Sponzorovaný odkaz

3890 Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 8421-6 - Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky 
Katalogové číslo:  19782
ČSN ISO 8421-6 - Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky
ČSN ISO 8421-6ČSN ISO 8421-6 Norma je identická s ISO 8421-6:1987. ISO 8421 sestává z následujících částí: 1: Obecné termíny a jevy požáru, 2: Požární ochrana staveb, 3: Elektrická požární signa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 27201-1 - Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301 
Katalogové číslo:  21543
ČSN EN 27201-1 - Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301
ČSN EN 27201-1ČSN EN 27201-1 Norma je identická s EN 27201-1:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7201-1:1989 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Upozorn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5923 - Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý 
Katalogové číslo:  92528
ČSN EN ISO 5923 - Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý
ČSN EN ISO 5923ČSN EN ISO 5923 Tato mezinárodní norma specifikuje technické požadavky na oxid uhličitý, který je používán jako hasivo.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8421-7 - Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu 
Katalogové číslo:  19833
ČSN ISO 8421-7 - Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu
ČSN ISO 8421-7ČSN ISO 8421-7 Norma je identická s ISO 8421-7:1987. ISO 8421 sestává z následujících částí: 1: Obecné termíny a jevy požáru, 2: Požární ochrana staveb, 3: Elektrická požární signa
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 27201-2 - Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu 
Katalogové číslo:  21718
ČSN EN 27201-2 - Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu
ČSN EN 27201-2ČSN EN 27201-2 Norma je identická s EN 27201-2:1994. Upozornění: Halon 1211 a halon 1301 jsou uvedeny na seznamu látek Montrealského protokolu ohrožujících ozónovou vrstvu. V tomto
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8421-1 - Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru 
Katalogové číslo:  19712
ČSN ISO 8421-1 - Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru
ČSN ISO 8421-1ČSN ISO 8421-1 Norma je identická s ISO 8421-1:1987. ISO 8421 sestává z následujících částí: 1: Obecné termíny a jevy požáru, 2: Požární ochrana staveb, 3: Elektrická požární signa
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8421-2 - Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb 
Katalogové číslo:  19713
ČSN ISO 8421-2 - Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb
ČSN ISO 8421-2ČSN ISO 8421-2 Norma je identická s ISO 8421-2:1987. ISO 8421 sestává z následujících částí: 1: Obecné termíny a jevy požáru, 2: Požární ochrana staveb, 3: Elektrická požární signa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 615 - Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D) 
Katalogové číslo:  84298
ČSN EN 615 - Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)
ČSN EN 615ČSN EN 615 Tuto evropskou normu lze použít pro hasicí prášky na třídy požárů A, B a C. Pomocí definovaných zkušebních metod specifikuje minimální požadavky na chemické, fyzikální vlastnos
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat