Sponzorovaný odkaz

6989 Sklolaminátové uskladňovací nádrže

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13923 - Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení 
Katalogové číslo:  76127
ČSN EN 13923 - Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení
ČSN EN 13923ČSN EN 13923 Tato evropská norma (EN 13923:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 210 "Termoplastické nádrže a nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument pod
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 976-1 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou 
Katalogové číslo:  52625
ČSN EN 976-1 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
ČSN EN 976-1ČSN EN 976-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 976-1:1997. Evropská norma EN 976-1:1997 má status české technické normy. Tato první část evropské normy EN 976 stanoví poža
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13121-1 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky 
Katalogové číslo:  69573
ČSN EN 13121-1 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky
ČSN EN 13121-1ČSN EN 13121-1 Tento dokument (EN 13121-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 210 "Sklolaminátové nádrže a nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument byl vy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13121-2 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost 
Katalogové číslo:  70923
ČSN EN 13121-2 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost
ČSN EN 13121-2ČSN EN 13121-2 Tento dokument EN 13121-2:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 210 "Sklolaminátové nádrže a nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument byl vypra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13341+A1 - Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  88729
ČSN EN 13341+A1 - Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13341+A1ČSN EN 13341+A1 Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti , petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 976-2 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou 
Katalogové číslo:  52626
ČSN EN 976-2 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou
ČSN EN 976-2ČSN EN 976-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 976-2:1997. Evropská norma EN 976-2:1997 má status české technické normy. Tato druhá část evropské normy EN 976 stanoví poža
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13121-3 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení 
Katalogové číslo:  500412
ČSN EN 13121-3 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
ČSN EN 13121-3ČSN EN 13121-3 This European Standard gives requirements for the design, fabrication, inspection, testing and verification of GRP tanks and vessels with or without thermoplastics lini
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 977 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny 
Katalogové číslo:  52627
ČSN EN 977 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny
ČSN EN 977ČSN EN 977 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 977:1997. Evropská norma EN 977:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví postupy pro jednostranné působ
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 978 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta 
Katalogové číslo:  53828
ČSN EN 978 - Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta
ČSN EN 978ČSN EN 978 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 978:1997. Evropská norma EN 978:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví způsob zkoušky pro určení souč
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat