Sponzorovaný odkaz

8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 80 7003 - Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů 
Katalogové číslo:  05805
ČSN 80 7003 - Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů
ČSN 80 7003ČSN 80 7003 Norma stanoví české a slovenské názvy detailů, používané v oborech oděvní, prádlařské a pletařské výroby, zejména v hospodářském styku, učebních textech a odborné literatu
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 16792 - Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost 
Katalogové číslo:  98587
TNI CEN/TR 16792 - Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost
TNI CEN/TR 16792TNI CEN/TR 16792 Tato technická normalizační informace obsahuje doporučení pro návrh a výrobu bezpečného dětského oblečení ve vztahu k mechanickému riziku. Je také určena pro dovo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13402-1 - Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů 
Katalogové číslo:  63250
ČSN EN 13402-1 - Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů
ČSN EN 13402-1ČSN EN 13402-1 Tato norma definuje tělesné rozměry pro oblečení, stanoví postup pro měření těla a uvádí piktogramy používané na etiketách oblečení.
Cena:  171,- Kč
ČSN 80 7005 - Oděvní názvosloví. Technologie 
Katalogové číslo:  05806
ČSN 80 7005 - Oděvní názvosloví. Technologie
ČSN 80 7005ČSN 80 7005 Norma stanoví české a slovenské názvy výrobní činnosti používané v oborech oděvu, prádlařské a pletařské výroby, zejména v hospodářském styku, učebních textech a odborné l
Cena:  358,- Kč
ČSN 80 7002 - Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia 
Katalogové číslo:  32173
ČSN 80 7002 - Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia
ČSN 80 7002ČSN 80 7002 Norma určuje názvy oblečení a osobního prádla v oborech výroby oděvů, prádla a pletenin, a to zejména v hospodářském styku, učebních textech a odborné literatuře. Slovensk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13402-3 - Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů 
Katalogové číslo:  505231
ČSN EN 13402-3 - Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů
ČSN EN 13402-3ČSN EN 13402-3 Tato evropská norma popisuje flexibilní velikostní systém založený na tělesných rozměrech a souvisící označování velikostí s použitím normalizovaných piktogramů na etik
Cena:  446,- Kč
ČSN 80 7030 ZMĚNA 1 - Oděvy. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  36455
ČSN 80 7030 ZMĚNA 1 - Oděvy. Společná ustanovení
ČSN 80 7030 ZMĚNA 1
Cena:  73,- Kč
ČSN 80 7030 - Oděvy. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31623
ČSN 80 7030 - Oděvy. Společná ustanovení
ČSN 80 7030ČSN 80 7030 Norma platí pro oděvy pletené a oděvy z tkanin a netkaného textilu a stanoví jejich společná ustanovení. Neplatí pro oděvy určené k speciálním účelům /např. ochranné oděvy
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13402-2 - Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry 
Katalogové číslo:  65853
ČSN EN 13402-2 - Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry
ČSN EN 13402-2ČSN EN 13402-2 Tato norma uvádí primární a sekundární tělesné rozměry pro určité druhy oblečení s cílem stanovit systém označování velikostí, který bude snadno srozumitelný pro spot
Cena:  95,- Kč
TNI CEN/TR 17376 - Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace 
Katalogové číslo:  509641
TNI CEN/TR 17376 - Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace
TNI CEN/TR 17376TNI CEN/TR 17376 Tato technická zpráva byla vypracována CEN, aby pomohla uživatelům EN 14682:2014 porozumět stylu oděvu a této evropské harmonizované normě. Zpráva je zpracována f
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14682 - Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace 
Katalogové číslo:  97849
ČSN EN 14682 - Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace
ČSN EN 14682ČSN EN 14682 Tato evropská norma stanoví požadavky pro šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení pro děti do 14 let, a to včetně maškarních kostýmů a lyžařského oblečení. Požadavky u
Cena:  358,- Kč
ČSN 80 7001 - Oděvní názvosloví. Střihy 
Katalogové číslo:  05804
ČSN 80 7001 - Oděvní názvosloví. Střihy
ČSN 80 7001ČSN 80 7001 Norma stanoví české a slovenské názvy střihových pojmů, používaných v oborech oděvní, prádlařské a pletařské výroby, zejména v hospodářském styku, učebních textech a odbor
Cena:  232,- Kč
ČSN 80 7016 - Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb 
Katalogové číslo:  31620
ČSN 80 7016 - Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb
ČSN 80 7016ČSN 80 7016 Norma obsahuje české a slovenské názvy vzhledových vad, které se vyskytují při konfekčním zpracování a jejich stručné charakteristiky (definice). Slovensky je charakterizo
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat