Sponzorovaný odkaz

8000 Textilní průmysl, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 23606 - Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby 
Katalogové číslo:  83661
ČSN EN ISO 23606 - Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby
ČSN EN ISO 23606
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12751 - Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám 
Katalogové číslo:  58537
ČSN EN 12751 - Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám
ČSN EN 12751ČSN EN 12751 Tato evropská norma stanoví několik metod pro přípravu laboratorních vzorků vláken, nití nebo plošných textilií a uvádí v omezené míře postup pro odběr zkušebních vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8159 - Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník 
Katalogové číslo:  15269
ČSN ISO 8159 - Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník
ČSN ISO 8159ČSN ISO 8159 Tato norma obsahuje ISO 8159:1987. Norma definuje základní termíny, používané k popisu různých forem spojení textilních vláken až po kablované nitě. Obsahuje pouze obecn
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0025 - Názvosloví vad tkanin 
Katalogové číslo:  05673
ČSN 80 0025 - Názvosloví vad tkanin
ČSN 80 0025ČSN 80 0025 Norma stanoví základní názvy a definice vzhledových vad, které se vyskytují u tkanin, vyrobených ze všech druhů textilních vláken. Jde o poměrně stručný výčet, obsahující
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0073 - Pojmy používané při zkoušení textilií tahem 
Katalogové číslo:  31489
ČSN 80 0073 - Pojmy používané při zkoušení textilií tahem
ČSN 80 0073ČSN 80 0073 Norma stanoví jednotné termíny a definice týkající se zkoušení vláken, nití plošných textilií a podobných výrobků tahem. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2076 - Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy 
Katalogové číslo:  95642
ČSN EN ISO 2076 - Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy
ČSN EN ISO 2076ČSN EN ISO 2076 Tato mezinárodní norma uvádí druhové názvy používané k označování různých kategorií chemických vláken na základě hlavního polymeru, vyráběných v současné době v průmy
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1144 - Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex) 
Katalogové číslo:  506704
ČSN ISO 1144 - Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)
ČSN ISO 1144ČSN ISO 1144 Tato mezinárodní norma poskytuje zásady a doporučené jednotky Systému Tex pro vyjádření délkové hmotnosti a zahrnuje převodní tabulky pro přepočet na hodnoty tex z hodnot j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18184 - Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků 
Katalogové číslo:  510841
ČSN ISO 18184 - Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
ČSN ISO 18184ČSN ISO 18184 Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení antivirové aktivity textilních výrobků vůči specifikovaným virům. Vzhledem k individuálním citlivostem nelze vý
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 5089 - Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky 
Katalogové číslo:  15276
ČSN EN ISO 5089 - Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky
ČSN EN ISO 5089ČSN ISO 5089 Tato norma stanoví metody pro získání laboratorních vzorků textilií ze vzorků odebraných z dávky. Obsahuje obecné pokyny pro přípravu zkušebních vzorků vhodné velikost
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0016 - Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad 
Katalogové číslo:  31477
ČSN 80 0016 - Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad
ČSN 80 0016ČSN 80 0016 Norma je překladem ST SEV 5582-86. Stanoví názvy a definice pojmů vzhledových vad plošných textilií vyrobených ze všech druhů surovin různými výrobními technologiemi. Je n
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0026 - Textilné nite. Názvy a definície chýb 
Katalogové číslo:  31480
ČSN 80 0026 - Textilné nite. Názvy a definície chýb
ČSN 80 0026ČSN 80 0026 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6068-87. Norma platí pro textilní nitě a určuje základní názvy v češtině a slovenštině a definice vzhledových vad nití a návinů. Norm
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0030 - Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken 
Katalogové číslo:  31483
ČSN 80 0030 - Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken
ČSN 80 0030ČSN 80 0030 Norma určuje názvy a popisy vzhledových vad chemických vláken. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 29 hesel. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou.
Cena:  73,- Kč
ČSN 80 0080 - Diely odevných výrobkov. Termíny a definície 
Katalogové číslo:  31491
ČSN 80 0080 - Diely odevných výrobkov. Termíny a definície
ČSN 80 0080ČSN 80 0080 Norma je překladem ST SEV 6484-88 s čs. doplňkem. Norma stanoví termíny a definice pro základní díly oděvních výrobků a - jak je v textu uvedeno - by měla být závazná pouz
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 139 ZMĚNA A1 - Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení 
Katalogové číslo:  89891
ČSN EN ISO 139 ZMĚNA A1 - Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení
ČSN EN ISO 139 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 30023 - Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní 
Katalogové číslo:  94107
ČSN EN ISO 30023 - Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní
ČSN EN ISO 30023ČSN EN ISO 30023 Tato mezinárodní norma stanoví systém grafických symbolů určený pro použití při označování pracovních oděvů a ochranných oděvů a poskytuje údaje o vhodnosti profesi
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8160 - Textilie. Tvarované nitě. Slovník 
Katalogové číslo:  15077
ČSN ISO 8160 - Textilie. Tvarované nitě. Slovník
ČSN ISO 8160ČSN ISO 8160 Tato norma uvádí různé typy tvarovaných nití a definuje je podle postupů, jimiž byly vyrobeny.
Cena:  95,- Kč
ČSN 80 0020 - Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik 
Katalogové číslo:  05672
ČSN 80 0020 - Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik
ČSN 80 0020ČSN 80 0020 Norma stanoví české a slovenské názvy používané v hospodářském styku, učebních textech a odborné literatuře a způsob technického kreslení tkalcovských vazeb a vazebních te
Cena:  605,- Kč
ČSN 80 0033 - Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy 
Katalogové číslo:  31484
ČSN 80 0033 - Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy
ČSN 80 0033ČSN 80 0033 Norma určuje české a slovenské názvy stuhařských, prýmkařských a síťařských výrobků. Česky je definováno 49 hesel. Norma neobsahuje ani pro informaci cizojazyčné názvy. ČS
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9092 - Netkané textilie - Slovník 
Katalogové číslo:  508857
ČSN EN ISO 9092 - Netkané textilie - Slovník
ČSN EN ISO 9092ČSN EN ISO 9092 Norma stanoví definici termínu netkané textilie a poskytuje doplňující terminologii za účelem rozlišení netkaných textilií od jiných materiálů.
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16422 - Klasifikace termoregulačních vlastností 
Katalogové číslo:  96437
TNI CEN/TR 16422 - Klasifikace termoregulačních vlastností
TNI CEN/TR 16422TNI CEN/TR 16422 Tato technická zpráva uvádí přehled zkušebních metod vhodných pro měření termoregulačních vlastností textilních materiálů určených pro odívání a poskytuje návod pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3758 - Textilie - Symboly pro ošetřování 
Katalogové číslo:  91694
ČSN EN ISO 3758 - Textilie - Symboly pro ošetřování
ČSN EN ISO 3758ČSN EN ISO 3758 Tato mezinárodní norma zavádí systém grafických symbolů určených pro použití při označování textilních výrobků a pro poskytnutí informací, aby u velmi náročných pos
Cena:  347,- Kč
ČSN 80 0001 - Textilie - Základní třídění a základní názvy 
Katalogové číslo:  95482
ČSN 80 0001 - Textilie - Základní třídění a základní názvy
ČSN 80 0001ČSN 80 0001 Tato norma uvádí základní třídicí hlediska pro účely roztřídění textilií. Norma stanovuje české názvy a definice základních textilních surovin, polotovarů a výrobků, a to p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4921 - Pletení - Základní pojmy - Slovník 
Katalogové číslo:  64415
ČSN EN ISO 4921 - Pletení - Základní pojmy - Slovník
ČSN EN ISO 4921
Cena:  446,- Kč
ČSN 80 0021 - Názvosloví a charakteristika tkanin 
Katalogové číslo:  31478
ČSN 80 0021 - Názvosloví a charakteristika tkanin
ČSN 80 0021ČSN 80 0021 Norma stanoví české a slovenské názvy vzorů a typů oděvních a bytových tkanin, kromě podlahových, potahových a záclonovin, vyráběných v textilním průmyslu. Česky je normal
Cena:  545,- Kč
ČSN 80 0035 - Pletené výrobky. Názvy a definice vad 
Katalogové číslo:  31485
ČSN 80 0035 - Pletené výrobky. Názvy a definice vad
ČSN 80 0035ČSN 80 0035 Norma je překladem ST SEV 6481-83. Stanoví názvy a definice 15 pojmů vzhledových vad pletených výrobků, zhotovených z různých druhů surovin. /Názvy vad pletenin viz ČSN 80
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3071 - Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu 
Katalogové číslo:  510898
ČSN EN ISO 3071 - Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
ČSN EN ISO 3071ČSN EN ISO 3071 Tento dokument popisuje metodu pro zjištění pH vodného výluhu textilií. Stanovení pH patří mezi základní parametry pro stanovení zdravotní nezávadnosti textilních výr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20743 - Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků 
Katalogové číslo:  94898
ČSN EN ISO 20743 - Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
ČSN EN ISO 20743ČSN EN ISO 20743 Tato mezinárodní norma stanoví kvantitativní zkušební metody ke zjišťování antibakteriálního účinku antibakteriálně upravených textilních výrobků včetně netkaných
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 139 - Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení 
Katalogové číslo:  73948
ČSN EN ISO 139 - Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení
ČSN EN ISO 139ČSN EN ISO 139 Tato mezinárodní norma stanoví hodnoty a používání normálního ovzduší pro klimatizování a zkoušení textilií a hodnoty alternativního normálního ovzduší, které je možn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8388 - Pleteniny - Druhy - Slovník 
Katalogové číslo:  68714
ČSN EN ISO 8388 - Pleteniny - Druhy - Slovník
ČSN EN ISO 8388
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat