Sponzorovaný odkaz

3896 Prevence a ochrana proti výbuchu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14034-3+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu 
Katalogové číslo:  88582
ČSN EN 14034-3+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu
ČSN EN 14034-3+A1ČSN EN 14034-3+A1 Norma popisuje zkušební metodu pro stanovení dolní meze výbušnosti rozvířeného prachu v uzavřené nádobě za definovaných počátečních podmínek tlaku a teploty. Ta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13237 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Katalogové číslo:  92696
ČSN EN 13237 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN 13237ČSN EN 13237 Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Norma stanoví termíny a definice (názvosloví), které mají být použí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15967 - Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par 
Katalogové číslo:  90059
ČSN EN 15967 - Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par
ČSN EN 15967ČSN EN 15967 Norma stanoví zkušební metodu, která je navržena tak, aby umožňovala měření výbuchového tlaku a maximálního výbuchového tlaku, rychlosti nárůstu výbuchového tlaku a maximál
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13821 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem 
Katalogové číslo:  67994
ČSN EN 13821 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem
ČSN EN 13821ČSN EN 13821 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu -Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem Norma stanovuje zkušební metodu pro určová
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14994 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu 
Katalogové číslo:  79245
ČSN EN 14994 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu
ČSN EN 14994ČSN EN 14994 Norma popisuje základní požadavky pro navrhování a použití ochranných systémů pro odlehčení výbuchu plynu. Tato evropská norma, EN 14797 a EN 14460 tvoří sérii tří norem,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15188 - Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení 
Katalogové číslo:  80719
ČSN EN 15188 - Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení
ČSN EN 15188ČSN EN 15188 Tato norma stanoví postupy pro analýzu a hodnocení nutné pro stanovení teplot samovznícení (TSI) hořlavých prachů nebo granulovaných materiálů v závislosti na objemu, na zá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 80079-36 - Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky 
Katalogové číslo:  500745
ČSN EN ISO 80079-36 - Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky
ČSN EN ISO 80079-36ČSN EN ISO 80079-36 Tato norma stanovuje základní metody a požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování neelektrických Ex zařízení, Ex součástí, ochranných systémů
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17077 - Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření 
Katalogové číslo:  506176
ČSN EN 17077 - Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření
ČSN EN 17077ČSN EN 17077 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení chování vrstev prachu při hoření za definovaných počátečních podmínek proudění vzduchu, teploty a vznícení. Výs
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16793 - Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek 
Katalogové číslo:  505250
TNI CEN/TR 16793 - Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek
TNI CEN/TR 16793TNI CEN/TR 16793 Tato technická zpráva je zaměřena především na osoby, které jsou odpovědny za bezpečný návrh a provoz instalace a zařízení, která používají hořlavé kapaliny, páry n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů 
Katalogové číslo:  510446
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 Tento dokument stanoví specifické požadavky a informace pro vybudování a udržování systému managementu kvality pro výrobu Ex produktů, v s
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13463-3 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d" 
Katalogové číslo:  74480
ČSN EN 13463-3 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"
ČSN EN 13463-3ČSN EN 13463-3 Norma stanovuje požadavky pro navrhování, hodnocení, konstrukci a zkoušení neelektrických zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, která jsou c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1127-2 - Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly 
Katalogové číslo:  96382
ČSN EN 1127-2 - Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
ČSN EN 1127-2ČSN EN 1127-2 Tato evropská norma uvádí metody pro ochranu a prevenci proti výbuchu v dolech a popisuje základní koncepci a metodiku pro návrh a konstrukci zařízení, ochranných systé
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16447 - Zpětné protiexplozní klapky 
Katalogové číslo:  96609
ČSN EN 16447 - Zpětné protiexplozní klapky
ČSN EN 16447ČSN EN 16447 Tato evropská norma uvádí obecné požadavky pro zpětné klapky, určené pro oddělení výbuchu prachu. Zpětné protiexplozní klapky jsou ochranným systémem, který zabrání šířen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14034-4+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu 
Katalogové číslo:  88581
ČSN EN 14034-4+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu
ČSN EN 14034-4+A1ČSN EN 14034-1+A1 Norma stanovuje metodu pro experimentální stanovení maximálního výbuchového tlaku rozvířeného prachu. Maximální výbuchový tlak je maximální hodnota přetlaku při v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 - Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení 
Katalogové číslo:  89850
ČSN EN ISO/IEC 80079-34 - Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení
ČSN EN ISO/IEC 80079-34ČSN EN ISO/IEC 80079-34 Norma stanoví specifické požadavky a informace pro vybudování a udržování systému kvality pro výrobu Ex (nevýbušných) zařízení, včetně ochranných syst
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16852 - Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití 
Katalogové číslo:  504006
ČSN EN ISO 16852 - Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití
ČSN EN ISO 16852ČSN EN ISO 16852 Tato norma stanovuje požadavky na protiexplozní pojistky, které zabraňují přenesení plamene, pokud je přítomna výbušná směs plynu se vzduchem nebo par se vzduchem
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu 
Katalogové číslo:  88583
ČSN EN 14034-2+A1 - Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu
ČSN EN 14034-2+A1ČSN EN 14034-2+A1 Norma popisuje zkušební metodu pro stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku rozvířeného prachu v uzavřené nádobě za definovaných počátečních podmín
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16009 - Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu 
Katalogové číslo:  89911
ČSN EN 16009 - Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu
ČSN EN 16009ČSN EN 16009 Tato norma uvádí požadavky pro bezplamenné zařízení pro odlehčení výbuchu použité pro ochranu nádob proti hlavním účinkům výbuchu v nádobě, vznikající při rychlém hoření ro
Cena:  232,- Kč
ČSN 38 9683 - Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu 
Katalogové číslo:  77781
ČSN 38 9683 - Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu
ČSN 38 9683ČSN 38 9683 Inertizace je prostředek pro zabránění výbuchu. Přiváděním inertního plynu do systému, který má být chráněn proti výbuchu, se snižuje obsah kyslíku pod určitou koncentraci,
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16020 - Protiexplozní komíny 
Katalogové číslo:  90154
ČSN EN 16020 - Protiexplozní komíny
ČSN EN 16020ČSN EN 16020 Protiexplozní komíny se používají pro odklonění výbuchu, který se šíří potrubím, aby bylo zabráněno vznícení proudem plamenů a násobení tlaku v připojených chráněných nád
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13463-2 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr" 
Katalogové číslo:  73587
ČSN EN 13463-2 - Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"
ČSN EN 13463-2ČSN EN 13463-2 Norma stanoví požadavky pro konstrukci a zkoušení závěrů omezujících průtok, určených pro neelektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde bude o
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-38 - Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech 
Katalogové číslo:  502388
ČSN EN ISO/IEC 80079-38 - Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech
ČSN EN ISO/IEC 80079-38ČSN EN ISO/IEC 80079-38 Tato norma stanoví požadavky na ochranu proti výbuchu pro návrh, konstrukci, hodnocení a informace pro použití (údržbu, opravy, označování) zařízení
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 16793 OPRAVA Oprava 1 - Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek 
Katalogové číslo:  507014
TNI CEN/TR 16793 OPRAVA Oprava 1 - Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek
TNI CEN/TR 16793 OPRAVA Oprava 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 1127-1 ed. 3 - Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika 
Katalogové číslo:  509914
ČSN EN 1127-1 ed. 3 - Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
ČSN EN 1127-1 ed. 3ČSN EN 1127 - 1 ed. 3 Tento dokument stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16009 OPRAVA 1 - Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu 
Katalogové číslo:  510474
ČSN EN 16009 OPRAVA 1 - Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu
ČSN EN 16009 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14491 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 
Katalogové číslo:  92129
ČSN EN 14491 - Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
ČSN EN 14491ČSN EN 14491 Tato norma popisuje základní požadavky pro navrhování a použití ochranných systémů pro odlehčení výbuchu prachu. Norma je jednou ze série norem, mezi které patří EN 14797
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15089 - Systémy pro oddělení výbuchu 
Katalogové číslo:  84052
ČSN EN 15089 - Systémy pro oddělení výbuchu
ČSN EN 15089ČSN EN 15089 Norma uvádí všeobecné požadavky pro systémy pro oddělení výbuchu. Systémy pro oddělení výbuchu je ochranný systém, který zabrání přenosu tlakové vlny při výbuchu a plamenů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14522 - Stanovení teploty vznícení plynů a par 
Katalogové číslo:  75403
ČSN EN 14522 - Stanovení teploty vznícení plynů a par
ČSN EN 14522ČSN EN 14522 V této normě je uvedena zkušební metoda pro stanovování teploty vznícení hořlavých plynů nebo par ve směsi se vzduchem nebo ve směsi se vzduchem/inertním plynem při okolním
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat