Sponzorovaný odkaz

8061 Výrobky z netkaných textilií

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9073-6 - Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce 
Katalogové číslo:  68221
ČSN EN ISO 9073-6 - Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce
ČSN EN ISO 9073-6ČSN EN ISO 9073-6 Tato část normy popisuje metody pro vyhodnocení způsobu chování netkaných textilií za přítomnosti kapalin: - dobu trvání absorpce kapalin, kdy se zjišťuje čas,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10318-1 - Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  98573
ČSN EN ISO 10318-1 - Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 10318-1ČSN EN ISO 10318-1 Účelem této části ISO 10318 je stanovit termíny týkající se funkcí, výrobků, vlastností a dalších termínů používaných v normách EN a mezinárodních normách ISO v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12224 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  62032
ČSN EN 12224 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
ČSN EN 12224ČSN EN 12224 Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím proti povětrnostním vlivům za podmínek, které jsou intenzivnější
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12225 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy 
Katalogové číslo:  62033
ČSN EN 12225 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy
ČSN EN 12225ČSN EN 12225 V normě je popsána metoda na zjišťování odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy. Jsou zde popsány podmínky zkoušení, s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 25619-1 - Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování 
Katalogové číslo:  84542
ČSN EN ISO 25619-1 - Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování
ČSN EN ISO 25619-1ČSN EN ISO 25619-1 Tato část ISO 25619 stanoví indexové metody zkoušení pro zjišťování vlastností tečení při stlačování u geosyntetických výrobků. Zkušební vzorky jsou vystaveny b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13251 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích 
Katalogové číslo:  502789
ČSN EN 13251 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
ČSN EN 13251ČSN EN 13251 Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při provádění zemních prací, v základových a opěrných konstrukc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13257 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 
Katalogové číslo:  503736
ČSN EN 13257 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
ČSN EN 13257ČSN EN 13257 (80 6157) Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používané při likvidaci pevných odpadů a vhodné zkušební metody p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13492 ed. 2 - Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží 
Katalogové číslo:  505119
ČSN EN 13492 ed. 2 - Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
ČSN EN 13492 ed. 2ČSN EN 13492 ed. 2 This European Standard specifies the characteristics of geosynthetic barriers, including polymeric geosynthetic barriers, clay geosynthetic barriers and bitum
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15382 ed. 2 - Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře 
Katalogové číslo:  505114
ČSN EN 15382 ed. 2 - Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
ČSN EN 15382 ed. 2ČSN EN 15382 ed. 2 This European Standard specifies the characteristics of geosynthetic barriers including polymeric geosynthetic barriers, clay geosynthetic barriers and bitumi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 13426-1 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky 
Katalogové číslo:  509987
ČSN EN ISO 13426-1 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky
ČSN EN ISO 13426-1ČSN EN ISO 13426-1 This document describes index test methods for the determination of the strength of internal structural junctions of geocells under different loading conditions
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11058 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení 
Katalogové číslo:  508589
ČSN EN ISO 11058 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení
ČSN EN ISO 11058ČSN EN ISO 11058 This document specifies two test methods for determining the water permeability characteristics of a single layer of geotextile or geotextile-related product normal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12447 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě 
Katalogové číslo:  64831
ČSN EN 12447 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě
ČSN EN 12447ČSN EN 12447 Tato evropská norma stanoví metodu pro zjišťování nejnižší úrovně odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči vlhkosti v půdě, zvláště takových, které jso
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12226 - Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti 
Katalogové číslo:  90904
ČSN EN 12226 - Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti
ČSN EN 12226ČSN EN 12226 Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro zjišťování změn určitých vlastností geosyntetik, podrobených procesu stárnutí. Zkušební vzorky se podrobí zkoušce odol
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10776 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení 
Katalogové číslo:  92530
ČSN EN ISO 10776 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení
ČSN EN ISO 10776ČSN EN ISO 10776 Tato mezinárodní norma popisuje metodu pro stanovení charakteristik propustnosti vody u geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím a to kolmo k rovině při vyst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13433 - Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem) 
Katalogové číslo:  78059
ČSN EN ISO 13433 - Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)
ČSN EN ISO 13433ČSN EN ISO 13433 Tato norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti geosyntetik proti proniknutí ostrých předmětů (kamenů) dopadajících na jejich povrch. Zkouška se provádí pomocí k
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9073-13 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny 
Katalogové číslo:  79438
ČSN EN ISO 9073-13 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny
ČSN EN ISO 9073-13ČSN EN ISO 9073-13 Tato část mezinárodní normy ISO 9073 stanoví metodu zkoušení pro měření doby pronikání (STT) kapaliny horní vrstvou netkané textilie. STT je definována jako d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9073-14 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti 
Katalogové číslo:  79437
ČSN EN ISO 9073-14 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti
ČSN EN ISO 9073-14ČSN EN ISO 9073-14 Tato část mezinárodní normy ISO 9073 stanoví metodu zkoušení pro posuzování schopnosti horní vrstvy netkané textilie zabránit přenosu kapaliny, která touto v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10773 - Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů 
Katalogové číslo:  88787
ČSN EN ISO 10773 - Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů
ČSN EN ISO 10773
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15381 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty 
Katalogové číslo:  84002
ČSN EN 15381 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty
ČSN EN 15381ČSN EN 15381 Tato evropská norma se používá pro geotextilie a výrobky podobné geotextiliím, ale není použitelná pro geosyntetické izolace. Tato evropská norma stanoví důležité vlastno
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 14418 - Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací 
Katalogové číslo:  97304
ČSN P CEN/TS 14418 - Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací
ČSN P CEN/TS 14418ČSN P CEN/TS 14418 This Technical Specification describes an index test to determine the influence ratio of freezing-thawing cycles on the flux through saturated clay geosynthetic
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10318-2 - Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy 
Katalogové číslo:  98574
ČSN EN ISO 10318-2 - Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy
ČSN EN ISO 10318-2ČSN EN ISO 10318-2 Účelem této části ISO 10318 je stanovit symboly vlastností, grafické symboly a piktogramy používané v normách EN a ISO pro geosyntetika. Definice zvláštních neb
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9073-10 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha 
Katalogové číslo:  73946
ČSN EN ISO 9073-10 - Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha
ČSN EN ISO 9073-10ČSN EN ISO 9073-10 Tato část ISO 9073 stanoví metodu pro zjišťování množství odletků, vznikajících při manipulaci s netkanou textilií za sucha. Zkušební vzorek je při této mo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000 Textilní průmysl, všeobecně8001 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků8002 Zkoušení vláken8003 Předpisy pro zkoušení8005 Zkušební normy pro syntetická vlákna8006 Zkušební normy pro syntetická vlákna8007 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.8008 Zkoušení textilních plošných výrobků8010 Rostlinná vlákna8011 Přírodní textilní vlákna8013 Chemická vlákna z přírodních polymerů8014 Chemická vlákna ze syntetických polymerů8018 Textilní odpady8019 Textilní odpady8020 Nitě, příze, hedvábí apod.8021 Nitě, příze, hedvábí apod.8023 Nitě, příze, hedvábí apod.8025 Nitě, příze, hedvábí apod.8026 Nitě, příze, hedvábí apod.8030 Tkaniny běžné potřeby8033 Tkaniny běžné potřeby8036 Stuhy a prýmky8041 Tkaniny zdravotnické8042 Tkaniny nábytkové a dekorační8044 Podlahové textilie8045 Technické tkaniny pro různé účely8046 Technické tkaniny pro různé účely8050 Vrchní oděvy a prádlo z pletenin8058 Punčochové výrobky8060 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně8061 Výrobky z netkaných textilií8062 Geotextilie8063 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8064 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky8069 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky8070 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin8076 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost8077 Pracovní a ochranné oděvy8078 Pracovní a ochranné oděvy8081 Kusové výrobky pro technické účely8084 Kusové výrobky pro technické účely8085 Motouzy, šňůry a lana8086 Motouzy, šňůry a lana8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky8088 Peří a prachové peří8089 Stuhové uzávěry
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat