Sponzorovaný odkaz

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16712-1 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16 
Katalogové číslo:  98687
ČSN EN 16712-1 - Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16
ČSN EN 16712-1ČSN EN 16712-1 This European Standard defines requirements and tests which apply to inductors PN 16 which are used to proportion foam concentrate or other additives to the water strea
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16904 - Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech 
Katalogové číslo:  99982
ČSN EN ISO 16904 - Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech
ČSN EN ISO 16904ČSN EN ISO 16904 This International Standard specifies the design, minimum safety requirements and inspection and testing procedures for liquefied natural gas (LNG) marine transfer
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15001-1 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 
Katalogové číslo:  84895
ČSN EN 15001-1 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
ČSN EN 15001-1ČSN EN 15001-1 Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky pro projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení: - plynovodů pro průmyslové využití a jejich
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1028-2+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků 
Katalogové číslo:  82103
ČSN EN 1028-2+A1 - Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků
ČSN EN 1028-2+A1ČSN EN 1028-2+A1 Tato evropská norma se týká ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků na požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění, jak je specifikováno v kapit
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13731 - Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení 
Katalogové číslo:  82104
ČSN EN 13731 - Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení
ČSN EN 13731ČSN EN 13731 Tato evropská norma specifikuje požadavky na systémy zvedacích vaků, kde zamýšleným úkonem je nafukování stlačeným vzduchem a používání zejména hasiči a záchrannou službou.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15004-4 - Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125 
Katalogové číslo:  82627
ČSN EN 15004-4 - Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125
ČSN EN 15004-4ČSN EN 15004-4 Tento dokument stanovuje specifické požadavky na plynová hasicí zařízení s ohledem na hasivo HFC 125. Obsahuje podrobné údaje o fyzikálních vlastnostech, technických po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14419 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu 
Katalogové číslo:  83996
ČSN EN 14419 - Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu
ČSN EN 14419ČSN EN 14419 Tato evropská norma stanoví základní funkční požadavky na systémy kontroly provozu potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí (dálkové vytápění), zvláštní požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14034-3+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu 
Katalogové číslo:  88582
ČSN EN 14034-3+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu
ČSN EN 14034-3+A1ČSN EN 14034-3+A1 Norma popisuje zkušební metodu pro stanovení dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu v uzavřené nádobě za definovaných počátečních podmínek tlaku a teploty. Ta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12101-7 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře 
Katalogové číslo:  89087
ČSN EN 12101-7 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře
ČSN EN 12101-7ČSN EN 12101-7 Tato evropská norma se vztahuje na potrubí pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému, pracujícím na principu rozdílů tlaků nebo jako součás
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15182-2+A1 - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16 
Katalogové číslo:  85933
ČSN EN 15182-2+A1 - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16
ČSN EN 15182-2+A1ČSN EN 15182-2+A1 Kromě požadavků uvedených v EN 15182-1 platí tato část této evropské normy pro ručně ovládané kombinované požární proudnice PN 16, s maximálním průtokem 1 000 l
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1866-1 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody 
Katalogové číslo:  80435
ČSN EN 1866-1 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 1866-1ČSN EN 1866 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro konstruování, požadavky na zkoušení typu a kontrolu v průběhu výroby, jmenovité hodnoty a třídění pojízdných hasicích přístrojů a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15188 - Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení 
Katalogové číslo:  80719
ČSN EN 15188 - Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
ČSN EN 15188ČSN EN 15188 Tato norma stanoví postupy pro analýzu a hodnocení nutné pro stanovení teplot samovznícení (TSI) hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu, na zá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1568-2 - Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou 
Katalogové číslo:  81728
ČSN EN 1568-2 - Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
ČSN EN 1568-2ČSN EN 1568-2 Tato evropská norma stanoví požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti a požadavky na minimální hasicí schopnost lehkých pěn vhodných k aplikaci na povrch kapalin nemís
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14994 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu 
Katalogové číslo:  79245
ČSN EN 14994 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu
ČSN EN 14994ČSN EN 14994 Norma popisuje základní požadavky pro navrhování a použití ochranných systémů pro odlehčení výbuchu plynu. Tato evropská norma, EN 14797 a EN 14460 tvoří sérii tří norem,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14986 - Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Katalogové číslo:  79566
ČSN EN 14986 - Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN 14986ČSN EN 14986 Norma uvádí konstrukční požadavky pro ventilátory konstruované pro skupinu IIG (skupiny výbušnosti IIA, IIB a vodík) kategorie 1, 2 a 3 a skupinu IID kategorie 2 a 3, určen
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny 
Katalogové číslo:  78020
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
ČSN EN 45510-5-2ČSN EN 45510-5-2 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování plynových turbín, včetně plynových turbín pro paroplynové systémy a jejích příslušenství
Cena:  347,- Kč
ČSN 38 9481 - Požární armatury - Rozdělovač 
Katalogové číslo:  62607
ČSN 38 9481 - Požární armatury - Rozdělovač
ČSN 38 9481ČSN 38 9481 Tato norma stanoví technické požadavky na rozdělovače, které jsou určeny k rozdělování hasiva z dopravního vedení do několika hadicových vedení, nebo ve zvláštních případec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45510-2-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe 
Katalogové číslo:  64856
ČSN EN 45510-2-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe
ČSN EN 45510-2-3ČSN EN 45510-2-3 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-2-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče 
Katalogové číslo:  65081
ČSN EN 45510-2-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče
ČSN EN 45510-2-4ČSN EN 45510-2-4 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-8-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika 
Katalogové číslo:  65080
ČSN EN 45510-8-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika
ČSN EN 45510-8-1ČSN EN 45510-8-1 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12094-9 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru 
Katalogové číslo:  67762
ČSN EN 12094-9 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru
ČSN EN 12094-9ČSN EN 12094-9 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro speciální hlásiče požáru, rozdílné od hlásičů požáru obsažených EN 54-1, které se používají v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12094-12 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení 
Katalogové číslo:  68720
ČSN EN 12094-12 - Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení
ČSN EN 12094-12ČSN EN 12094-12 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro zvuková poplachová zařízení poháněná pneumaticky (pneumatická poplachová zařízení), která s
Cena:  232,- Kč
ČSN 38 9554 - Přejezdový můstek 
Katalogové číslo:  68415
ČSN 38 9554 - Přejezdový můstek
ČSN 38 9554ČSN 38 9554 Tato norma stanoví technické požadavky na konstrukci a výrobu přejezdového můstku, který se používá k ochraně požárních hadic vedených přes pozemní komunikaci. Přejezdový m
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 45510-3-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle 
Katalogové číslo:  69830
ČSN EN 45510-3-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle
ČSN EN 45510-3-2ČSN EN 45510-3-2 Tato norma se týká žárotrubných kotlů především ve výrobnách elektřiny a tepla Norma udává požadavky na pořizování žárotrubných kotlů pro elektrárny a teplárny
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-4-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku 
Katalogové číslo:  70538
ČSN EN 45510-4-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku
ČSN EN 45510-4-1ČSN EN 45510-4-1 Tato norma se týká pomocných zařízení na snižování emisí popílku u vodotrubných a žárotrubných kotlů především ve výrobnách elektřiny a tepla Norma udává požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13463-8 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k" 
Katalogové číslo:  70527
ČSN EN 13463-8 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k"
ČSN EN 13463-8ČSN EN 13463-8 Norma stanovuje požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označení zařízení, která jsou chráněna typem ochrany kapalinový závěr "k", jako prostředkem pro zabrá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun 
Katalogové číslo:  64418
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun
ČSN EN 13645ČSN EN 13645 Tato evropská norma stanovuje požadavky na zařízení pro zkapalněný zemní plyn pro navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun.
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat