Sponzorovaný odkaz

8046 Technické tkaniny pro různé účely

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15973 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti 
Katalogové číslo:  88966
ČSN EN 15973 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Odolnost proti špinivosti
ČSN EN 15973ČSN EN 15973 Tato evropská norma stanoví metodu zkoušení pro hodnocení odolnosti proti zašpinění a čistitelnosti u povrstvených textilií pro čalounění. Metoda stanoví postup pro vy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4674-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení 
Katalogové číslo:  502090
ČSN EN ISO 4674-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v dotržení - Část 1: Metody s konstantní rychlostí dotržení
ČSN EN ISO 4674-1ČSN EN ISO 4674-1 This part of ISO 4674 specifies two methods for determining the forces necessary to initiate and propagate tearing of a coated fabric using the constant rate of
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3303-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou 
Katalogové číslo:  511789
ČSN EN ISO 3303-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou
ČSN EN ISO 3303-1ČSN EN ISO 3303-1 This document specifies a method for the determination of the bursting strength of rubber or plastics coated fabrics, using a mechanically operated steel ball.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1876-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem 
Katalogové číslo:  54089
ČSN EN 1876-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem
ČSN EN 1876-1ČSN EN 1876-1 Tato norma stanoví prostředky pro zjišťování schopnosti povrstvených plošných textilií odolávat účinku nízkých teplot, pokud jsou ohýbány při určité teplotě po stanoven
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22751 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly 
Katalogové číslo:  511558
ČSN EN ISO 22751 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanická zkouška - Stanovení ohybové síly
ČSN EN ISO 22751ČSN EN ISO 22751 This document specifies a test method for the determination of the bending force of rubber or plastics-coated fabrics.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15619 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce 
Katalogové číslo:  96087
ČSN EN 15619 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) - Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce
ČSN EN 15619ČSN EN 15619 Tato evropská norma uvádí vlastnosti, požadavky a zkušební metody pro povrstvené plošné textilie určené pro mobilní, dočasně instalované stany a podobné konstrukce. Norma
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14882 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření 
Katalogové číslo:  75547
ČSN EN 14882 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování koeficientu statického a dynamického tření
ČSN EN 14882ČSN EN 14882 Tato metoda zkoušení podrobně popisuje postup a vyhodnocení třecích vlastností povrstvených textilií. Zkouška spočívá v měření síly nutné k uvedení kluzáku do pohybu po pov
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12280-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí 
Katalogové číslo:  66331
ČSN EN 12280-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí
ČSN EN 12280-3ČSN EN 12280-3 Tato norma stanoví zkušební postup pro zjišťování účinků vlhkosti v kombinaci s vysokými teplotami na fyzikální vlastnosti povrstvených textilií. Není vhodná pro vyho
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1875-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda 
Katalogové číslo:  54618
ČSN EN 1875-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda
ČSN EN 1875-3ČSN EN 1875-3 Tato norma stanoví zkušební podmínky a postup, který je třeba používat při zjišťování pevnosti v dalším trhání na lichoběžníkovém vzorku textilie povrstvené pryží nebo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2286-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti 
Katalogové číslo:  501574
ČSN EN ISO 2286-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Metody pro zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti
ČSN EN ISO 2286-1ČSN EN ISO 2286-1 This part of ISO 2286 specifies methods of determining the length, width and net mass of a roll of rubber- or plastics-coated fabrics.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6179 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) 
Katalogové číslo:  503962
ČSN EN ISO 6179 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)
ČSN EN ISO 6179ČSN EN ISO 6179 This document specifies two methods for determining, by measurement of the transmission rate, the permeability of rubber to volatile liquids diffusing into open air
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17117-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu 
Katalogové číslo:  507725
ČSN EN 17117-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 1: Tuhost v tahu
ČSN EN 17117-1ČSN EN 17117-1 This document describes methods of test using biaxial stress states for the determination of the tensile stiffness properties of biaxially oriented coated fabrics (prop
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13360 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie 
Katalogové číslo:  67759
ČSN EN 13360 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie
ČSN EN 13360ČSN EN 13360 Tato norma stanoví běžně používané termíny a definice, které jsou použitelné pro všechny textilie povrstvené pryží nebo plasty.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12759 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám 
Katalogové číslo:  64709
ČSN EN 12759 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám
ČSN EN 12759ČSN EN 12759 Tato evropská norma stanoví dvě metody pro zjišťování odolnosti textilií povrstvených pryží nebo plasty vůči zvoleným kapalinám, jejichž působením může docházet ke změnám
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12280-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti 
Katalogové číslo:  66332
ČSN EN 12280-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti
ČSN EN 12280-2ČSN EN 12280-2 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování účinků urychleného stárnutí působením světla nebo povětrnostních vlivů na fyzikální vlastnosti povrstvených textilií. Vzorky
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1876-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce 
Katalogové číslo:  54619
ČSN EN 1876-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce
ČSN EN 1876-2ČSN EN 1876-2 Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování vlastností povrstvených textilií při nízkých teplotách. Tato metoda se považuje za vhodnou pouze pro materiály, které
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2286-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie 
Katalogové číslo:  501575
ČSN EN ISO 2286-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie
ČSN EN ISO 2286-2ČSN EN ISO 2286-2 This part of ISO 2286 specifies methods of determining the total mass per unit area, the mass per unit area of the coating and the mass per unit area of the subst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16653 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  97884
ČSN EN 16653 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda
ČSN EN 16653ČSN EN 16653 This European Standard specifies a method for the determination of the resistance of the seams of rubber or plastic-coated fabrics against tearing out a needle perpendicula
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15977 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace 
Katalogové číslo:  88974
ČSN EN 15977 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické vlastnosti - Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace
ČSN EN 15977ČSN EN 15977 Tato evropská norma popisuje metodu pro zjišťování tažnosti při zatížení a zbytkové deformace u povrstvených textilií. Označené proužky povrstvené textilie se zatěžují po
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12280-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla 
Katalogové číslo:  54617
ČSN EN 12280-1 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla
ČSN EN 12280-1ČSN EN 12280-1 Tato norma stanoví tři metody pro posuzování účinku stárnutí za tepla na důležité fyzikální vlastnosti povrstvených textilií.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1421 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti 
Katalogové číslo:  502451
ČSN EN ISO 1421 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti
ČSN EN ISO 1421ČSN EN ISO 1421 This International Standard specifies two methods for the determination of the tensile strength of fabrics coated with rubber or plastics. - Method 1 - the strip
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2286-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky 
Katalogové číslo:  501573
ČSN EN ISO 2286-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky
ČSN EN ISO 2286-3ČSN EN 2286-3 This part of ISO 2286 specifies a method for the determination, at a specified pressure, of the thickness of rubber- and plastics-coated fabrics, irrespective of the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3303-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda 
Katalogové číslo:  511557
ČSN EN ISO 3303-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda
ČSN EN ISO 3303-2ČSN EN ISO 3303-2 This document specifies a method for the determination of the bursting strength of rubber - or plastics - coated fabrics, using one of two types of diaphragm burs
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat