Sponzorovaný odkaz

69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13094 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení 
Katalogové číslo:  98386
ČSN EN 13094 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové nádrže s pracovním tlakem nepřesahujícím 0,5 bar - Konstrukce a provedení
ČSN EN 13094ČSN EN 13094 This European Standard specifies requirements for the design and construction of metallic tanks with a maximum working pressure not exceeding 50 kPa gauge used for the tr
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15208 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení 
Katalogové číslo:  95731
ČSN EN 15208 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení
ČSN EN 15208ČSN EN 15208 This European Standard is applicable to sealed parcel delivery systems used with transport tanks and specifies the performance requirements, critical safety aspects, data t
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15776+A1 - Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 % 
Katalogové číslo:  99222
ČSN EN 15776+A1 - Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %
ČSN EN 15776+A1ČSN EN 15776+A1 This European Standard specifies requirements for the design, material, manufacturing and testing of pressure vessels and pressure vessel parts made from materials
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 328 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  97180
ČSN EN 328 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 328ČSN EN 328 This European Standard is applicable to non-ducted unit air coolers for refrigeration operating: a) with direct dry expansion of a refrigerant; b) with liquid overfeed
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13082+A1 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par 
Katalogové číslo:  91459
ČSN EN 13082+A1 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro převádění par
ČSN EN 13082+A1ČSN EN 13082+A1 Tato evropská norma stanoví požadavky na provedení a rozhodující rozměry ventilu pro převádění par. Rovněž stanovuje zkoušky nutné pro ověření shody zařízení s touto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12301+A1 - Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  83481
ČSN EN 12301+A1 - Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12301+A1ČSN EN 12301+A1 Základní bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení víceválcových kalandrů používaných ke zpracování pryže a plastů.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1114-2+A1 - Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje 
Katalogové číslo:  83487
ČSN EN 1114-2+A1 - Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje
ČSN EN 1114-2+A1ČSN EN 1114-2+A1 Základní bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení granulovacích strojů, šnekových vytlačovacích strojů a linek používaných pro zpracování pryže a plastů.
Cena:  347,- Kč
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy 
Katalogové číslo:  30541
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
ČSN 69 0000ČSN 69 0000 Norma stanoví české a slovenské odborné názvosloví pro základní pojmy, názvy provozních jednotek a základních částí strojního zařízení chemického průmyslu a průmyslu zprac
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště 
Katalogové číslo:  30550
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
ČSN 69 0010-4-8ČSN 69 0010-4-8 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  73,- Kč
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu 
Katalogové číslo:  30556
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu
ČSN 69 0010-4-14ČSN 69 0010-4-14 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů 
Katalogové číslo:  30558
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů
ČSN 69 0010-4-16ČSN 69 0010-4-16 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  358,- Kč
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob 
Katalogové číslo:  30563
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob
ČSN 69 0010-4-21ČSN 69 0010-4-21 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  446,- Kč
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  30570
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy
ČSN 69 0603ČSN 69 0603 Norma platí pro objednávání, výrobu, zkoušení a dodávání ocelových přírub pro tlakové nádoby bez povrchových úprav (smaltování, pogumování apod.) Jsou normalizovány všeobe
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0010-1-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie 
Katalogové číslo:  32213
ČSN 69 0010-1-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
ČSN 69 0010-1-1ČSN 69 0010-1-1 Tato norma je schvalována a vydávána po částech. Účelem tohoto postupu je zachovat přehlednost a logickou strukturu této rozsáhlé normy při předpokládaných změnách
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0010-8-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C 
Katalogové číslo:  15018
ČSN 69 0010-8-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C
ČSN 69 0010-8-1ČSN 69 0010-8-1 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  95,- Kč
ČSN 69 0010-5-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  15127
ČSN 69 0010-5-1 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky
ČSN 69 0010-5-1ČSN 69 0010-5-1 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0201 - Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty 
Katalogové číslo:  17484
ČSN 69 0201 - Chemická zařízení. Průměry, jmenovité objemy, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty
ČSN 69 0201ČSN 69 0201 Norma stanoví řady průměrů, jmenovitých objemů, výpočtové přetlaky a výpočtové teploty pro určení typizovaných řad vyráběných nádob a obdobných zařízení. Norma neplatí pro
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat