Sponzorovaný odkaz

3897 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12101-7 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře 
Katalogové číslo:  89087
ČSN EN 12101-7 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře
ČSN EN 12101-7ČSN EN 12101-7 Tato evropská norma se vztahuje na potrubí pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému, pracujícím na principu rozdílů tlaků nebo jako součás
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12101-3 ed. 2 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 
Katalogové číslo:  503570
ČSN EN 12101-3 ed. 2 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
ČSN EN 12101-3 ed. 2ČSN EN 12101-3 ed. 2 (38 9700) Tato evropská norma specifikuje vlastnosti výrobků větracích zařízení pro nucený odvod kouře a tepla (ventilátorů) určených k použití jakou souč
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12101-6 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy 
Katalogové číslo:  75114
ČSN EN 12101-6 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy
ČSN EN 12101-6ČSN EN 12101-6 Tato norma se týká údajů a požadavků na návrh, metod výpočtů, montáže a zkoušení zařízení určených k omezování šíření kouře, pracujících na principu rozdílu tlaků.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12101-2 ed. 2 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 
Katalogové číslo:  502749
ČSN EN 12101-2 ed. 2 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
ČSN EN 12101-2 ed. 2ČSN EN 12101-2 ed. 2 (38 9700) This European Standard applies to natural smoke and heat exhaust ventilators (NSHEV) operating as part of smoke and heat exhaust systems (SHEVS),
Cena:  803,- Kč
ČSN P CEN/TR 12101-4 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla 
Katalogové číslo:  85677
ČSN P CEN/TR 12101-4 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla
ČSN P CEN/TR 12101-4ČSN P CEN/TR 12101-4 Tato norma platí pro instalaci ZOKT v stavebních objektech. Tato norma specifikuje schopnost zařízení plnit požadované technické paramenty ZOKT, jak jsou sp
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12101-8 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře 
Katalogové číslo:  89085
ČSN EN 12101-8 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře
ČSN EN 12101-8ČSN EN 12101-8 Tato evropská norma se vztahuje na klapky pro odvod kouře uváděné na trh a určené k provozu jako součást systému pracujícího na principu rozdílů tlaků nebo jako součást
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12101-1 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany 
Katalogové číslo:  75318
ČSN EN 12101-1 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
ČSN EN 12101-1ČSN EN 12101-1 Tato část EN 12101 stanoví požadavky na provedení, třídění a zkušební metody pro kouřové zábrany, zahrnující vlastní zábranu s přidruženým aktivačním nebo pohonným zaří
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12101-10 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií 
Katalogové číslo:  75726
ČSN EN 12101-10 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií
ČSN EN 12101-10ČSN EN 12101-10 Tato norma stanoví požadavky a uvádí zkušební metody pro primární a záložní elektrické a pneumatické zdroje energie navrhované pro používání v zařízeních pro usměrňov
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat