Sponzorovaný odkaz

69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 69 0015 - Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla 
Katalogové číslo:  19695
ČSN 69 0015 - Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla
ČSN 69 0015ČSN 69 0015 Norma stanoví základní požadavky na volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, zkoušení, přejímání a dokumentaci a platí pro stabilní svařované nádoby
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0830 - Obslužné konstrukce svislých nádob 
Katalogové číslo:  19906
ČSN 69 0830 - Obslužné konstrukce svislých nádob
ČSN 69 0830ČSN 69 0830 Tato norma platí pro navrhování obslužných konstrukcí, zhotovených z uhlíkatých ocelí, minimální pevnosti 350 MPa, připojených na svislé nádoby (dále jen nádoby) a obsahuj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 305 - Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla 
Katalogové číslo:  52391
ČSN EN 305 - Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
ČSN EN 305ČSN EN 305 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 305:1997. Evropská norma EN 305:1997 má status české technické normy. Norma definuje všeobecné pojmy a výpočty používané při sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 976-1 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou 
Katalogové číslo:  52625
ČSN EN 976-1 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
ČSN EN 976-1ČSN EN 976-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 976-1:1997. Evropská norma EN 976-1:1997 má status české technické normy. Tato první část evropské normy EN 976 stanoví poža
Cena:  232,- Kč
ČSN 69 0012 ZMĚNA Z4 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 
Katalogové číslo:  82676
ČSN 69 0012 ZMĚNA Z4 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
ČSN 69 0012 ZMĚNA Z4
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1251-1 - Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  59154
ČSN EN 1251-1 - Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 1251-1ČSN EN 1251-1 Tato evropská norma stanoví základní požadavky pro přepravní vakuově izolované kryogenické nádoby s objemem do 1000 litrů včetně a konstruované pro pracovní přetlak vy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13458-2 - Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  67998
ČSN EN 13458-2 - Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení
ČSN EN 13458-2ČSN EN 13458-2 Tento dokument EN 13458-2:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na z
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14398-3 - Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky 
Katalogové číslo:  70097
ČSN EN 14398-3 - Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 3: Provozní požadavky
ČSN EN 14398-3ČSN EN 14398-3 Tento dokument EN 14398-3:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13315 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování 
Katalogové číslo:  65994
ČSN EN 13315 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Spojka samospádového vyprazdňování
ČSN EN 13315ČSN EN 13315 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát je v AFNOR. Tato norma byla navržena pro odkazy do RID a do tech
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 764-7 - Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení 
Katalogové číslo:  66246
ČSN EN 764-7 - Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
ČSN EN 764-7ČSN EN 764-7 Tento dokument (EN 764-7:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 54 "Netopené tlakové nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje BSI za podpory technické komise CEN/TC 26
Cena:  358,- Kč
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy 
Katalogové číslo:  30541
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
ČSN 69 0000ČSN 69 0000 Norma stanoví české a slovenské odborné názvosloví pro základní pojmy, názvy provozních jednotek a základních částí strojního zařízení chemického průmyslu a průmyslu zprac
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště 
Katalogové číslo:  30550
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
ČSN 69 0010-4-8ČSN 69 0010-4-8 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  73,- Kč
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu 
Katalogové číslo:  30556
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu
ČSN 69 0010-4-14ČSN 69 0010-4-14 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů 
Katalogové číslo:  30558
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů
ČSN 69 0010-4-16ČSN 69 0010-4-16 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  358,- Kč
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob 
Katalogové číslo:  30563
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob
ČSN 69 0010-4-21ČSN 69 0010-4-21 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  446,- Kč
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  30570
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy
ČSN 69 0603ČSN 69 0603 Norma platí pro objednávání, výrobu, zkoušení a dodávání ocelových přírub pro tlakové nádoby bez povrchových úprav (smaltování, pogumování apod.) Jsou normalizovány všeobe
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0010-1-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie 
Katalogové číslo:  32213
ČSN 69 0010-1-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN 69 0010-1-1ČSN 69 0010-1-1 Tato norma je schvalována a vydávána po částech. Účelem tohoto postupu je zachovat přehlednost a logickou strukturu této rozsáhlé normy při předpokládaných změnách
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0010-8-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C 
Katalogové číslo:  15018
ČSN 69 0010-8-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C
ČSN 69 0010-8-1ČSN 69 0010-8-1 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0010-5-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  15127
ČSN 69 0010-5-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
ČSN 69 0010-5-1ČSN 69 0010-5-1 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0201 - Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty 
Katalogové číslo:  17484
ČSN 69 0201 - Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty
ČSN 69 0201ČSN 69 0201 Norma stanoví řady průměrů, jmenovitých objemů, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty pro určení typizovaných řad vyráběných nádob a obdobných zařízení. Norma neplatí pro
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13082+A1 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par 
Katalogové číslo:  91459
ČSN EN 13082+A1 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par
ČSN EN 13082+A1ČSN EN 13082+A1 Tato evropská norma stanoví požadavky na provedení a rozhodující rozměry ventilu pro převádění par. Rovněž stanovuje zkoušky nutné pro ověření shody zařízení s touto
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat