Sponzorovaný odkaz

3895 Požární bezpečnost, příslušenství sací a útočné

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 38 9554 - Přejezdový můstek 
Katalogové číslo:  68415
ČSN 38 9554 - Přejezdový můstek
ČSN 38 9554ČSN 38 9554 Tato norma stanoví technické požadavky na konstrukci a výrobu přejezdového můstku, který se používá k ochraně požárních hadic vedených přes pozemní komunikaci. Přejezdový m
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15889 - Požární hadice - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  89803
ČSN EN 15889 - Požární hadice - Zkušební metody
ČSN EN 15889ČSN EN 15889 Tato evropská norma specifikuje zkušební metody pro zploštitelné požární hadice pro stabilní systémy, tvarově stálé požární hadice pro stabilní systémy a automobily a sací
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14557 - Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami 
Katalogové číslo:  68060
ČSN EN ISO 14557 - Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami
ČSN EN ISO 14557ČSN EN ISO 14557 Tato evropská norma se týká zejména sacích požárních hadic pro vedení zásahu; hadice se používají pro dopravu beztlakové vody k čerpadlu. Norma stanoví požadav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14339 - Podzemní požární hydranty 
Katalogové číslo:  75297
ČSN EN 14339 - Podzemní požární hydranty
ČSN EN 14339ČSN EN 14339 Účelem instalace požárního hydrantu je zajistit připojení (tj. hydrant) k hlavnímu vodovodnímu řadu, k němuž hasič může připojit požární příslušenství. Podzemní požární h
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14540 - Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení 
Katalogové číslo:  505274
ČSN EN 14540 - Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení
ČSN EN 14540ČSN EN 14540 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro požární izolované zploštitelné hadice používané ve stabilních hadicových zařízeních. Hadice jsou určeny k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14384 - Nadzemní požární hydranty 
Katalogové číslo:  75296
ČSN EN 14384 - Nadzemní požární hydranty
ČSN EN 14384ČSN EN 14384 Účelem instalace požárního hydrantu je zajistit připojení (tj. hydrant) k hlavnímu vodovodnímu řadu, k němuž hasič může připojit prostředky pro hasiče. Nadzemní požární h
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1947 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily 
Katalogové číslo:  505266
ČSN EN 1947 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily
ČSN EN 1947ČSN EN 1947 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro tvarově stálé hadice používané v navijácích požárních automobilů a přívěsných motorových stříkačkách. Hadice
Cena:  232,- Kč
ČSN 38 9552 - Trhací háky 
Katalogové číslo:  68414
ČSN 38 9552 - Trhací háky
ČSN 38 9552
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 694 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení 
Katalogové číslo:  505263
ČSN EN 694 - Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení
ČSN EN 694ČSN EN 694 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro požární tvarově stálé hadice používané ve stabilních hadicových zařízeních. Hadice o vnitřním průměru 19 mm a
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat