Sponzorovaný odkaz

6952 Jednoduché netopené tlakové nádoby

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15776+A1 - Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 % 
Katalogové číslo:  99222
ČSN EN 15776+A1 - Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %
ČSN EN 15776+A1ČSN EN 15776+A1 This European Standard specifies requirements for the design, material, manufacturing and testing of pressure vessels and pressure vessel parts made from materials
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13445-1 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  98942
ČSN EN 13445-1 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně
ČSN EN 13445-1ČSN EN 13445-1 Tato část této evropské normy definuje termíny, definice, značky a jednotky používané v celé EN 13445. Rovněž obsahuje instrukce jak používat normu (příloha A), stejn
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 286-2 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů 
Katalogové číslo:  16450
ČSN EN 286-2 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů
ČSN EN 286-2ČSN EN 286-2 Norma je identická s EN 286-2:1992. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchot
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 286-3 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel 
Katalogové číslo:  19572
ČSN EN 286-3 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
ČSN EN 286-3ČSN EN 286-3 Norma je identická s EN 286-3:1994. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchot
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13445-5 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  99656
ČSN EN 13445-5 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13445-5ČSN EN 13445-5 This Part of this European Standard specifies the inspection and testing of individual and serially produced pressure vessels made of steels in accordance with EN 134
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A3 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  505433
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A3 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A3
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A2 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  506282
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A2 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A2
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A5 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  506895
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A5 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A5
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A6 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  508658
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A6 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A6
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13445-8 - Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin 
Katalogové číslo:  96485
ČSN EN 13445-8 - Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin
ČSN EN 13445-8ČSN EN 13445-8 This part contains special rules for material, design, fabrication, inspection, and testing of pressure vessels made from aluminium and aluminium alloys. In general the
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13445-4 - Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba 
Katalogové číslo:  98939
ČSN EN 13445-4 - Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba
ČSN EN 13445-4ČSN EN 13445-4 Tento dokument stanovuje požadavky pro výrobce netopených tlakových nádob a jejich částí, vyrobených z ocelí, včetně jejich připojení k netlakovým částem. To specifikuj
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13445-10 - Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin 
Katalogové číslo:  99845
ČSN EN 13445-10 - Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin
ČSN EN 13445-10ČSN EN 13445-10 This Part 10 of this European Standard specifies requirements for unfired pressure vessels and their parts made of nickel and nickel alloys (see 3.1) in addition to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13445-3 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  503539
ČSN EN 13445-3 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13445-3ČSN EN 13445-3 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na konstrukci a výpočet netopených tlakových nádob podle EN 13445-1:2014 zhotovených z ocelí podle EN 13445-2:2014.
Cena:  6 600,- Kč
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A4 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  506289
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A4 - Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13445-3 ZMĚNA A4
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-4 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba 
Katalogové číslo:  503529
ČSN EN 13445-4 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba
ČSN EN 13445-4 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-6 - Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem 
Katalogové číslo:  501460
ČSN EN 13445-6 - Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem
ČSN EN 13445-6ČSN EN 13445-6 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro navrhování, materiály, výrobu a zkoušení tlakových nádob a částí tlakových nádob určených pro používání při nejvyšším do
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  506283
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně
ČSN EN 13445-1 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-2 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507208
ČSN EN 13445-2 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
ČSN EN 13445-2ČSN EN 13445-2 Tato část evropské normy stanovuje požadavky na materiály (včetně plátovaných materiálů) pro netopené tlakové nádoby a výstroj, které jsou zahrnuty v EN 13445-1:2014 a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507215
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A3 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507217
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A3 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A3
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 286-4 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel 
Katalogové číslo:  19137
ČSN EN 286-4 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel
ČSN EN 286-4ČSN EN 286-4 Norma je identická s EN 286-4:1994. Tato část je jednou z řady čtyř norem. Ostatní části jsou: Část 1: Konstrukce, výroba a zkoušení. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchot
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A2 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507216
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A2 - Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
ČSN EN 13445-2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 286-1 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely 
Katalogové číslo:  55231
ČSN EN 286-1 - Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely
ČSN EN 286-1ČSN EN 286-1 Tato část evropské normy platí pro konstrukci a výrobu svařovaných, jednoduchých, sériově vyráběných jednoprostorových netopených tlakových nádob, které budou následně oz
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  507355
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1 - Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13445-5 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat