardní umělé směsi špíny. Zkouška se provádí v bubnovém
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1269 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti 
Katalogové číslo:  509573
ČSN EN 1269 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti
ČSN EN 1269ČSN EN 1269 This document specifies two methods for the evaluation of impregnations or other treatments in needled floor coverings by means of a soiling test.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8543 - Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti 
Katalogové číslo:  69765
ČSN ISO 8543 - Textilní podlahové krytiny - Metody pro zjišťování hmotnosti
ČSN ISO 8543
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 986 - Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek 
Katalogové číslo:  75999
ČSN EN 986 - Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek
ČSN EN 986ČSN EN 986 Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování rozměrových změn a deformace plochy, které se mohou projevit u textilních podlahových krytin ve tvaru dlaždic při jejich vysta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 994 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic 
Katalogové číslo:  90903
ČSN EN 994 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran dlaždic
ČSN EN 994ČSN EN 994 Tato evropská norma specifikuje metodu pro zjišťování délky, přímosti a pravoúhlosti stran textilních podlahových krytin ve tvaru pravoúhlých dlaždic. Plošné rozměry dlaždice
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9405 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu 
Katalogové číslo:  504041
ČSN EN ISO 9405 - Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu
ČSN EN ISO 9405ČSN EN ISO 9405 Tato mezinárodní norma popisuje postupy pro hodnocení celkové změny vzhledu textilních podlahových krytin způsobené bubnovými zkušebními přístroji Wettermann a Hexapo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1815 - Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností 
Katalogové číslo:  501387
ČSN EN 1815 - Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností
ČSN EN 1815ČSN EN 1815 This standard specifies a method for determining the body voltage generated when a person wearing standardized footwear walks on a resilient or laminate floor covering. The t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10833 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann 
Katalogové číslo:  508441
ČSN EN ISO 10833 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann
ČSN EN ISO 10833ČSN EN ISO 10833 This document specifies a method to determine the susceptibility of textile floor coverings to mechanical damage at cut edges. It is applicable to all textile flo
Cena:  232,- Kč
ČSN 80 4408 - Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu 
Katalogové číslo:  31592
ČSN 80 4408 - Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu
ČSN 80 4408
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2424 - Textilní podlahové krytiny - Slovník 
Katalogové číslo:  81125
ČSN ISO 2424 - Textilní podlahové krytiny - Slovník
ČSN ISO 2424ČSN ISO 2424 Tato mezinárodní norma definuje termíny vztahující se k textilním podlahovým krytinám a vymezuje kategorie těchto výrobků. Norma obsahuje kapitoly týkající se užitného povr
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1318 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy 
Katalogové číslo:  76008
ČSN EN 1318 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy
ČSN EN 1318ČSN EN 1318 Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy textilních podlahových krytin. V Příloze A je zobrazen příčný řez textilní podlahovou kryt
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1307+A3 - Textilní podlahové krytiny - Klasifikace 
Katalogové číslo:  507976
ČSN EN 1307+A3 - Textilní podlahové krytiny - Klasifikace
ČSN EN 1307+A3ČSN EN 1307+A3 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro klasifikaci všech textilních podlahových krytin a kobercových dlaždic, s výjimkou odměřených koberců a běhounů (viz ISO 24
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17317 - Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy 
Katalogové číslo:  510494
ČSN EN 17317 - Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy
ČSN EN 17317ČSN EN 17317 This document establishes a test and calculation method for resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings. This document is also intended to
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12951 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD 
Katalogové číslo:  511387
ČSN EN ISO 12951 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD
ČSN EN ISO 12951ČSN EN ISO 12951 This document specifies four methods of test for textile floor coverings (with or without an underlay, see Clause 9) using the Lisson Tretrad machine. - test A: det
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 984 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin 
Katalogové číslo:  65241
ČSN EN 984 - Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin
ČSN EN 984ČSN EN 984 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin, u kterých lze užitný povrch vizuálně odlišit od podkladu. Ze zkuše
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat