Sponzorovaný odkaz

6963 Výměníky tepla. Instalace, provoz, údržba a zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 328 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  97180
ČSN EN 328 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 328ČSN EN 328 This European Standard is applicable to non-ducted unit air coolers for refrigeration operating: a) with direct dry expansion of a refrigerant; b) with liquid overfeed
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 305 - Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla 
Katalogové číslo:  52391
ČSN EN 305 - Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
ČSN EN 305ČSN EN 305 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 305:1997. Evropská norma EN 305:1997 má status české technické normy. Norma definuje všeobecné pojmy a výpočty používané při sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 306 - Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  52393
ČSN EN 306 - Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 306ČSN EN 306 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 306:1997. Evropská norma EN 306:1997 má status české technické normy. Tato norma určuje způsoby a přesnost měření teploty, tlaku
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16583 - Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon 
Katalogové číslo:  98803
ČSN EN 16583 - Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Akustický výkon
ČSN EN 16583ČSN EN 16583 This European Standard applies to hydronic fan coil units (FCU) as factory-made single assemblies which provide the functions of cooling and/or heating but do not include
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 308 - Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla 
Katalogové číslo:  52394
ČSN EN 308 - Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
ČSN EN 308ČSN EN 308 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 308:1997. Evropská norma EN 308:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví metody, které mají být použity
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1397 - Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  98767
ČSN EN 1397 - Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1397ČSN EN 1397 This European Standard applies to hydronic fan coil units (FCU) as factory-made single assemblies which provide the functions of cooling and/or heating but do not include t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 327 - Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  97168
ČSN EN 327 - Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva - Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 327ČSN EN 327 This European Standard applies to non-ducted forced convection air cooled refrigerant condensers/gas coolers with dry air side surface within which the refrigerant changes ph
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1048 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti 
Katalogové číslo:  97181
ČSN EN 1048 - Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
ČSN EN 1048ČSN EN 1048 This European Standard applies to remote forced convection air cooled liquid coolers, within which no change in the liquid phase occurs. This European Standard does not
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13487 - Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu 
Katalogové číslo:  508800
ČSN EN 13487 - Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu
ČSN EN 13487ČSN EN 13487 This document is one of a series dedicated to air-cooled heat exchangers. - forced convection air cooled refrigerant condensers as specified in EN 327; - forced convection
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat