Sponzorovaný odkaz

3866 Zařízení pro zkapalněný zemní plyn

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16904 - Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech 
Katalogové číslo:  99982
ČSN EN ISO 16904 - Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech
ČSN EN ISO 16904ČSN EN ISO 16904 This International Standard specifies the design, minimum safety requirements and inspection and testing procedures for liquefied natural gas (LNG) marine transfer
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun 
Katalogové číslo:  64418
ČSN EN 13645 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun
ČSN EN 13645ČSN EN 13645 Tato evropská norma stanovuje požadavky na zařízení pro zkapalněný zemní plyn pro navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1473 - Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení 
Katalogové číslo:  500335
ČSN EN 1473 - Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení
ČSN EN 1473ČSN EN 1473 This European Standard gives guidelines for the design, construction and operation of all onshore liquefied natural gas (LNG) installations for the liquefaction, storage, v
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 16903 - Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu 
Katalogové číslo:  98142
ČSN EN ISO 16903 - Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu
ČSN EN ISO 16903ČSN EN ISO 16903 This International Standard gives guidance on the characteristics of liquefied natural gas (LNG) and the cryogenic materials used in the LNG industry. It also gives
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12838 - Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků 
Katalogové číslo:  60475
ČSN EN 12838 - Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků
ČSN EN 12838ČSN EN 12838 Tato norma specifikuje zkoušky prováděné k potvrzení vhodnosti zařízení k odběru vzorku LNG, navrženého k určení složení zkapalněného zemního plynu, v kombinaci s analyti
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20088-3 - Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny 
Katalogové číslo:  509681
ČSN EN ISO 20088-3 - Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny
ČSN EN ISO 20088-3ČSN EN ISO 20088-3 (38 6660) This document describes a method for determining the resistance of a cryogenic spill protection (CSP) system to a cryogenic jet as a result of a press
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 21593 - Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí 
Katalogové číslo:  508779
ČSN EN ISO 21593 - Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí
ČSN EN ISO 21593ČSN EN ISO 21593 (38 6655) This document specifies the design, minimum safety, functional and marking requirements, as well as the interface types and dimensions and testing procedu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 20088-1 - Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze 
Katalogové číslo:  501285
ČSN EN ISO 20088-1 - Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze
ČSN EN ISO 20088-1ČSN EN ISO 20088-1 This document describes a method for determining the resistance to liquid cryogenic spillage on cryogenic spillage protection (CSP) systems. It is applicable wh
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 20519 - Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn 
Katalogové číslo:  502237
ČSN EN ISO 20519 - Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn
ČSN EN ISO 20519ČSN EN ISO 20519 This document sets requirements for LNG bunkering transfer systems and equipment used to bunker LNG fuelled vessels, which are not covered by the IGC Code. This d
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat