Sponzorovaný odkaz

8088 Peří a prachové peří

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12130 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu) 
Katalogové číslo:  506388
ČSN EN 12130 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu)
ČSN EN 12130ČSN EN 12130 This document specifies one procedure for determining the fill power (massic volume). This method is applicable to processed plumage fit for or constituting filled manufact
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12935 - Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu 
Katalogové číslo:  63222
ČSN EN 12935 - Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu
ČSN EN 12935
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1885 - Peří a prachové peří - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  507221
ČSN EN 1885 - Peří a prachové peří - Termíny a definice
ČSN EN 1885ČSN EN 1885 Tato evropská norma definuje základní termíny používané v oblasti peří a prachového peří. V příloze A jsou popsány morfologické znaky umožňující identifikaci prvků tvořících
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13186 - Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím 
Katalogové číslo:  75380
ČSN EN 13186 - Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím
ČSN EN 13186ČSN EN 13186 Tato norma je určena pro posuzování nových lůžkovin plněných peřím a/nebo prachovým peřím, jako jsou přikrývky a polštáře. Stanoví definice, tolerance rozměrů, materiály, p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1884 - Peří a peřový prach - Stanovení mikrobiologického stavu 
Katalogové číslo:  54974
ČSN EN 1884 - Peří a peřový prach - Stanovení mikrobiologického stavu
ČSN EN 1884
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1883 - Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení 
Katalogové číslo:  505194
ČSN EN 1883 - Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení
ČSN EN 1883ČSN EN 1883 This European Standard specifies a method for obtaining a representative laboratory bulk sample of a lot of feather and down and of feather and down in a manufactured product
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13088 - Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně 
Katalogové číslo:  506390
ČSN EN 13088 - Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně
ČSN EN 13088ČSN EN 13088 This European Standard specifies a method for determining the total mass of a product solely filled with feather and/or down and the mass of the filling material.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) 
Katalogové číslo:  506389
ČSN EN 12131 - Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda)
ČSN EN 12131ČSN EN 12131 This European Standard specifies a method for the determination of the composition of feather and/or down fit for or constituting filled manufactured articles in order to l
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat